http://www.wannawatches.com

JANDARMADA PİLOT OLMAK İSTEYENLERE DUYRULUR » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 10:43

JANDARMADA PİLOT OLMAK İSTEYENLERE DUYRULUR

JANDARMADA PİLOT OLMAK İSTEYENLERE DUYRULUR
Son Güncelleme :

04 Mayıs 2017 - 9:20

Başvurular sadece internet explorer kullanarak yapılabilecek olup ücret alınmayacak, başvuruları kabul edilerek seçme sınavlarına davet edilen adaylardan 50 TL sınav ücreti alınacak. Jandarma Genel Komutanlığının subay alımına 1 Ocak 1985 ve daha sonra doğanlar, astsubay alımına ise 1 Ocak 1990 ve daha sonra doğan adaylar başvurabilecekler.

 

GENEL BİLGİLER
a. Bu kılavuz, Jandarma Genel Komutanlığı pilot ihtiyacını karşılamak üzere, alacakları
eğitimi müteakip nitelikleri sağlayanların pilot yetiştirileceği muvazzaf (30) erkek subay adayı seçme
aşamaları esaslarını kapsamakta, sadece internet sitesinde yayımlanmakta, kılavuzun basım ve
dağıtımı yapılmamaktadır.
b. Başvuru koşullarını sağlayan adaylar 02 Mayıs- 02 Haziran 2017 tarihleri arasında
www.jandarma.tsk.tr internet adresinden başvurularını yapacaktır. Belirtilen internet sitesinden
başvuru yapmayan adaylar seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.
c. Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyacı olan muvazzaf (30) Pilot adayı seçme aşamalarına
başvurabilmek için; EK-A’da yer alan üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olunması ve
diplomanın ibraz edilmesi gerekmektedir.
ç. Seçme aşamalarına başvuran adaylardan ücret alınmayacak, ancak sınavlara davet
edilen adaylardan 50 TL. “sınav ücreti” alınacaktır. Sınav ücretlerinin yatırılması, ilgili başlık altında
detaylı şekilde açıklanacaktır. Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından sınav ücreti
alınmayacaktır. (“Sınav ücreti” yatırma çağrısı almadan sınav ücreti yatırmayınız).
d. Adaylara, başvurularının tamamlanmasından sonra herhangi bir belge
gönderilmeyeceğinden, adayların www.jandarma.tsk.tr internet adresinden durumlarını ve
yapacakları işlemleri takip etmeleri gerekmektedir. (Ayrıca posta ile çağrı /tebligat yapılmayacaktır.)
e. Sınava çağırılan adaylar için belge inceleme, ön sağlık muayene, fiziki yeterlilik ve
mülakat sınav aşamaları uygulanacaktır.
f. İnternet ilanlarının takip edilmemesi nedeniyle, seçme sınavlarına katılamamaktan doğan
sorumluluk adaylara aittir.
g. Yapılan sınavlarda başarılı olan adaylar “TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ndeki hükümlere göre sağlık raporu almak üzere
Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelere sevk edileceklerdir. “Jandarma Genel
Komutanlığında Subay Adayı Olur, Uçucu Yetiştirmeye Elverişlidir” sağlık raporu alan adaylar
geçici kayıt yaptırmak üzere Jandarma ve Sahil güvenlik Akademisi Başkanlığına müracaat
edeceklerdir. (Sağlık raporlarında mutlaka bu ibare olmalıdır)
ğ. Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

