http://www.wannawatches.com

Lisans Düzeyinde 347 Ebe Alınacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 05:08

Lisans Düzeyinde 347 Ebe Alınacak

Lisans Düzeyinde 347 Ebe Alınacak
Son Güncelleme :

20 Temmuz 2017 - 17:32

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK
ÜZERE 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ EBE ALIM İLANI

Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4924
sayılı Kanunun kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile
lisans düzeyinde ebe pozisyonunda personel alınacaktır.
Adaylar tercihlerini, 21-27 Temmuz 2017 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen
kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek
yapabilecektir.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Taşra teşkilatı sözleşmeli ebe pozisyonuna yerleşen adayların
ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenecektir.
Tercihlerin geçerli olabilmesi için, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan
mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun
durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmayacaktır.
Adayların boş pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak
yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.
Tercih işlemlerinde 2016-KPSS Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır.
Yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından ilan edildikten sonra, adayların göreve başlamak üzere
başvuruda bulunacakları tarihler, istenen belgeler ve diğer bilgiler için http://www.thsk.gov.tr ve
http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet sayfalarından duyurulacaktır.
ÖSYM tarafından tercihine yerleştirilenlere Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından göreve
başlama işlemleri için herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

BAŞVURU VE ATANMA ŞARTLARI
Sözleşmeli ebe pozisyonunu tercih eden adayların, 4924 sayılı Kanunda belirtilen şartlar ile 657
sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar istihdam edilmeyecektir.
Atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde teslim etmeyen
adayların atamaları yapılmayacaktır. Bu durumda olanlar ile yerleştirme sonucunda atamaları yapıldığı
halde belirtilen süre içinde göreve başlamayanlar, göreve başlamaları gereken tarihten itibaren bir yıl
boyunca 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel olarak atanamayacaktır.
Sözleşmeli personel olarak atanabilmek için öngörülen şartlardan herhangi birini taşımadığı
sonradan anlaşılanlar, atanmış ve göreve başlatılmış olsalar bile sözleşmeleri feshedilerek
yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir

Öğrenim Şartı: Ebelik lisans programından mezun olmak.    Nitelik kodu: 3155

 

orijinal ilan linki: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?1ad05ca7-325d-491d-a40f-460b23ff3fd1