http://www.wannawatches.com

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ALIM İLANI » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 10:14

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ALIM İLANI

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ALIM İLANI
Son Güncelleme :

13 Mayıs 2017 - 21:39

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KARA, DENİZ VE HAVA HARP OKULLARINA GİRMEK
İSTEYEN ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KARA, DENİZ VE HAVA HARP OKULLARI BİRİNCİ
SINIFLARINA; İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI OLAN ÜNİVERSİTELERİN İNGİLİZCE HAZIRLIK
SINIFLARINDAN BAYAN VE ERKEK ASKERİ ÖĞRENCİLER ALINACAKTIR.
2. BAŞVURU VE SEÇİM AŞAMALARI VE SEÇİM AŞAMALARI SONRASI İŞLEMLERE AİT
KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.
3. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA
YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI, MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI VE MİLLİ
SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE
DEĞİŞTİRİLEBİLİR.
4. BU KILAVUZDA YER ALAN BİLGİ VE DUYURULAR HİÇBİR GERÇEK VE TÜZEL KİŞİYE
MALİ VE HUKUKİ ANLAMDA KAZANILMIŞ HAK DOĞURMAZ. BAŞVURU SAHİPLERİ BU
DURUMU ÖNCEDEN KABUL ETMİŞ SAYILIR. BU VE BENZERİ DURUMLARDA İZLENECEK
YOL, MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENİR VE KAMUOYUNA İNTERNET
ARACILIĞI İLE DUYURULUR. BU NEDENLE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İNTERNET
SAYFASINI SIK SIK KONTROL EDİLMESİ ADAYLARIN YARARLARINA OLACAKTIR.
5. TEMİN FAALİYETLERİ SÜRESİNCE (TABLO-1) HER TÜRLÜ RESMİ DUYURU VE
BİLGİLENDİRME www.msb.gov.tr İNTERNET ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.
1. Kara Harp Okulu:
Türk Kara Kuvvetlerinin temel subay kaynağı olan Kara Harp Okulu, Ankara ilinde
bulunmaktadır. K.K.K.lığının ihtiyaç duyduğu sınıf ve miktarda subay yetiştiren askerî
yükseköğretim kurumudur. Kara Harp Okulunda, Subay Diplomasının yanı sıra; Mühendislik
(Endüstri ve Sistem, Elektronik, Makine, İnşaat, Bilgisayar, Harita), İşletme, Kamu Yönetimi,
Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler lisans programlarında ulusal ve uluslararası denkliği/geçerliliği
olan lisans diploması da verilmektedir.
Kara Harp Okulunda; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm,
Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye, Harita sınıflarından subay yetiştirilmektedir.
Kara Havacılık sınıfındaki öğrenciler helikopter ve uçak pilotu olmaktadırlar. Harbiyelilerin bütün
ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim, vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır.
Daha detaylı bilgiyi www.kho.edu.tr internet adresinden edinebilirsiniz
2. Deniz Harp Okulu:
Deniz Harp Okulu mezunu deniz subayları; Türk Deniz Kuvvetlerinin suüstü gemileri,
denizaltıları, uçakları, helikopterleri, Sualtı Taarruz (SAT)/Sualtı Savunma (SAS), 1’inci sınıf dalgıç,
deniz istihkâm, deniz piyade ve diğer kıyı birliklerinde görev yapmaktadır. Deniz Harp Okulunda
pilot olmaya istekli öğrencilere gerekli şartları taşıdığı takdirde Deniz Kuvvetlerinin helikopter ve
uçaklarında pilot olma imkânı da sunulmaktadır.
Deniz Harp Okulunda geleceğin subay adaylarına yıl içerisinde verilen akademik eğitimlere
ilave olarak çağdaş donanmamızın modern gemilerinde temel deniz eğitimleri ve açık deniz
eğitimleri verilmekte ve bu eğitimler esnasında denizi ve denizciliği öğrenerek yurt içi ve yurt dışı
limanlarda ülkemizi ve dünyayı tanıma imkânı sağlanmaktadır.
Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, subay diplomasının yanında, okumuş
oldukları bölüme istinaden lisans düzeyinde endüstri, makine, gemi inşa, elektrik elektronik,
bilgisayar mühendisliği diploması verilmektedir. Deniz Harp Okulundan mezun olan teğmenler
“uzak yol vardiya zabitliği” ve “uzak yol vardiya mühendisliği” sınavları ile Deniz Kuvvetleri
Komutanlığının yüzer unsurlarındaki hizmet süresine göre, “uzak yol kaptanlığı” ve “uzak yol
başmühendisliği” sınavlarına girmeye hak kazanmaktadır.
Daha detaylı bilgiyi www.dho.edu.tr internet adresinden edinebilirsiniz.
3. Hava Harp Okulu:
Türk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynağı Hava Harp Okulu İstanbul Yeşilyurt’ta
bulunmaktadır. Hava Harp Okulunda; Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği,
Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği dallarında lisans düzeyinde akademik eğitim,
askeri eğitim ve özendirici uçuş eğitimi verilmektedir.
Hava Harp Okulu eğitim ve öğretimlerini başarıyla tamamlayan Harbiyeliler lisans