 
BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR:
a. Genel Koşullar
(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(2) En az dört yıl süreli eğitim veren fakültelerden pilot olarak mezun olanlar ile ticari
pilot lisansı veya havayolu nakliye pilotu lisansı bulunanlar öncelikli olmak üzere en az dört yıl süreli
eğitim veren fakültelerin EK-A’da yer alan bölümlerinden veya bunların denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş veya
05 Eylül 2017’ye kadar mezun olabilecek durumda olan sivil kaynaklı adaylardan, düzeltilmemiş
nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi yaşını (Bir üst yaştan
gün almamış olan, 01 Ocak 1990 ve daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.), bitirmemiş, lisansüstü
öğrenimini tamamlamış olanlar için otuz iki yaşını (Bir üst yaştan gün almamış olan, 01 Ocak 1985 ve
daha sonra doğanlar başvurabileceklerdir.), bitirmemiş olmak.
(3) Düzeltilmiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağlamayan ancak,
düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağladığı halde, internet ortamında başvuru
yapamayan adaylar; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığını mesai
saatleri içinde aramaları hâlinde, durumları incelenecek ve giriş koşullarını taşıyanlar başvuru için
bilgilendirilecektir. Başvuru yılı itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre giriş koşulunu taşımadığı
halde, internet ortamında başvuru yapan ve sistem tarafından başvurusu kabul edilen adayların
bütün işlemleri iptal edilecektir.
(4) Yüksek Öğretim Kurulu’nun lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliği gereği hazırlık
sınıfları haricinde en az 5 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim programlarından mezun veya mezun
olabilecek durumda olanlar lisansüstü eğitim düzeyinde değerlendirileceklerdir.
(5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
(6) T.S.K., J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen muvazzaf
subay olma ve uçucu yetiştirmek için aranan şartları taşımak,
(7) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş
olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşinin;
(a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına
karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
(b) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına
fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde
bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,
kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı
madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor
olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş
olmak,
(c) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan
dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması
uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
(8) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle
çıkarılmamış olmak,
(9) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya
görüyor olmamak,
(10) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
(11) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle askeri okullar ile
Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,
(12) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine,
toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
(13) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan
sunmak,
(14) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
(15) Adayların belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde,
sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.
Jandarma Genel Komutanlığında pilot branşında görevlendirilmek üzere başvuruda bulunacak pilot
adaylarının aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
b. Özel Koşullar
(1) Pilotaj bölümü mezunları için EASA onaylı PPL, CPL sertifika sahibi olmak öncelikli
tercih sebebidir.
(2) Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü
bulunmamak (1111 sayılı Askerlik Kanunu ile 1076 sayılı Kanun Hükümleri saklıdır.)
(4) EK-B’de yer alan boy ve ağırlık sınırları içinde olmak, (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut
ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.)
(5) Üniversiteden mezun adaylar için geçerli Yabancı Dil Sınavlarından (YDS,TOEFL
vb.) İngilizce notu 50 ve eşiti not ve üniversiteden henüz mezun olmamış öğrenciler için İngilizce
hazırlık sınıfı okumuş olmak.

 

Başvuru yapabilmek için aşağıdaki lisans bölümlerinden mezun ya da 5 eylül 2017’ye kadar mezun olunabilir durumda olunmalıdır.

 • Pilotaj, Pilot Eğitimi
 • Havacılık ve Uzay Mühendisliği
 • Havacılık Elektrik ve Elektroniği
 • Havacılık Yönetimi
 • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
 • Hava Trafik Kontrol (ATC)
 • Uçak Mühendisliği
 • Uçak Motor Gövde Bakımı
 • Uçak ve Uzay Mühendisliği
 • Uçak Gövde Bakım, Uçak Motor Bakım
 • Uçak Gövde-Motor Bakım
 • Uçak Elektrik- Elektronik
 • Uçak Elektrik- Elektronik Mühendisliği
 • Uçak Teçhizat Bakım
 • Uzay Mühendisliği
 • Astronomi ve Uzay Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
 • Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
 • Bilişim Sistemleri Mühendisliği
 • Otomotiv Mühendisliği, Otomotiv Öğretmenliği
 • Motor Öğretmenliği
 • Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Öğretmenliği
 • Mekatronik sistemler Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği, Elektronik Öğretmenliği
 • Elektrik Mühendisliği, Elektrik Öğretmenliği
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği
 • Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
 • Ulaştırma Mühendisliği

 

DPB SİTESİNDE YER ALAN GÜNCEL KILAVUZ İÇİN ADRES:

http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?2aa6e6ed-e81b-479c-bc9b-e3fdcfd74bb1