http://www.wannawatches.com

İçişleri Bakanlığı 14 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 03:29

İçişleri Bakanlığı 14 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

İçişleri Bakanlığı 14 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Son Güncelleme :

30 Ağustos 2017 - 11:43

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere,
31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının
Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve
Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 14 (on dört)
Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
I- BAŞVURU ŞARTLARI
A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlardan biri
için başvurabileceklerdir),
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük
ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye
sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı
Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik
kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen
hizmet süreleri dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi
olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak.
B-ÖZEL ŞARTLAR
1. KIDEMLİ JAVA YAZILIM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme
Ücret Tavanının 4 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) İyi derecede C# .NET bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c) ASP, .NET, C# dilleriyle yazılım geliştirmiş olmak,
ç) Stored procedure, trigger ve function yazma konularında tecrübe sahibi olmak,
d) Kod güvenliği ve kodlama standartları konusunda bilgi sahibi olmak,
e) Katmanlı yazılım mimarileri konusunda bilgi sahibi olmak,
f) XML, web services ve AJAX konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Nesne tabanlı yazılım mimari konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ) Kullanıcı sayısı 20.000 den fazla kullanıcı kapasitesi olan büyük çaplı en az 1 adet projeyi
başarılı şekilde yönetmiş olmak,
h) Oracle veritabanı 11G ve üstü versiyonlarında tecrübe sahibi olmak,
ı) Açık kaynak sistemler üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i) Gerçek zamanlı haberleşme uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,
j) Java, J2EE, JSF, EJB, Weblogic 11G, 12C, Middleware araçları, Spring, Hibernate
konularında deneyimli olmak,
k) BPEL, BPMN 2.0 konularında bilgi ve proje deneyimi sahibi olmak,
l) Web Servisler (SOAP, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve WCF (Windows Communication
Foundation) ile uygulama geliştirmiş olmak,
m) Oracle Database ve Weblogic yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
n) Bilişim sistemleri konusunda en az 10 yıl tecrübeli olmak,
o) Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile) geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
ö) Linux ortamlar üzerinde tecrübe sahibi ve geliştirme yapmış olmak,
p) Web uygulama güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Kripto yönetim, şifreleme
algoritmaları konusunda tecrübe sahibi olmak.
r) Java EE 7, EJB 3.X, SOA, JAAS, JPA-2 (Hibernate), JSF 2.2, Jasperreport, Junit, Maven,
Subversion, Git, Netbeans, Jira konularında bilgili ve deneyimli olmak,
s) Restful servis konularında tecrübe sahibi olmak,
ş) Clustered Coherence Cahce Server kurulum, konfigürasyon ve idamesini gerçekleştirebilmek,
t) Websocket, JMS, loglama, güvenlik ve yetkilendirme konularında tecrübe sahibi olmak,
u) Redhat üzerinde Weblogıc, Clustered Managed server kurulumu yapmak, Jms, Topic Message
Broker konfigürasyonlarını yapabilmek,
ü) Webrtc konularında tecrübe sahibi olmak, kural motorları üzerinde tecrübe sahibi olmak,
v) JAX-WS, AXIS-2, CXF teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
2. KIDEMLİ AĞ VE GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt
Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde ağ ve güvenlik uzmanı olarak en az beş (5) yıl
çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel alan ağ (WLAN), sanal özel ağ
(VPN), dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.lX ağ teknolojileri konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
ç) BGP, MGRE, DMVPN, VRF konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak
d) Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,
e) Farklı güvenlik duvarları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
f) Load balancer cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
g) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
ğ) Kurumsal kablosuz ağ yönetimi ve güvenliği konusunda tecrübeli olmak,
h) DDOS ataklarını engelleme konusunda tecrübeli olmak,
ı) Firewall, IPS, WAF, Antivirüs, URL filtering gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir
kurumda Ağ ve Güvenlik konusunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak
i) Penetrasyon / sızma testi, zafiyet tarama sistemleri ve şifreleme konuları hakkında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
j) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip, yoğun ve stresli iş temposuna ayak
uydurulabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak,
k) Büyük ölçekli intranet ağlarını yönetebilecek seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak
l) Video konferans ünitelerinin kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
m) Cisco, Nexus, Switch’ ler konusunda bilgi sahibi olmak.
n) Huawei Switch ve Router konfigürasyonları hakkında bilgi sahibi olmak,
TERCİHEN
o) Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) sertifikasına sahip olmak.
3. KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 3 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Windows Server, Microsoft Active Directory, Exchange, Internet Information Services (IIS),
