http://www.wannawatches.com

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ'NE 2 HEMŞİRE ALINACAK » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 13:02

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ’NE 2 HEMŞİRE ALINACAK

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ’NE 2 HEMŞİRE ALINACAK
Son Güncelleme :

16 Mart 2017 - 23:25

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Hastanesinde giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden ( 2 Hemşire ) karşılanmak üzere
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere
06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 Sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan ‘Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen
unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat
yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Özel Bütçe ile 2 HEMŞİRE ücretleri
– Kıdemi 5 yıldan az olanlar
için 2.745,31 TL.
– Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar
olanlar için 2.780,27 TL.
– Kıdemi 10 yıldan 15 yıla
kadar olanlar için 2.835,80 TL.

 

ARANAN NİTELİKLER

-Lisans Hemşirelik bölümü
mezunu olmak
-2016 KPSSP3 sınavı puanı olmak
-Askerlik görevini yapmış olmak

Başvuruda bulunacakların;
* 10.07.2009 tarih 5917 Sayılı Kanunun 47. maddesi gereğince son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren)
herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657/4B) olarak çalışmamış olması,
* Askerliğini yapmış olması,
* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması,
* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmaması,
* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması gerekmektedir.

İsteklilerin;
Bu ilanın gazetede yayınlandığı 16/03/2017 tarihinden itibaren 31/03/2017 tarihi mesai bitimine kadar
nüfus cüzdan fotokopisi, KPSS sonuç belgesi, diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi, SGK hizmet
dökümü, bir fotoğraf ve askerlik terhis belgesi ile birlikte Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan
ekli başvuru dilekçesini doldurarak Hastanemiz İnsan Kaynakları Birimine şahsen müracaat etmeleri
gerekmektedir.
KPSS Puan sıralaması, başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç 5 iş günü içinde www.deu.edu.tr
adresinde ilan edilecektir. Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca adaylara tebligat
yapılmayacaktır. Kişilerin göreve başlatılabilmesi için talep edilen belgeler de www.deu.edu.tr
adresinden duyurulacaktır.

Başarılı olunduğu www.deu.edu.tr adresinde ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, talep
edilen belgeler ile birlikte açıklanan ‘Evrak Teslim Tarihi’ nde Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi İnsan
Kaynakları Birimine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel
Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Adres: DEÜ Hastanesi Başhekimliği İnciraltı / İZMİR Tel: (0 232) 412 23 20

ilan detayı için tıklayınız

Uyarı: İlandaki güncellemelerden sitemiz sorumlu tutulamaz