http://www.wannawatches.com

Maliye Bakanlığı 300 Vergi Müfettiş Yardımcısı Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 11:44

Maliye Bakanlığı 300 Vergi Müfettiş Yardımcısı Alacak

Maliye Bakanlığı 300 Vergi Müfettiş Yardımcısı Alacak
Son Güncelleme :

11 Nisan 2017 - 12:02

Maliye Bakanlığı 300 Vergi Müfettiş Yardımcısı Alacak 24 Nisan – 8 Mayıs

Başvurular: 24 Nisan – 8 Mayıs

Devlet personel başkanlığı aracılığıyla yayımlanan ilan şu şekilde;

I    – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

–    Sınavı Açan Birim: Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı
–    Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Vergi Müfettiş Yardımcısı, 300 adet.
–    KPSS Puan Yılı, Türleri ve Taban Puan: ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 04-05 Temmuz 2015 ve 22-29 Mayıs 2016 tarihlerindeki Kamu Personeli Seçme Sınavının;
KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan alanlar.
–    Yazılı ve Sözlü Sınav Esası: Giriş Sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.

II    – SINAV TARİHİ VE YERİ:

–    Giriş Sınavının yazılı bölümü 03-04 Haziran 2017 (Cumartesi ve Pazar Günleri) tarihlerinde Ankara’da sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde yapılacaktır.
–    Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı yer ve sınav saatleri; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (www.vdk.gov.tr) resmi internet sitelerinde yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.
–    Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ve aday numaralarının, sözlü sınavın yerinin ve tarihinin yer aldığı listeler, uygun yerlere asılmak ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının (www.vdk.gov.tr) resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

III    – SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

–    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.
–    Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1982 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
–    5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası gereğince başvuru koşulunu taşıyanlar için otuz beş yaş şartı aranmayacaktır.
–    Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
–    En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak.
–    Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.
–    Başvuruyu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.
–    04-05 Temmuz 2015 ve 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı için Sınava İlişkin Bilgiler bölümünün 3’üncü bendinde belirlenen puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 1500 aday arasında bulunmak. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)
–    Sağlık durumunun Türkiye’nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak.
–    Yapılacak soruşturma sonucunda Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunduğu anlaşılmış olmak.

IV    – SINAV BAŞVURUSU:

–    Başvurular 24 Nisan 2017 Pazartesi günü başlayıp 08 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 17:30’da sona erecektir.
–    Adaylar Giriş Sınavına Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının resmi internet sitesindeki Sınav Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Sınav Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.
–    Adayların doldurmuş oldukları Sınav Başvuru Formunun bilgisayar çıktısını imzalayarak kendi el yazılarıyla hazırladıkları özgeçmişleriyle birlikte yazılı sınav saatinden önce sınava girecekleri salonun görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır.
–    08 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat: 17:30’a kadar Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemime ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından; elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı adayların başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.
–    5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası kapsamında başvuruda bulunmak isteyen adayların, durumlarını belgelendirmek kaydıyla, şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

İlan Pdf’si için tıklayınız