Domain name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) konularında
1.000 üzeri istemci için kurulum ve yönetim deneyimine sahip olmak,
c) Mail Gateway yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,
ç) System Center Configuration Manager (SCCM) hakkında kurumsal ölçeklerde deneyimli
olmak,
d) İş sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery) sistemlerinin
planlama/kurulum süreçlerinde görev almış olmak,
e) Load Balancer cihazları üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Windows Failover Cluster Ve Replikasyon kurulum ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
g) “MCSE: Cloud Platform And Infrastructure”, “MCSE: Server Infrastructure”, “MCSE
Productivity Solutions Expert” sertifikalarından en az birine sahip olmak,
ğ) Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
4. KIDEMLİ JAVA UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (3 Kişi – Tam Zamanlı –
Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Java teknolojileri konusunda en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek,
c) J2EE, EJB 3.X, SOA, JAAS, JPA-2 (Hibemate), JSF 2.X, Jasperreport, junit, maven.
Subversion. Netbeans, JIRA konularında bilgili ve deneyimli olmak,
ç) JAX-WS, JAX-RS, AXIS-2. CXF teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
d) SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak,
e) JSP. Servlet, Portlet üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
f) Weblogic 10G, 11G VEYA 12C, JBOSS, Glassfish 3.X VEYA 4.X, Apache konfigürasyon,
yöneticilik konularında bilgili ve deneyim sahibi olmak, ayrıca belirtilen uygulama
sunucularından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,
g) Fussion Middleware konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
ğ) BPM, ESB ve orta katman mimarı konusunda tecrübe sahibi olmak,
h) Oracle 10,11 VEYA 12C üzerinde PL/SQL yazma konusunda tecrübeli olmak,
ı) Nesne-yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim
olmak,
i) CDI konularında deneyim sahibi olmak,
j) Clustered Coherence Cahce Server kurulum, konfigürasyon ve idamesini gerçekleştirebilmek,
k) Redhat üzerinde Weblogic, Clustered Managed Server kurulumu yapmak, JMS, Topic
Message Broker konfigürasyonlarını yapabilmek,
l) Yazılım performans ölçümleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
5. UYGULAMA YÖNETİMİ SİSTEM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt
Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Kurumsal bir ortamda sistem tasarımı ve yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıl iş tecrübesi
olmak ve bunu belgelemek,
c) C# veya Java programlama dillerinden birini biliyor olmak,
ç) Büyük sistemlerde (en az 1.000 kullanıcılı uygulamalar) Weblogic, Apache, IIS vb. ortamların
kurulumu ve yönetimine hakim olmak,
d) Oracle orta katman ürünlerinde (oracle ESB ve OSB (11G), oracle SOA SUİTE (11G VE
12C), Weblogic Server, Enterprise Repository) tecrübe sahibi olmak,
e) Oracle SOA Suite ve Oracle Service Bus (OSB) ile entegrasyon bileşenleri geliştirme
deneyimli olmak,
f) Web servis standartlarında ve teknolojilerinde (XML, XSD, XSLT, SOAP ..) deneyimli
olmak,
g) Java (JSF, ADF) ve Websphere teknolojilerine hakim olmak,
ğ) Uygulama ve sistem monitörleme yazılımları konusunda tecrübeli olmak,
h) İş süreçleri izleme yazılımları konusunda tecrübesi bulunmak, yazılım ve kalite süreçlerine
hakim olmak,
ı) Microsoft Windows Server ve Linux işletim sistemleri konusunda tecrübesi bulunmak,
i) Shell ve Powershell Script yazma bilgisine sahip olmak,
j) İleri seviyede SQL bilgisine sahip olmak.
6. VERİTABANI UZMANI ( 1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az üç (3) yıl
çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) Linux üzerinde Oracle RAC/GRİD/ASM olarak çalışan büyük ölçekli oracle veri tabanı
yönetmiş olmak,
ç) Oracle veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hâkim, Rman felaket yönetim ve iş
sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,
d) Linux düzeyinde Oracle Import ve Export ve Rman Scriptleri yazmış ve Linux Crontab’a
eklemiş olmak,
e) MS SQL Server yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak,
g) Veri güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi
olmak,
ğ) Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına
hâkim olmak,
h) PL/SQL bilgisine sahip olmak,
ı) Veri tabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i) Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Clusters) hakkında tecrübe sahibi olmak,
j) Veri tabanı programcılığı konusunda Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe sahibi
olmak,
k) Veri tabanı kullanıcılarının kullandığı SQL’lerin analizlerini yapıp performans ve kaynak
kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek.
7. AĞ UZMANI ( 1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış
olmak ve bunu belgelemek,
c) Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel alan ağ (WLAN), sanal özel ağ
(VPN), dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.LX ağ teknolojileri konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
ç) Backbone Switch yönetiminde en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
d) Anahtarlama cihazları ve yönlendirici konfigürasyonları konularında bilgi sahibi olmak,
e) Kurumsal kablosuz ağ yönetimi ve güvenliği konusunda tecrübeli olmak,
f) Farklı güvenlik duvarları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Load Balancer cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ) CCNA (Cisco Certified Network Associate) sertifikasına sahip olmak,
h) Huawei Switch ve Router konfigürasyonları hakkında bilgi sahibi olmak.
