http://www.wannawatches.com

OGM, Danıştay'ın iptal ettiği sınav için yeniden duyuru yayımladı. » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 00:57

OGM, Danıştay’ın iptal ettiği sınav için yeniden duyuru yayımladı.

Orman Genel Müdürlüğü, 2014 yılı Ekim ayında duyuruya çıkmış. İlana 532 aday başvurmuştu. 133 personel kazanarak göreve başlamış ve Danıştay, 2014 yılı Ekim ayında yapılan sınavla ilgili olarak, yazılı ve uygulamalı sınav yapıldığı için iptal kararı almıştı.

Orman Genel Müdürlüğü 2014 Ekim döneminde Danıştay tarafından iptal edilen ilanını tekraryayımladı.

OGM, Danıştay’ın iptal ettiği sınav için yeniden duyuru yayımladı.
Son Güncelleme :

07 Ekim 2017 - 8:39

İŞTE OGM’NİN AÇIKLAMASI

 

Danıştay 12.Dairesinin 12/04/2017 tarih ve 2017/2, 80 ve 82 Esas sayılı kararlarıyla; 20.09.2014
tarihli ve 29125 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin 1 inci Fıkrasının (a), (b), (ç) bentleri ile Genel
Müdürlüğümüz Orman Muhafaza Memuru alımı ile ilgili 20-24/10/2014 tarihleri arasında Antalya,
Bolu, İzmir sınav merkezlerinde yapılan Uygulamalı Sınav sonuçlarının yürütmesinin
durdurulmasına karar verilmiş olup, buna istinaden ataması yapılan 133 personelin memuriyet
görevlerine son verilmiş idi.
Danıştay’ın yukarıda zikredilen kararlarında belirtilen gerekçeler doğrultusunda 01/10/2017 tarih ve
30197 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Muhafaza Memurlarının Atama
ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 20/09/2014 tarih ve
29125 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Muhafaza Memurlarının Atama
ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde değişiklik yapılmış olup, sınav konuları
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar yaptırılması,
b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar yaptırılması, ormanların
yasadışı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar yaptırılması, orman sağlığını
tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine
ilişkin uygulamalar yaptırılması,
c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar yaptırılması,
ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu elde
etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar yaptırılması,
d) Mesleğe yönelik fiziki dayanıklılık ve yeterlilik hususları,”
Bununla birlikte Yönetmeliğe “Genel Müdürlükçe 20-24/10/2014 tarihleri arasında Antalya,
Bolu, İzmir illerinde yapılan uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar bu
yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bu yönetmelik hükümlerine göre
yeniden uygulama sınavına tabi tutulurlar. Bunlar arasından başarılı olanların atamaları
bu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yapılır” şeklinde Geçici 3.Maddesi eklenmiştir.
Bu doğrultuda, Orman Muhafaza Memuru alımına ilişkin 10.10.2014 tarihinde yayınlanan ilanımıza
göre yapılan başvurular sonucu Antalya, Bolu, İzmir illerinde Uygulamalı sınava girmeye hak
kazanan 532 aday; Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Geçici
3.maddesine istinaden 30.10.2017- 11.11.2017 tarihleri arasında yeniden uygulamalı sınava tabi
tutulacaktır.
Yeniden uygulamalı sınava tabi tutulacak adayların; Ek:1 listesinde belirtilen isimlerinin hizasında
bulunan tarih ve saatte sınava katılmak üzere Antalya ilinde yer alan Uluslararası Orman Yangınları
Eğitim Merkezi Müdürlüğü Düzlerçamı – Nebiler 07190 Döşemealtı /ANTALYA adresinde hazır
bulunmaları gerekmektedir.
Sınava katılacak olan adaylar kendi imkânları doğrultusunda sınav merkezine gidebilecekleri
gibi, sınavın yapılacağı yere ulaşımdaki zorluklar dikkate alınarak adayların adlarının hizasında
bulunan sınav tarihinde, sınavdan bir saat önce Antalya Orman Bölge Müdürlüğünde (Sedir Mah.
Vatan Bulvarı 07010 Muratpaşa / ANTALYA adresinde) hazır bulunmaları halinde sınavın yapılacağı
yere kurum tarafından servislerle gönderileceklerdir.
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Tel No: 0 242 251 01 06
Adaylara sınavlarında başarılar dileriz.
İlan olunur.
NOT: Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin
(d), bendine istinaden uygulama sınavının mesleğe yönelik fiziki dayanıklılık ve yeterlilik hususlarını
değerlendirmek için yapılacak olan spor parkuruna adayların eşofman ve spor ayakkabıları ile
gelmeleri faydalı olacaktır.