http://www.wannawatches.com

Jandarma Genel Komutanlığı (22) ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (200) olmak üzere toplam (222) Memur Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

20 Haziran 2022 - 23:12

Jandarma Genel Komutanlığı (22) ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (200) olmak üzere toplam (222) Memur Alacak

Jandarma Genel Komutanlığı (22) ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (200) olmak üzere toplam (222) Memur Alacak
Son Güncelleme :

08 Kasım 2017 - 13:09

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında ilk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarının ihtiyacı için
(22) ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı ihtiyacı için (200) olmak üzere toplam açıktan (222) devlet memuru alınacaktır.

 

BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türk Vatandaşı olmak.
b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel
şartlara sahip olmak.
c. 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2016 KPSS) girmiş olmak ve
internette yayımlanan başvuru kılavuzunda unvanların karşısında belirtilen puan türünden,
belirtilen en az puanı almış olmak.
ç. ilân edilen unvanlar için, unvanların karşısında belirtilen öğrenim düzeyi şartını, 2016
KPSS tarihinde adayların en son mezun oldukları okul düzeyi olarak sağlamak ve 2016
KPSS’ye bu öğrenim düzeyinden girmiş olmak.
d. Müracaat tarihi (internetten yapılan ön başvurunun son günü) itibariyle 18 yaşını
tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.
e. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
f. 657 Devlet Memurları Kanunu 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
g. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi
görevlerde çalışıyor olmamak.
ğ. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.
h. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları
durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği
Yönetmeliği hükümlerine göre “Sivil Memur Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almış olmak.
ı. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak.
i. Başvuru kılavuzunda belirtilen kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin
tamamına sahip olmak.

 

Ayrıntılı bilgi