izmir escort
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALACAK » Kamu Bilgi kuşadası escortmalatya escorthttps://1baiser.com/escort/parissexemodelbahis sitelerihttps://www.ertecongress.org/sweet bonanzacanlı casino siteleribodrum escortizmir buca escorthttp://www.wcph2020.com/https://www.ertecongress.org/izmir escortonline casino india real moneybahis sitelericasino siteleriEscort Londonizmir escort bayan
http://www.wannawatches.com

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALACAK » Kamu BilgiKamu Bilgi

1 Haziran 2023 - 08:52

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALACAK

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALACAK
Son Güncelleme :

30 Mayıs 2017 - 8:28

1. GENEL BİLGİLER
a. Jandarma Genel Komutanlığının Sözleşmeli Uzman Erbaş ihtiyacını karşılamak
amacıyla personel temin edilecektir. Temin; lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi
okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş/er olarak tamamlamış veya halen silahaltında bulunan
adaylar ile 29 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla terhis tarihlerinin üzerinden üç yıldan fazla süre
geçmemiş, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını
bitirmemiş olanlar arasından Jandarma Komando ile Jandarma Asayiş birliklerinde istihdam
edilmek üzere Sözleşmeli Uzman Erbaş statüsünde yapılacaktır.
b. Ön başvurular, www.jandarma.tsk.tr genel ağ (İnternet) adresinden 29 Mayıs- 30
Haziran 2017 (saat 17:00’a kadar) tarihleri arasında yapılacaktır. Daha önce başvuru yapan,
seçme aşamalarını geçip rapor alan (Başarılı) adaylar başvuru yapmayacaktır. Başvurular
normal bilgisayar üzerinden “İnternet Explorer” tarayıcı kullanılarak yapılacaktır. Mobil
cihazlardan veya başka tarayıcı (Chrome, Firefox, Opera Browser) kullanılmayacaktır.
c. Çağrı yapıldığı halde seçme sınavları aşamasına katılmayan adayların ön başvuru
işlemleri sonlandırılacaktır.
ç. Uzman Erbaş ön başvuruları, internet üzerinden başvuru formunun doldurulması
suretiyle yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına
gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.
d. Ön başvuruları uygun görülen adayların yazılı sınavı, kayıt kabul işlemleri, bedeni
yetenek sınavı (BYS) ve mülâkat sınavları Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı
Beytepe/ANKARA adresinde icra edilecektir. Seçim aşaması işlemleri tamamlanarak, başarılı olan
adaylar sağlık raporu almak üzere sevk edilecektir.
e. Yazılı sınav, BYS ve mülâkat sınavı tarihleri www.jandarma.tsk.tr genel ağ
adresinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.
f. Kılavuzun tamamını okumadan çevrimiçi (Online) Başvuru Formunu
doldurmayınız. Başvuru Formuna girilen bilgilerin doğruluğundan ve yanlış/eksik beyan
edilen bilgiler neticesinde doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. İnternet müracaatı
kabul edilmiş olsa dahi Başvuru Kılavuzu, Uzman Erbaş Kanun ve Yönetmeliğinde belirtilen
şartlara uyulmadığı taktirde belge incelemede kabul edilmeyecektir.

2. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ GENEL KOŞULLAR
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yirmi beş (25) yaşını
bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),
ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri
içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş
olmak (01 Ocak 1988 tarihi ve sonrasında doğanlar),
d. Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre
geçmemiş olmak (29 Mayıs 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
e. Tüm sınavları geçen adaylar için; sevk edildikleri hastanelerden “Komando Uzman
Erbaş Olur veya Uzman Erbaş Olur ” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,
f. En az 164 cm boyunda olmak koşuluyla, Boy-Kilo Tablosunda oranları tablosunda
(TABLO-1) belirtilen değerler içerisinde bulunmak. Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor
şortu/eşofman ile ölçülür.
g. TSK’da daha önce subay (yedek subay dahil), astsubay, uzman jandarma, uzman
erbaş veya sözleşmeli erbaş ve er (Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda yer alan hükümler
hariç; üçüncü hizmet yılını tamamlamış dördüncü hizmet yılında olduğuna dair belgeyle
geleceklerdir.) olarak istihdam edilmemiş, askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak.
ğ. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs
kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, işitme ve görmede kusuru bulunmamak,
gözlük, lens ve işitme cihazı kullanmamak, renk körü ve düz taban olmamak, vücudunun daimi
açık yerlerinde veya kapalı yerlerinde belirlenen kriterlere uygun olmayan yara, dövme, yanık ve
ameliyat izi bulunmamak. Türkçeyi kusursuz konuşmak, dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi
konuşma özrü bulunmamak).
h. Güvenlik soruşturması olumlu olmak.
ı. Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir ve üste
fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 22.05.1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun
148’inci maddesinde belirtilen suçlardan hükümlü bulunmamak.
i. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına
çevrilmiş yada ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak.
j. Tutum ve davranışları ile yasadışı görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde
bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak.
k. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve
haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi,
yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.
l. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca
düzenlenen Nitelik Belgesi (TABLO-2) almış olmak.
m. Askerlik hizmetini yapmış veya 29 Temmuz 2017 tarihine kadar terhis olabilecek
durumda olmak,
n. Başvuru, sınavlar, kayıt kabul işlemleri esnasında, adaydan istenen bilgi, belge ve diğer
yükümlülüklerin tam ve doğru olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.
NOT-1: Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya
evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa
olsun (Atamaları yapılmış ve Eğitime Başlamış olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

 

3. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER
a. Başvuru tarihlerinde esnasında silâhaltında bulunup, 29 Temmuz 2017 tarihinden önce
terhis olacak erbaş ve erlerden istekliler için TABLO-2’de örneği bulunan Nitelik Belgesi,
doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanarak 30 Haziran 2017 tarihine
kadar topluca Alay ve eşidi komutanlıklarca, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi
Komutanlığına APS veya kargo ile gönderilecektir.
b. Silah altındaki adaylardan haklarında adli ve/veya askeri mahkemelerde (disiplin
mahkemesi dâhil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv
araştırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır.
c. Sınava girecek silah altında bulunan erbaş ve erlere, mühürlü zarf içerisine
konulmuş nitelik belgesi ile varsa mahkeme evrakları teslim edilecek, adaylar ikinci seçim aşaması
sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getirecek, adaya zarfı açmaması gerektiği hususu tebliğ
edilecektir.
ç. Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi, acemi eğitimi
gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır. Acemi birliğinde eğitimi devam eden adaylar için
nitelik belgeleri, bulundukları eğitim birliği tarafından verilecektir.
d. Askerlik hizmeti devam eden adaylara;
(1) Adayların Nüfus Cüzdanı ve Askeri Kimlik belgeleri ile sınavlara katılmaları
sağlanacak,
(2) Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince yıllık izinlerine mahsuben izin
verilecek, yeteri kadar yıllık izini olmayan silahaltındaki adaylar, sınav aşamalarını başarı ile
geçmelerini müteakip isterlerse; terhis olduğu tarihten itibaren bir ay içerisinde, terhis belgesini
ibraz etmek koşuluyla hastaneye sevk alarak sağlık kurulu işlemlerini başlatabilecektir.

