http://www.wannawatches.com

Milli Savunma Üniversitesi Sözleşmeli Okutman Alım İlanı » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 07:11

Milli Savunma Üniversitesi Sözleşmeli Okutman Alım İlanı

Milli Savunma Üniversitesi Sözleşmeli Okutman Alım İlanı
Son Güncelleme :

10 Temmuz 2017 - 14:02

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KARA, DENİZ VE HAVA HARP
OKULLARI İLE KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULUNA
SÖZLEŞMELİ OLARAK AÇIKTAN İNGİLİZCE VE BEDEN EĞİTİMİ
BRANŞLARINDA OKUTMANLAR ALINACAKTIR.

 

Başvuru Tarihleri
07-24 Temmuz 2017

 

İNGİLİZCE VE BEDEN EĞİTİMİ BRANŞLARINDA
OKUTMAN ALIMLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN
DİKKATİNE !
1. BAŞVURU VE SEÇİM AŞAMASI SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU
KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.
2. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIN TARİHİNDEN SONRA
YÜRÜRLÜĞE GİREBİLECEK YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI KARARLARI İLE
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN
KARARLARI GEREKLİ KILDIĞI TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR.
3. ALIM SÜRESİNCE HER TÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRME www.msu.edu.tr
İNTERNET ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.
4. İNTERNET SİTESİNDEN YAPILAN DUYURULAR TEBLİGAT NİTELİĞİ TAŞIMAKTA
OLUP, ADAYLARIN ADRESLERİNE AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

BAŞVURUDA BULUNAN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER
a. Genel Koşullar;
(1) 657 Sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak.
(2) 657 Sayılı Kanunun 48’inci maddesinin 5’inci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı
haklarında hükmün açıklanmasını geri bırakılması kararı verilmemiş olmak.
(3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlikle ilgisi
bulunmamak.
b. Öğrenimle İlgili Koşullar:
(1) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan “Akademik
Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES)” en az 70 puan almış olmak.
(2) Müracaat ettiği unvana ait kaynaklar bölümünden lisans mezunu olmak.
(3) Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS), İngilizce branşı için en az 80
puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puanların muadili
bir puana sahip olmak.
(4) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurt içinde geçerli olduğunu
belirten Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nca onaylanmış denklik belgeleri bulunmak.

4. BAŞVURU YÖNTEMİ:
a. Başvurular Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü Akademik Personel Şube
Müdürlüğüne 07-24 Temmuz 2017 tarihleri arasında şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.
b. Başvuru esnasında gönderilecek belgelerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek
hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.
c. Gönderilen belgelerin, kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit
edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek
ve adayın işlemleri iptal edilecektir.
ç. Başvurular; 24 Temmuz 2017 günü saat 17.30’da sona erecektir. Belirtilen süre
sonuna kadar Rektörlüğe ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
d. Alım süresince her türlü duyuru www.msu.edu.tr internet sayfasından yapılacak olup
adaylar alım takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur.
e. Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler gönderilecektir.
(1) Başvuru dilekçesi (Örneği www.msu.edu.tr internet adresinde yer
almaktadır),
(2) Nüfus cüzdan fotokopisi,
(3) Lisans öğrenimine yönelik diploma ve transkript fotokopileri,
(4) Lisansüstü öğrenimine yönelik diploma ve transkript fotokopileri (Varsa
konulacak),
(5) Denklik belgesi fotokopisi,
(6) YDS ve eşdeğeri sınav sonucunu gösteren belge fotokopisi (Sadece
İngilizce Okutmanlar için,
(7) Eğitim Fakültelerinin haricindeki fakültelerden mezun olanlar için
“Pedagojik Formasyon Belgesi” fotokopisi,
(8) ALES sınav sonucunu gösterir belge fotokopisi,
(9) Fotoğraflı özgeçmiş,
(10) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
(11) Başvuruyu destekleyecek diğer belgeler (Kurs, Sertifika v.b.).

5. MUAFİYET :
Doktorasını tamamlamış olan adaylar, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında
çalışmakta olanlar ve yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarında ALES şartı
aranmaz ancak bu muafiyetten yararlanarak ALES notu bildirmeyen adayların notu 70 puan olarak
kabul edilir.
6. SINAV :
Harp okullarında ve Kara Astsubay Meslek Yüksek Okullarına alınacak İngilizce ve Beden
Eğitim branşlarında okutmanlar için sözlü (mülakat) sınav yapılacaktır. Sözlü sınavlar Milli
Savunma Üniversitesi Rektörlüğü Yenilevent/İSTANBUL’da icra edilecektir.

7. BAŞVURU VE SINAVLARLA İLGİLİ TAKVİM VE BİLGİLER
Başvuru Başlangıcı : 07 Temmuz 2017
Başvuru Bitişi : 24 Temmuz 2017 Saat 17.30
Ön Değerlendirme Tarihi : 27 Temmuz 2017
Sözlü Sınav : 31 Temmuz-04 Ağustos 2017
Değerlendirme İşlemleri ve
Sonuçların İlanı : 08 Ağustos 2017
8. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres : Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü
Akademik Personel Şube Müdürlüğü
Yenilevent/İstanbul
(Müracaatlar bu adrese yapılacaktır.)

Telefon : 0 212 398 01 00
DAHİLİ : 2124-2128- 213

 

ayrıntılı bilgi ve asıl ilan linki: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?721be7c1-3bb6-4f80-86c1-fab6c9d565a8