avcılar escort antalya escort ataköy escort ataşehir escort avrupa yakası escort bahçelievler escort bahçeşehir escort bakırköy escort beşiktaş escort beylikdüzü escort bodrum escort bursa escort eskişehir escort etiler escort fatih escort gaziantep escort halkalı escort izmir escort izmit escort kadıköy escort kartal escort kayseri escort kocaeli escort konya escort kurtköy escort kuşadası escort maltepe escort mecidiyeköy escort mersin escort pendik escort samsun escort şirinevler escort şişli escort taksim escort ümraniye escort denizli escort diyarbakır escort istanbul escort nişantaşı escort

Akdeniz Üniversitesi 319 Sözleşmeli Personel Alacak » Kamu Bilgi
http://www.wannawatches.com

Akdeniz Üniversitesi 319 Sözleşmeli Personel Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

30 Kasım 2023 - 21:22

Akdeniz Üniversitesi 319 Sözleşmeli Personel Alacak

Akdeniz Üniversitesi 319 Sözleşmeli Personel Alacak
Son Güncelleme :

13 Haziran 2018 - 14:08

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere Özel Bütçeden
karşılanmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre Tam Zamanlı olarak çalıştırılmak
üzere, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrasına göre http://personel.akdeniz.edu.tr/
adresinde belirtilen unvanlarda ve belirtilen niteliklerde sözleşmeli personel alınacaktır. İlan metni, Genel Şartlar ve
İstenilen belgeler belirtilen web adresinde yayınlanacaktır. İsteklilerin; İlanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün
içinde (mesai sonuna kadar) http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinde bulunan örnek başvuru dilekçesi, İş Talep Formu ve istenilen belgelerle birlikte Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ( Hastane) Müdürlüğü personel işleri birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

 

a) Genel Şartlar:
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
4) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı ve gece nöbeti tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak,
5) Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puanı, Önlisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu
KPSS (P93), Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puanı esas alınacaktır. 60 ve üzeri puana
sahip olmak gerekmektedir.
6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
7) Kazanan adaylara Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.
8) Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi
veya sözleşme dönemi içerisinden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesh
etmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” hükmüne uygun olması.
9) Her aday yalnızca 1 (bir ) kadroya başvuru yapabilecektir.

b) İstenilen Belgeler:
1-Dilekçe ve Başvuru Formu (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3- Fotoğraf (1 Adet)
4- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı görülmek kaydıyla fotokopisi ya da onaylı sureti.)
5- KPSS Sonuç Belgesi (Fotokopisi veya internet çıktısı)
6- Erkek adaylar için Askerlik durumunu gösteren belge.
7- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin 7. fıkrası uyarınca “ 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevinin devamını yapmasına engel olabilecek … akıl hastalığı … bulunmamak.” Şartını gösterir psikiyatri raporu. (Göreve başlayacak olanlar için geçerlidir.) İşe alınmaya hak kazananların isimleri, başvuru bitim tarihi itibari ile en geç 5 iş günü içinde http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma
tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir. Her
kadro için 1 (bir) yedek aday belirlenecek olup, asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. Yedekler de asil adayların taşıdığı şartları
yerine getirmelidir.
Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
Yazılı ve/ veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunduğu
http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinde ilan edilen adayın göreve başlatılabilmesi için sonuçların ilanından itibaren en geç 15 gün içerisinde Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü personel işleri birimine şahsen başvurması gerekmektedir.

Detaylı Bilgi İçin: Akdeniz Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü ANTALYA
Tel: 0 (242) 249 62 90 (Dahili:6290)