4. BAŞVURMA İŞLEMİNİN YAPILMASI
a. Adaylar, 29 Mayıs- 30 Haziran 2017 tarihleri arasında, www.jandarma.tsk.tr internet
adresinden Personel/Öğrenci Alımı sayfasına girerek başvuru işlemleri sayfasına
ulaşabileceklerdir. Beyana dayalı olarak yapılan ve sistem tarafından kabul edilen başvurular ön
başvuru olarak kabul edilecektir.
DİKKAT!
İnternetten başvuru işlemleri 30 Haziran 2017 tarihinde saat 17:00’da sona erecektir.
Başvurunuzu tamamladıktan sonra mutlaka yazıcıdan çıktısını alınız. Başvurular
tamamlandıktan sonra internetten yapılacak sınava çağrı duyurusunda ismini göremeyen
ancak internetten başvuru yaptığını iddia eden adayların, bir hak iddia edebilmeleri için
başvuru yapıldığına ilişkin yazıcı çıktısını şahsen beyan etmeleri gerekmektedir.
b. Başvurular için herhangi bir kılavuz, form vb. doküman dağıtımı yapılmayacaktır.
Başvurular, www.jandarma.tsk.tr internet adresinden, internet ortamında yapılacaktır. İnternet
ortamı dışında dilekçe vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği gibi bu dilekçelere
cevap verilmeyecektir.
c. Adayların çevrimiçi (Online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada,
kaydedip çıktısını almaları ile başvuru merkezinde kayda girecektir. Ön başvurunun
tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu belgeyi kaydederek muhafaza etmeleri önem
arz etmektedir. Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu T.C. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı ve diğer
kimlik bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.
NOT: Genel ağ (İnternet) üzerinden yapılacak başvurular ön başvuru niteliğinde olup,
adaylar bu başvuruya istinaden sınavlara planlanacaktır. Adayların asıl başvuru işlemleri ise
“seçim aşaması işlemleri için geldiklerinde” yapılacaktır.
ç. Uzman Erbaş Alımı başvuru ve giriş koşullarını taşımadığı halde, bilerek yanlış ve farklı
bilgiler vermek suretiyle seçme sınavlarına katılanlar veya giriş şartlarını taşımadığı sonradan
tespit edilenler, bütün aşamalarda başarılı olsalar dahi, kabul işlemleri iptal edilecektir.
d. İnternet ortamında yapılan başvuru sonrasında başvurusu kabul edilen adaylar,
başvurularının kabul edildiğine dair Başvuru Sonuç Sorgulama sayfasının çıktısını alacaklardır.
Başvuru sonuçları 30 Haziran 2017 tarihinden sonra www.jandarma.tsk.tr internet adresinde
yayımlanacaktır. Hiç bir adaya, başvurusunun kabul edildiğine dair posta yoluyla yazılı herhangi
bir belge gönderilmeyecektir.
DİKKAT!
Atamalar planlanırken, adayların tercihleri göz önünde bulundurulmakla beraber, öncelikli
olarak Sağlık Kurulu Raporlarına bakılarak İdarenin kadro ihtiyaçları doğrultusunda
yapılacaktır.