8. SİBER GÜVENLİK UZMANI ( 1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
a) Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk yönetimi konularında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde siber güvenlik konularında en az üç (3) yıl çalışmış
olmak ve bunu belgelemek,
c) Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/Licensed
Penetration Tester) ve CPTE (Certified Penetration Testing Engineer) sertifikalarından en az
birine sahip olmak,
ç) Omurga ve kenar ağ anahtarı, Firewall ve IPS gibi ağ cihazları konusunda bilgi sahibi olmak,
d) Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Penetrasyon/sizma testi, zafiyet tarama sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Web uygulama güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
g) Bilgi güvenliği standartlari konusunda tecrübe sahibi olmak (ISO 27001, PCI DSS,
COBIT.vb),
ğ) Bilgi güvenliği yönetim standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve
uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak,
h) Log yönetimi ve analizi hakkında bilgi sahibi olmak,
ı) Adli Bilişim (Computer Network Forensic) konusunda bilgi sahibi olmak,
i) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularına
hakim olmak,
9. JAVA UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI ( 2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt
Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
j) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
k) Java teknolojileri konusunda en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek,
l) J2EE, EJB 3.X, SOA, JAAS, JPA-2 (Hibemate), JSF 2.X, Jasperreport, junit, Maven.
Subversion. Netbeans, JIRA konularında bilgili ve deneyimli olmak,
m) JAX-WS, JAX-RS, AXIS-2. CXF teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
n) SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak,
o) JSP. Servlet, Portlet üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
ö) Weblogic 10G, 11G VEYA 12C, JBOSS, Glassfish 3.X VEYA 4.X, Apache konfigürasyon,
yöneticilik konularında bilgili ve deneyim sahibi olmak, ayrıca belirtilen uygulama
sunucularından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,
p) Oracle 10,11 VEYA 12C üzerinde PL/SQL yazma konusunda tecrübeli olmak,
r) Nesne-yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakım
olmak,
s) CDI konularında deneyim sahibi olmak,
ş) Yazılım performans ölçümleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
10. WEB UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI ( 1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt
Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Web ara yüz tasarımı konusunda en az üç (3) yıllık deneyimi olan ve bir Portfolyo ile
sunabilecek olmak, C#, HTML5, CSS, Javascript alt yapısına sahip ve uygulama seviyesinde
uzman olmak,
c) Web kullanıcı deneyimi (User Experience) ve tasarım trendleri konusunda bilgi ve ilgi sahibi,
dünyadaki örnekleri yakından takip ederek uygulama yapabilmek,
ç) Web standartları ve öncelikli web tarayıcıları ile uyumlu, Responsive kodlama yapabilmek,
d) Grafik tasarım programlarını ileri düzeyde kullanabilmek,
e) Tasarım dengesi, tasarım bütünlüğü, tipografi, menü-navigasyon mantığı, renk teorisi,
animasyon, sayfa düzeni, sayfa yerleşimi vb. görsel tasarım prensiplerinde derinlemesine bilgi
sahibi olmak,
f) Leaflet, Openlayers vb. kütüphaneler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Ajax, Json, Rest servisler vb. yaygın web kütüphaneleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
ğ) SVN ve GIT konularında tecrübe sahibi olmak.
11. WEB TASARIM UZMANI ( 1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Kamu kurum ve kuruluşları veya özel firmaların web sayfaları tasarımı ve yönetimi işinde en
az üç (3) yıl çalışmış olmak veya bu kurumlara web sayfaları tasarımı ve yönetimi hizmetleri
veren firmalarda en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve tecrübesini bir portfolyo ile sunabilecek
olmak,
c) İnternet sayfası tasarlama ve grafik tasarım konularında tecrübesi olmak,
ç) Hazır şablonalar vb. kullanmaksızın özgün tasarım gerçekleştirilebilecek olmak,
d) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
e) Web teknolojileri(HTML 5, CSS3, Javascript, JQuery, Angularjs vb.) konularında tecrübe
sahibi olmak,
f) JQuery konusunda ileri derecede uzman olmak,
g) İçerik yönetim sistemleri ile ilgili tecrübe sahibi olmak,
ğ) Grafik tasarımı ve temel grafik tasarım teknikleri (tipografi, renk, denge ve mizanpaj vb.)
konusunda tecrübeli olmak,
TERCİHEN
h) MSSQL Server veya Oracle veritabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
ı) .NET, C# ve ASP.NET Webform, ASP.NET MVC ile uygulama geliştirmiş olmak,
i) Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign, Flash gibi programlar konusunda bilgi ve deneyim
sahibi olmak,
j) Daha önce hazırlamış olduğu web arayüz, logo gibi tasarımlarını sunabilecek olmak,
k) XML servisleri, Restful servis gibi teknolojilere bilgi sahibi olmak.
II. İSTENİLEN BELGELER – BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ – TARİHİ
Başvurular, 11 – 22 / 09 / 2017 tarihleri arasında www.icisleri.gov.tr ve
www.icisleribilgiislem.gov.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu”
nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan
belgelerle birlikte, en geç 22/09/2017 tarihi saat 17:30’a kadar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına
(İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı – İnönü Bulvarı No:4 A-Blok Kat: 1
Bakanlıklar/ANKARA) elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak
şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

