http://www.wannawatches.com

Genç çiftçilere 30 bin lira hibe desteği » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 12:17

Genç çiftçilere 30 bin lira hibe desteği

Genç çiftçilere 30 bin lira hibe desteği
Son Güncelleme :

31 Mart 2017 - 10:58

GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ RESMi GAZETEDE YAYIMLANDI

Kırsal alanda ikamet eden/etmek isteyen 18-40 yaş aralığında tarımsal faaliyet gösteren/göstermek isteyen çiftçilere, 30 bin TL ye kadar hibe desteği öngören tebliğ bugünkü resmi gazetede yayımlandı. Tebliğe göre başvurular 5 iş günü sonra başlayacak ve başladıktan sonra 20 iş günü devam edecek.

Tebliğle tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amaçlanmıştır.

Tebliğ, kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere otuz bin TL’ye kadar hibe ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

2016 yılında ise 378 bin genç çiftçinin başvuru yaptığı projede 15 bin çiftçi desteklenmişti.

Başvurular İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapılacaktır. Başvuru yapmak isteyen çiftçilere aranan şartlar ise;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak,

c) Okur-yazar olmak,

ç) Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmamak,

d) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak,

e) Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak,

f) Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak,

g) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,

ğ) 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunca başvurusu reddedilmiş olmamak,

h) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak,

ı) Bu maddenin (ç), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri hükümlerine tabi kişilerin eşi olmamak

Tebliğin resmi gazetede yayımlanmış hali için için tıklayın

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170331.htm