MEB, 191 ilçede sadece İHL açılması kararını kaldırdı » Kamu BilgiKamu Bilgi

22 Ocak 2021 - 11:42

MEB, 191 ilçede sadece İHL açılması kararını kaldırdı

MEB’in haziran ayında yönetmelikte yaptığı değişiklikle Anadolu lisesi için nüfusta 10 bin şartı korunurken, imam hatip lisesi için 5 bin düzenlemesi yapılmış, 191 ilçede sadece imam hatip lisesinin açılabileceği basına yansımıştı. Eleştiriler üzerine iki okul türü için de ‘nüfus’ şartı kalktı

MEB, 191 ilçede sadece İHL açılması kararını kaldırdı
Son Güncelleme :

16 Eylül 2017 - 9:05

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçen mayıs ayında MEB Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeli- ği’nde yaptığı deği- şiklikle imam hatip liselerinin açılması için nüfus şartını değiştirdi. Değişiklikle 5 bin nüfuslu ilçelerde yalnızca imam hatip lisesi açılmasının yolu açıldı. Ama Anadolu liselerinin açı- lışı için gereken 10 bin nüfus şartı korundu. Bu değişiklikle 191 ilçede sadece imam hatip lisesi açılabilecekti.

Eleştiriler üzerine MEB, iki lise türü için de nüfus şartını kaldırdı. MEB Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre Anadolu, Anadolu imam hatip, mesleki ve teknik Anadolu, çok programlı Anadolu ve mesleki eğitim merkezinin açılması ve kapatılması, ihtiyaca binaen valilik teklifine bağlı olarak bakanlıkça sağlanacak. Yapılan düzenlemeye göre, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları açılması, il milli eğitim müdürlüğünün teklifi ile valilikçe planlanacak ve toplu inha listesi nisan ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilecek. Bu kurumlar Bakanlıkça açılacak ve aynı usulle kapatılacak.

ANADOLU LİSESİ NASIL AÇILABİLECEK?

Yönetmeliğe göre Anadolu lisesi açılabilmesi için 9’uncu sınıfa kayıt olacak en az 2 şube mevcudunda öğrenci, binada en az 8, en fazla 40 derslik bulunması gerekecek. Yapılan değişikliğe göre Anadolu imam hatip lisesi açılabilmesi için gereken şartlar öğretim binasında en az 8 derslik, öğretim binası içinde veya bahçesinde uygulama mescidi ya da mescit yerinin olması, geleneksel/görsel sanatlar atölyesi, musiki/müzik derslik aranacak.

Yapılan değişiklik bakanlığın geri adımı olarak yorumlansa da Anadolu lisesine “2 şube mevcudunda kayıt olacak öğrenci” şartı getiriliyor. Yani her sınıfta 34 olmak üzere okula 68 öğrenci kaydı şartı var. Bu şart ise imam hatip liselerinde yok. Eğitimciler bu durumu şöyle yorumladı: “MEB tepkiler üzerine nüfus şartında değişiklik yaptı, geri adım gibi görünüyor ama her koşulda imam hatip lisesi açılışı çok kolay olacak. Ayrıca 2 şubelik öğrenci garantisi nasıl yerine gelecek? Öğrenciler okul isimlerine göre tercih yapıyor. Açılmamış bir okulu nasıl tercih edecekler?”