diplomasına sahip pilot adayı teğmenler olarak mezun olmaktadır. Öğrenimlerini başarı ile
tamamlayan Harbiyelilerden uçuş sağlık muayenesini başarıyla geçenler İzmir’de uçuş eğitimine
başlamakta, uçuş sağlık muayenesini herhangi bir nedenle kaybedenler ile uçuş eğitiminden çeşitli
nedenlerle ayrılanlar ise Hava Kuvvetlerindeki diğer sınıf okullarında eğitim almaktadır. Sınıf
eğitimlerini tamamlayan teğmenler pilot veya yer sınıfı subaylar olarak Hava Kuvvetleri
Komutanlığında görev yapmaktadır.
Daha detaylı bilgiyi www.hho.edu.tr internet adresinden edinebilirsiniz.
HARP OKULLARI BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI
Harp okullarına aşağıdaki başvuru koşullarını taşıyan erkek ve bayan adaylar başvurabilirler.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre gün ve aya bakılmaksızın en fazla 21 (yirmi bir) yaşında
olmak (1996 ve sonrası doğumlu) [Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak
hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam 21 (yirmi bir) dâhil daha küçük
olmalıdır. Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşları
dikkate alınır.],
3. İngilizce Hazırlık sınıfı olan üniversitelerin, İngilizce Hazırlık sınıflarında okuyor olmak; bu
kapsamda TABLO-2’de belirtilen bölümlere:
a. DHO ve HHO için İngilizce Hazırlık sınıfı olan üniversitelerin mühendislik bölümlerine
giriş yıllarına göre LYS MF-4 puan türünden lisans düzeyinde yerleşmiş olmak,
b. KHO için İngilizce Hazırlık sınıfı olan üniversitelerde okuyan ve giriş yıllarına göre LYS
MF-4 puan türünden ve TM-1,2,3 puan türünden lisans düzeyinde yerleşmiş olmak.
4. Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;
a. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş
olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya
iltisakı bulunmamak,
b. Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü ideolojik görüşleri
benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması,
c. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve
haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
ç. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve
halen çalışmamakta olmak,
d. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere
yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri
tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve
istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihâle ve alım ve satımlara fesat karıştırma,
Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,
e. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da
sakıncalı halleri bulunmamak,
5. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına
çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir
cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
6. Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış
olmak,
7. “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık
Yeteneği Yönetmeliği“nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık
kriterlerine sahip olmak,
8. Vücut yapısı düzgün ve her bakımdan sağlam olmak, (düztaban olmamak, konuşmasında ve
duymasında kusuru bulunmamak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk, artikülasyon bozuklukları
vb. olmamak, gözlerinde şaşılık-renk körlüğü bulunmamak, frengi, sara, uykuda gezme, bayılma,
histeri vb. hastalık bulunmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş
olmak vb.),
9. “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık
Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilen ve TABLO-3’de yer alan boy-kilo sınırları içinde olmak,
10. Harp Okulları Kanunu ve Harp Okulları Yönetmeliğinde düzenlenmiş olan “Harp Okulları Giriş
Şartlarını” taşımak,
11. Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız
olarak birlikte yaşamamak,
12. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil
göstermek),
13. Harp Okulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki
değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,
14. “Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda
Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle
Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik”te belirtilen
yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,
15. Yurt dışındaki üniversitelerde öğrenimini sürdüren öğrencilerin denkliği YÖK tarafından
onaylanmış, denkliği gösteren belgeye ve çağrı puan türlerine sahip olmak,
16. İntibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak,
17. Başvuru tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvuru işlemini tamamlamış olmak.

 

Devlet Personel Başkanlığı ilan linki: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?a6768be5-7f58-442a-aa0e-ac8e98d66257