5. UYGULANACAK SINAVLAR
a. Sınavlara müracaat eden adaylar içerisinden kadro ve ihtiyaca göre ne kadar aday
çağırılacağı Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenir. Çağrılmayan adaylar ilerleyen
dönemlerde açılacak sınavlarda değerlendirilebilir.
b. Adayların Seçme sınavlarına gelirken getirecekleri belge ve malzemelere ilişkin
duyuru başvuru sonuçlarının açıklanması sırasında www.jandarma.tsk.tr internet adresinde
yayımlanacaktır.
c. Ön başvurusu kabul edilen adaylar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
Başkanlığında (Beytepe/Ankara);
(1) Yazılı sınav,
(2) Bedeni yetenek sınavı,
(3) Mülakat,
(4) Sağlık raporu / Güvenlik soruşturması işlemleri,
sınav/aşamalarından geçeceklerdir.
ç. Yazılı Sınav
(1) Yazılı sınav Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Beytepe/Ankara’da
yapılacaktır. Sınav merkezi, saati ve sınav ile ilgili diğer açıklayıcı bilgiler 17 Temmuz 2017
tarihine kadar sadece www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak, adaylara ayrıca
yazılı bir bildirimde bulunulmayacaktır.
(2) Yazılı sınavda; sözel (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkçe, Tarih, Coğrafya,
Yurttaşlık Bilgisi vb.) ve sayısal (Matematik, Genel Yetenek vb.) konulardan her soru 10 puan
olmak üzere toplam 10 soru sorulacaktır.
(3) Yazılı sınavda (100) puan üzerinden (50) puan ve üzeri puan alan adaylar başarılı
sayılarak diğer sınav aşamalarına katılacaklardır.
d. Bedeni yetenek sınavı ve Mülakat
Adaylar aynı gün içerisinde öncelikle yazılı sınava tabi tutulacak, başarılı olan adaylar
Bedeni yetenek sınavına gireceklerdir. Bu aşamaları geçen adaylar ise mülakat sınavına
alınacaklardır. Adayların hangi tarihte mülakat sınavına girecekleri, Bedeni yetenek sınavını
geçmelerine müteakip kendilerine tebliğ edilecektir.
(1) Bedeni Yetenek Sınavı (BYS)
(a) Adayların (TABLO-1’de) boy ve kilo standartları ile adayların genel fiziki
kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara
alınmayacaktır.
(b) Adaylara uygulanacak BYS konuları ve baraj değerleri Tablo-3’te belirtilmiştir.
Belirtilen BYS barajlarını geçen adaylar mülakata katılmaya hak kazanacaktır.
(b) Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor
ayakkabısı getireceklerdir. (Adaylar yazılı sınav ve mülakata spor kıyafeti ile katılabilecektir.)
(c) Bedeni yetenek sınavının yapılacağı günde önemli mazereti veya sağlık
durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda (Ameliyatlı, burkulma, kırık vb.) bulunan adaylar
o gün durumunu bildirmesi halinde sınavlara kabul edilmeyecektir. Ancak ilan edilen sınav tarihleri
bitmeden müracaat etmeleri halinde sınava alınabileceklerdir.
(ç) Bedeni yetenek sınavına katılacak adaylar testlerin uygulanmasına yönelik
herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar
süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır.
(2) Mülâkat Sınavı
(a) Bedeni yetenek sınavında başarılı olan adaylar, kendilerine tebliğ edilecek
tarihlerde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Beytepe/Ankara adresinde yapılacak
olan mülakat sınavına alınacaklardır. Her aday için tek bir gün planlanacak olup, adayların hangi
tarihte mülakata gireceği, Ön Sağlık Muayene ve BYS aşamasında adaylara tebliğ edilecektir.
(b) Mülakat esnasında yapılacak olan görüşmede; adayın konuşma yeteneği, ses
tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi hususlar
gözlenerek elde edilen bilgiler Mülakat Komisyonunca değerlendirilecektir.
(c) Mülakat, adaya göre değişen, yeterli bir zaman içerisinde bir oturum ile adayın
geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön
yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği planlı bir görüşmedir. Mülakat, personel temininde
adayda bulunması gereken ve testlerle ortaya çıkarılması mümkün olmayan niteliklere, adayın
sahip olma durumunu tespit etmek maksadıyla, mülakat kurulu ile aday arasında yüz yüze, sözlü
iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.
(ç) Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın
bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilecektir.
e. Cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar ile
sınava girilmeyeceği ve sınav merkezlerinin giriş nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için
adaylar bu gibi malzemeleri yanlarında getirmeyecek/bulundurmayacaklardır.
f. Adayların, ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken istenen belge ve malzemeleri
mutlaka getirmeleri gerekmektedir. İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden
dolayı sınavlara alınmayacaklar ve işlemleri iptal edilecektir.

6. DEĞERLENDİRME:
Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç puanına göre en
yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır. Adayların atamaları planlanırken, puanı en yüksekten
başlanmak suretiyle öncelikle idarenin ihtiyaçları, müteakiben adayların tercihleri dikkate
alınarak kontenjanlar doğrultusunda yapılacaktır.
DİKKAT!
Sınavlara müracaat eden adaylardan silahaltında olanların atamaları terhis tarihlerinden
önce yapılmayacaktır.