a) Başvuru formu (Fotoğraflı),
b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz
edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),
c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi
gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi
gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate
alınacaktır),
ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel
programlama dilini bildiğini gösterir belge,
d) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi
gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),
e) 2016-2017 KPSS P3 sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı
yetmiş (70) kabul edilecektir.),
f) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS vs.) alınan
puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların
belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate
alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir).
III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS
puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70
olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge
ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak
sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday
yazılı sınava çağırılacaktır.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu
adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.icisleri.gov.tr ve
www.icisleribilgiislem.gov.tr sitesinde 06/10/2017 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim
veya tebligat yapılmayacaktır.
IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
a) Yazılım Mühendisliği ve Mimarisi,
b) İlgili ilanda belirtilen konular (.NET, C#, ASP, AJAX, JAVA, JQuery, Angularjs, SOA,
Uygulama Güvenlik Duvarları, BPEL, BPM, ESB, JSF, EJB, Maven, JAAS, Java Uygulama
Sunucuları)
c) Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik,
ç) Bilgisayar Ağları,
d) İşletim Sistemleri (Microsoft Windows, Linux)
e) Ayrıca yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm hususlar.
Yazılı sınav 15/10/2017 Pazar günü saat: 13:00’da, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi
Başkanlığı (Çamlıca Mah. 122.Sok. No:2 Lalegül / Yenimahalle / 06200 ANKARA) adresinde
yapılacaktır.
Sözlü sınav 06-07-08-09 Kasım 2017 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi
Başkanlığı Toplantı Salonu’nda (İnönü Bulvarı No: 4 A- Blok Kat: 2 Bakanlıklar/ANKARA)
adresinde yapılacaktır.
V. DEĞERLENDİRME
Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü
sınava çağrılacaktır. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az
70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik
ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı
dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak sıralamaya
tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.
VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr ve www.icisleribilgiislem.gov.tr
sitesinde ilan edilecektir.
Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
VII. ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (5.011,63) ÖZEL ŞARTLAR
başlığı altında belirtilen bürüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak
tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya
yetkilidir.
VIII. DİĞER HUSUSLAR
Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl
süreyle geçerlidir.
Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.
Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır (güvenlik soruşturması
uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava
girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma
açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise
sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem
yapılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

kaynak: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?831d7829-7f04-4bb7-9286-ae3d8b445a90