http://www.wannawatches.com

Mersin Üniversitesi lisans ve önlisans mezunu 70 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 08:47

Mersin Üniversitesi lisans ve önlisans mezunu 70 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Mersin Üniversitesi lisans ve önlisans mezunu 70 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak
Son Güncelleme :

12 Haziran 2017 - 11:37

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan esaslar ve 5620 sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile
ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre
Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere,
2016 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli
personel alınacaktır. (Giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden Karşılanacak)


1- Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde
belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranacaktır.
2- Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2016 KPSS(B)
grubu KPSSP93 puanı ve Meslek Lisesi mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas
alınacaktır.
3- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar)
istenilen belgeler ile birlikte Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğine şahsen
müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat
edilecektir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
5- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz,
atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal
faizi ile birlikte tazmin edilir.
6- Başvurular incelendikten ve güvenlik soruşturmaları tamamlandıktan sonra atamaya hak kazanan
asil ve yedek adayların isimleri Üniversitemiz web sayfası ilanlar bölümünde ilan edilecektir. Bu
ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İstenilen Belgeler:
1- Başvuru formu (Başvuru Formu İçin Tıklayınız)
2- 2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
3- Diploma Fotokopisi
4- Kimlik Fotokopisi
5- Fotoğraf (1 Adet)
6- Özel şartlarda istenen çalışma belgesi (İsme veya ilgili makama yazılmış ıslak imzalı ve onaylı
yazının aslı)
7- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet) (Form İçin Tıklayınız)

 

BİLGİ İÇİN
Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği
Tel: 0324 241 00 00 (Dahili 21062 / 21064)
İlanın Yayımlandığı Gazete :Vatan
İlanın Yayımlandığı Tarih :12.06.2017
Son Başvuru Tarihi :28.06.2017 Mesai Bitimi