7. ADAYLARIN SEÇME SINAVLARINA GELİRKEN GETİRECEĞİ

BELGELER
a. Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken, bir adet yarım kapaklı karton (Plastik dosya
getirilmeyecektir.) dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle
ve dosyanın ön yüzüne kurşun kalem ile T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı yazılmış olarak
getireceklerdir.
b. Adayların aşağıda belirtilen belgeleri, beraberlerinde ve tam olarak getirmeleri şarttır.
Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir. (Adayların çağrıldıkları günde seçim aşaması
sınavlarına gelmeleri ve beraberinde getirdikleri belgelerin aslının yanında fotokopisinin de olması
önem arz etmektedir.) Herhangi bir aşamada elenen veya başarılı olan adaylara, getirdikleri
belgelerin fotokopileri (Adayın kendisine veya adresine) iade edilmeyecek olup, mevzuata göre
gerekli işlem yapılacaktır.
(1) Fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanının aslı, (Dosyaya
takılmayacak olup adayın yanında bulunacaktır.)
(2) Ön Başvuru Belgesi: Genel ağdan (İnternet) yapılan ön başvurunun kabul
edildiğine dair yayınlanan bilgisayar çıktısı,
(3) Nitelik Belgesi: Halen silahaltında bulunan ve 29 Temmuz 2017 tarihine kadar
terhisini alabilecek durumda olan adaylar için TABLO-2’de belirtilen esaslara göre tanzim edilen
nitelik belgesi (Nitelik belgesine adayın kuvveti, sınıfı ve branşı ile muhtemel terhis tarihi de
yazılacak, açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. Seçim aşaması sınav tarihleri,
dağıtım iznine denk gelen adaylar, nitelik belgelerini acemi eğitimi gördükleri eğitim birliğinden
alacaklardır. Nitelik belgesi kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır.),
(4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Kendisine ait Nüfus Cüzdanının asıl sureti (Adayın
yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi (Nüfus cüzdan sureti ve nüfus kayıt örneği kabul
edilmez.),
(5) Denklik Belgesi: Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için İl Milli Eğitim Müdürlükleri
tarafından onaylanmış denklik belgesinin sureti.
(5) Lise Diploması:
(a) Lise Diplomasının asıl sureti (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet onaylı
fotokopisini veya aslının yetkili makamlarca onaylanmış (Mühürlü,kaşeli,imzalı) fotokopisini,
(b) Lise diplomasını kaybeden adaylar, lise diplomasında bulunan tüm bilgileri
içerecek şekilde lise müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesini alacak ve belgenin aslını
getireceklerdir.
(7) Askerlik hizmetini bitirenler için Terhis Belgesinin sureti. (Asıl sureti adayın
yanında olacaktır.)
(8) Vesikalık 12 adet renkli biometrik fotoğraf. Belgelere yapıştırılanlar dışındaki
fotoğraflar bir zarf içine konularak zarf ağzı üste gelecek şekilde dosyaya takılacak, fotoğrafların
arkasında adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarası yazılı olacaktır.
(9) Varsa Sürücü Belgesi, Askeri Ehliyet, Bonservis, Başarı Belgesi asılları ve/veya
onaylı fotokopileri, (Adaylardan Sürücü Belgesi olanların mutlaka Sürücü Belgelerinin aslı ve
fotokopisini getirmesi gerekmektedir.)
(10) Uzman Erbaş adaylarından şehit ve vazife malulü olanların SGK’dan bu nedenle
aylık aldıklarını gösterir belge ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerinden verilmiş kimlik
kartlarının aslı ve fotokopisi.
(11) Dört adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (Bu belgenin
örneği, www.jandarma.tsk.tr. internet adresinde Sözleşmeli Uzman Erbaş duyuruları bölümünde
yayımlanacaktır. Adaylar bu belgeyi bilgisayar ile talimatına uygun şekilde doldurup imzalanmış
olarak getireceklerdir. Belgede hiçbir satır veya hane boş bırakılmayacak, adı soyadı, okulu,
caddesi, sokak numarası vb. isimlerinde kısaltma yapılmayacaktır. Çizelgenin orijinal ölçülerinde
değişiklik yapılmayacaktır.)
(12) Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme
süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını
bitirmemiş olanlardan göreve başlama süresini ve sınava çağrıldığı gün hala görevde
olduğunu gösteren onaylı belgenin aslı.

