izmir escort
Adalet Bakanlığı 1500 Adlî Yargı Hâkim ve Savcısı alınacak » Kamu Bilgi kuşadası escortmalatya escorthttps://1baiser.com/escort/parissexemodelbahis sitelerihttps://www.ertecongress.org/sweet bonanzacanlı casino siteleribodrum escortizmir buca escorthttp://www.wcph2020.com/https://www.ertecongress.org/izmir escortonline casino india real moneybahis sitelericasino siteleriEscort Londonizmir escort bayan
http://www.wannawatches.com

Adalet Bakanlığı 1500 Adlî Yargı Hâkim ve Savcısı alınacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

30 Mayıs 2023 - 16:50

Adalet Bakanlığı 1500 Adlî Yargı Hâkim ve Savcısı alınacak

Adalet Bakanlığı 1500 Adlî Yargı Hâkim ve Savcısı alınacak
Son Güncelleme :

04 Ekim 2017 - 8:44

T.C.
ADALET BAKANLIĞINDAN
::: İLAN :::

A-2017 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlığımızca yazılı yarışma
sınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara;
1500 adlî yargı hâkim ve savcı adayı,
alınacak olup, yazılı yarışma sınavı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
tarafından 24 Aralık 2017 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır.
Adli Yargı Sınavına katılacak adaylar, saat 10.00’da sınava başlayacaktır. Sınavın
cevaplama süresi 130 dakikadır.
Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma
işlemleri tamamlanacaktır. Adayların, sınava giriş belgelerinde yazılı “Sınav Saati”nden en
az 1 saat önce sınava girecekleri binanın önünde hazır bulunmaları gerekmektedir.
B- Sınava Başvurular:
Başvurular, 1-8 Kasım 2017 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla
veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla elektronik ortamda alınacaktır. Başvuru
Merkezleri tarafından başvurular, resmi iş gününde ve resmi iş saatlerinde alınacaktır. Posta
yoluyla başvuru alınmaz.
Geç başvuru günü 20 Kasım 2017 tarihidir.
ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı () bulunmayan ve/veya
geçerli eğitim bilgisi bulunmayan adaylar başvurularını başvuru merkezlerinden
yapacaklardır.
ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (
) ve geçerli eğitim bilgisi
(**) bulunan adaylar ise başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile) veya
diledikleri bir başvuru merkezlerinde yapacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmaz.
( * ) Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden
çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.
( ** ) Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS)
veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgileri geçerli olanlar.
Başvuru ekranına yansıtılan YÖKSİS kaynaklı eğitim bilgileri, ÖSYM başvuru
merkezlerinde değiştirilemez. YÖKSİS’teki eğitim bilgilerinde eksiklik/düzeltme olan
adayların başvuru süresi içinde kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin
düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.
YÖKSİS’te ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde eğitim bilgisi bulunmayan adayların
(KKTC hariç yurt dışı, askeri okul mezunları ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais)
yabancı uyruklu numarası (0 ile başlayan YU numarası) edinenler) hukuk fakültesinden
mezun olduğuna dair diploma veya mezuniyet belgesi ile yabancı bir hukuk fakültesini
bitirenlerin ise diploma veya mezuniyet belgesi ile Türkiye’deki hukuk fakülteleri
programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair belgeyi
(Belgelerin onaylı örneği de kabul edilir.) yanlarında bulundurmaları ve belgelerin onaylı bir
örneğini, başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri zorunludur. YÖKSİS’te eğitim bilgisi
bulunmayan adaylardan KKTC hariç yurtdışı, askeri okul mezunları ile ÖSYM aday işlemleri
sisteminden (ais) yabancı uyruklu numarası (0 ile başlayan YU numarası) ÖSYM arşivinde de
eğitim bilgisi bulunmayan veya ÖSYM arşivindeki eğitim bilgilerinde düzeltme/değişiklik
bulunanların bu bilgileri ÖSYM başvuru merkezlerince değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir.
ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlik
önlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler,
başvuru tarihlerinde ÖSYM tarafından adaylara duyurulacaktır.
Adayların, başvuru yapmadan önce başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm
koşulları taşıdıkları takdirde sınava başvuru yapmaları yararlarına olacaktır.
Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adaylar, ÖSYM’nin internet
adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde
yayımlanacaktır.) doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır.
Adayların başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formunu, nüfus cüzdanı/süresi
geçerli pasaportlarının aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.
Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile
birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (ÖSYM
kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem
tarafından engellenmektedir. Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden
çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar, geçerli fotoğraftır.). Fotoğraf,
adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi
adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday
Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday belgeyi kontrol
edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir. Bu aşamadan
sonra kişisel bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır. Belge üzerindeki onay kodu
sisteme girildikten ve sınav ücreti yatırıldıktan sonra başvuru tamamlanacaktır. Onay kodu
girilmeyen ve sınav ücreti yatırmayan başvurular tamamlanmayacağı için geçersizdir ve
sorumluluk adaya aittir. Adaylar, başvuruda başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.
Başvuru işlemini yapan ancak, sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların
başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek ve bina/salon atamaları yapılmayacağından bu adaylara
Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.
Adaylar, sınava başvuru işlemini tamamladıktan sonra, başvuru süresi içinde başvuru
bilgilerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kontrol edeceklerdir.
Başvuru süresi içinde engelli olmayan, ancak, başvuru süresi tamamlandıktan sonra
engelli duruma gelen adaylardan, engelli salonu dışındaki sınav salonlarında sınavlarını
yapmalarına engel fiziki durumlarında meydana gelen değişiklikler (alçı, sargı bezi kullanma,
hastalık, ortopedik engel, sağlık ile ilgili kullanılması zorunlu araç gereç vb.) sağlık raporu ile
belgelendirilerek, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde
Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM-SHDB’ye ulaştırılmalıdır. Bu adaylardan
raporları kabul edilenler “Engelli Salonu”nda sınava alınacaklardır. Engelli Salonu dışında
sağlık nedeniyle de olsa herhangi bir alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. kullanılamaz.
Sınav ücreti 165,00 TL’dir. Sınav ücreti, 1-9 Kasım 2017 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacaktır.
Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar sınav ücretini aynı gün 245,00-TL
olarak yatıracaklardır.
Adaylar başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını
tamamlayacaklardır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Adalet
Bakanlığı sorumlu olmayacaktır. Adaylar bankalardan sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır.
Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bu
adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.
C-Başvuru Koşulları:
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki
şartları taşımaları gerekmektedir:
a)Türk vatandaşı olmak,
b) Adli yargı hakim ve savcı adaylığı yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının
birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1982 ve daha sonra olanlar)
doldurmamış olmak,
(02.08.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 43 üncü maddesi ile 22.06.2006 tarih
ve 5525 sayılı, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı
Hakkında Kanuna eklenen “ek 1 inci maddenin” son fıkrası uyarınca, Hukuk fakültesi
mezunu olup, “4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununa atıf yapan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği hükümlerine göre aldıkları disiplin cezaları nedeniyle yükseköğretim
kurumlarından ilişiği kesilip, anılan Kanunun geçici 40 ıncı, geçici 43 üncü, geçici 45 inci,
geçici 46 ncı, geçici 48 inci, geçici 50 nci, geçici 56 ncı ve geçici 58 inci madde
hükümlerinden yararlanmak suretiyle lisans öğrenimini söz konusu maddelerde öngörülen
şartlar dâhilinde tamamlayanlar, yaş sınırlamasına bağlı kalınmaksızın sınava başvurabilirler.)
c)Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de
Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı
belgesi almış bulunmak,
d)Kamu haklarından yasaklı olmamak,
e)Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
f)Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel
olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı
şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,
g)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile
Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,
Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya
taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden
dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
h)Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış
olmak.
D-Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylarından hukuk alanında doktora yapmış ve giriş
sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (doğum tarihi 01.01.1982 ve daha
sonra olanlar) otuzbeş yaşını doldurmamış olanlar yazılı sınavdan muaf olup, sadece mülâkata
tâbi tutulacaklardır. Bu nedenle başvuruları elektronik ortamda alınmayacaktır. Bu kişilerin
başvuru formu (Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sitesindeki formlar
bölümünde yer alan ilgili Sınav Başvuru Formu) ile birlikte hukuk fakültesinden mezun
olduğunu ve hukuk alanında doktora yaptığını gösteren diploma suretlerini 01-08 Kasım 2017
tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Şube
Müdürlüğüne vermeleri ya da masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet başsavcılığı
aracılığıyla APS (Acele Posta Servisi) ile göndermeleri gerekmektedir.
E-Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını
taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan, aynı sınav için birden fazla
sınav ücreti yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan
çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir
işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler
iade edilmeyecektir.
F-)Adalet Bakanlığı tarafından başvurusu kabul edilerek T.C. Kimlik Numarası
ÖSYM’ye bildirilen adaylar için ÖSYM tarafından Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir.
Belge üzerinde adayın hangi bina ve salonda sınava gireceği, sınav tarihi ve saati yer
alacaktır.
Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde,
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi
girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportu ile kabul
edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler
sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga
basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir
fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde
soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik
numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus
cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri
yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon
görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM
Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, ÖSYM Sınav
Koordinatörlerine nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportları ile şahsen başvurarak ücreti
karşılığında yeni şifrelerini edinebileceklerdir. Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi
ÖSYM’nin İnternet sayfasında bulunmaktadır.
G-) Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday
için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş
Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır.
Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir.
Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.
H-Sınavın Yapılma Şekli ve Değerlendirilmesi:
Sınavda adaylara, 30 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 70
sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testlerdeki soruların konulara göre dağılımı
kendi aralarında eşit olacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve
Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Temel Yurttaşlık Bilgisi ile ilgili çoktan
seçmeli sorulardan,
Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Hukuk
Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama
Usulü, İdarî Yargılama Usulü ve İdare Hukuku ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan
oluşacaktır.
Adaylar, testteki soruların cevaplarını sınav kitapçığının ilgili alanında
işaretleyeceklerdir. Kitapçıkların tüm sayfaları ÖSYM’de taranacak, sayfa görüntüleri
üzerinden görüntü işleme yöntemleriyle adayların işaretleri belirlenecek ve bilgisayar
ortamında değerlendirilecektir.
Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate
alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline
karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden
saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi yirmi (20) tam puan üzerinden; Alan Bilgisi Testi
seksen (80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Bu değerlendirme yapılırken
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi konuları ile Alan Bilgisi Testi konuları kendi aralarında
eşit olarak puanlandırılacaktır. Buna göre; Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan
5 konu ile Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 10 konu ayrı birer alt test olarak
değerlendirilecektir. Bu 15 alt test için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her
alt test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma
değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her alt test
için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara
dönüştürülecektir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart
puanların her biri 0,2 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Genel Yetenek ve
Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.
Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 10 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,1
ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı
bulunacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 20, en küçüğü Genel
Yetenek ve Genel Kültür Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 2/3
ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır.
Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 80, en küçüğü Alan Bilgisi Testi’nin
bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 8/7 ile çarpılması sonucu bulunacak
değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Alan Bilgisi Testi Başarı puanı
olarak adlandırılacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı Puanı ile Alan Bilgisi Testi Başarı
Puanı’nın toplanması ile Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır.
Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere
ilan edilen kadronun (1500) iki katı fazlası olan 4500 aday mülakata katılmaya hak
kazanacaktır. 4500 üncü aday ile aynı puanı alan adaylarda Adalet Bakanlığı tarafından
yapılacak mülakata çağrılacaktır.
Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacaktır. Adaylar sınav
sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları
ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi
gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ
hükmündedir. Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde “Mülakata katılmaya hak
kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”,
kontenjana giremeyen adaylar için “Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak
kazanamadınız.” ibaresi yazılacaktır.
I-Sınav Sonucuna İtiraz ve İnceleme Talepleri
Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından
elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin internet
sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu
duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye
başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iş günü
içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı
için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.). Bu adayların inceleme masrafları
karşılığı, ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229
(IBAN NO: TR 390001002533060280115229) hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren
dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire
Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılan
itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde
posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik
Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış
dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel
Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. ÖSYM, uygun gördüğü takdirde aday
dilekçelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek ve/veya
adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden
cevaplayabilecektir.
ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi
kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez. Ancak;
adaylar, “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru
doğrultusunda, sınavda kullanmış oldukları kendi soru kitapçığı ve cevap kâğıdını ÖSYM’de
(Ankara’da) inceleyebileceklerdir.
İ- Sınavda uygulanacak sorularının telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM
Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma
verilmez. Sorular, basılı veya internet ortamında yayımlanamaz. ÖSYM’nin yazılı izni
olmadan, hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi,
fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması veya yayımlanması
yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince
kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar.
D U Y U R U L U R

kaynak: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?30f8ca0a-779b-4495-baea-762284fc1a09

izmir escort