8. SAĞLIK RAPORU VE GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ İLE
İLGİLİ HUSUSLAR:
a. Seçme sınavları sonucunda başarılı olan adayların; Jandarma Genel Komutanlığı
Personel Temin Merkez Komutanlığınca veya ikamet ettikleri İl J.K.lıklarınca sevk edilecekleri
Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden kazanmış olduğu sınıf ile ilgili
“Komando Uzman Erbaş olur veya Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almaları
gerekmektedir. (Sevk edilen Hastanenin adı tam olarak başlık kısmına yazılacaktır.)
b. Sağlık kurulu raporu “Olumsuz” olan adayların, sağlık kurulu işlemlerine itiraz etme
hakları vardır. İtiraz işlemleri için; adayın “Olumsuz” olarak aldığı sağlık raporu ile (3) gün içinde
Personel Temin Merkez Komutanlığına veya şahsen ilk müracaat yapılan İl J.K.lığına başvuru
yapması gereklidir.
c. Sınavların tüm aşamalarında başarılı olan adaylar hakkında ilgili mevzuat esaslarına
göre güvenlik soruşturması yaptırılacaktır.

9. KAYIT KABUL VE ATANMA İŞLEMLERİ
a. Sınavlarda başarılı olan Uzman Erbaş adaylarından güvenlik soruşturması olumlu
sonuçlananlara, www.jandarma.tsk.tr internet adresinden atama ve eğitime tâbi tutulacakları birlik
yerleri kabul işlemleri ve yapacakları işlemlerle ilgili olarak ayrıntılı duyuru yapılacaktır.
b. Hiç bir adaya, posta yoluyla yazılı herhangi bir belge veya davet yazısı
gönderilmeyecek yayımlanan duyuru tebliğ niteliğinde olacaktır.
c. Tüm seçme sınav aşamalarında başarılı olsa dahi, kayıt kabul işlemleri sırasında
herhangi bir giriş koşulunu taşımadığı tespit edilen veya eksik belge getiren adayların işlemleri
iptal edilecek ve kayıt kabul işlemleri yapılmayacaktır.

10. TEMİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
a. Kılavuzun tamamı okunmadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru
esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan doğacak olumsuz sonuçlardan
aday sorumludur.
b. Adayların, Uzman Erbaş Başvuru faaliyetleri danışma adresi ve telefon numaraları:
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
Personel Temin Merkez Komutanlığı Uzman Erbaş Kısmı
06100 Beytepe/ ANKARA’ dır. Tel.: 312 464 48 36 312 464 86 60

 

Başvuruların internet üzerinden alınması : 29 Mayıs-30 Haziran 2017

Başvurusu kabul edilen ve seçme sınavlarına girmeye hak kazanan adaylara ait isim listesinin www.jandarma.tsk.tr internet sitesi üzerinden yayınlanması :12 Temmuz 2017 Tarihine kadar

Uzman Erbaş Seçme Sınavlarının Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde yapılması: 17 Temmuz 2017 tarihinden itibaren

Başarılı adayların Yetkili Hastanelere sevk edilerek sağlık raporu aldırılması: En kısa sürede

Uzman Erbaş adaylarının atamalarının yapılması, tebligat ve eğitime tabi tutulmaları : Eğitim veya Kurs Takvimine göre

 

İLAN LİNKİ: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?8e83755e-345e-482a-b5e2-4e4b6a324c3c

izmir escort