http://www.wannawatches.com

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı 38 Uzman Yardımcısı Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 12:02

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı 38 Uzman Yardımcısı Alacak

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı 38 Uzman Yardımcısı Alacak
Son Güncelleme :

05 Nisan 2017 - 11:14

Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımlanan ilan şu şekilde;

SERMAYE PİYASASI KURULU MESLEK PERSONEL YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Başvurular: 10 Nisan – 21 Nisan

Sermaye Piyasası Kurulu’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 25 adete kadar “Uzman Yardımcısı” ve 5 adete kadar Bilişim Uzman Yardımcısı ile Avukatlık Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 8 adete kadar Uzman Hukukçu Yardımcısı kadrolarında görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.
SINAVA KATILMA KOŞULLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer
alan genel şartları taşımak,
2)

a) Uzman Yardımcısı için, ÖSYM tarafından yapılan 2015 KPSS A Grubu ve
Öğretmenlik veya 2016 KPSS LİSANS sınavlarında KPSSP5 veya KPSSP54 puanı 80 ve
üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 500 kişi içerisinde
bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 500 üncü sıradaki aday sayısının 1’den fazla
olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),
b) Uzman Hukukçu Yardımcısı için, ÖSYM tarafından yapılan 2015 KPSS
A Grubu ve Öğretmenlik veya 2016 KPSS LİSANS sınavlarında KPSSP103 puanı 80 ve
üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 160 kişi içerisinde
bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 160 üncü sıradaki aday sayısının 1’den fazla
olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),
c) Bilişim Uzman Yardımcılığı için, ÖSYM tarafından yapılan 2015 KPSS
A Grubu ve Öğretmenlik veya 2016 KPSS LİSANS sınavlarında KPSSP1, KPSSP2,
KPSSP3, KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6, KPSSP7, KPSSP8 puan türlerinden herhangi
birinden 80 ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi
içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 100 üncü sıradaki aday sayısının
1’den fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),
3)

a) Uzman Yardımcısı için, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat,

İşletme, İşletme ve Ekonomi, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Hukuk, Fen, Fen – Edebiyat,
Mühendislik, Ticari Bilimler Fakültelerinin ve 4 yıllık eğitim veren; Bankacılık ve
Sigortacılık, Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, Uygulamalı
Teknoloji ve İşletmecilik, Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokullarının bölümleri olan,
Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve
Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
Ekonometri, Ekonomi/İktisat, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği, Endüstri
Sistemleri Mühendisliği, Hukuk, İktisat, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri,
İşletme, İşletme Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme
Mühendisliği, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler,
Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve
Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman
Öğretmenliği, Pazarlama, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim ve
Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler,
Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa
Birliği, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik,
Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve
Pazarlama, Yönetim Bilişim Sistemleri
bölümlerinden veya yukarıda sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul
edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
b) Uzman Hukukçu Yardımcısı için, Üniversitelerin Hukuk
fakültelerinden veya buna denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte
veya yüksekokullardan mezun olmak ve avukatlık stajını tamamlamış bulunmak veya en
geç sözlü sınav tarihinden 1 hafta önce staj bitim belgesini Kurul’a vermek (staj bitim
belgesini söz konusu süre içerisinde getirmeyenler sözlü sınava alınmazlar)
c) Bilişim Uzman Yardımcılığı için, En az dört yıllık lisans eğitimi veren
mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği,
Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği ve Yazılım
Mühendisliği
bölümlerinden veya yukarıda sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul
edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
3) 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
4) Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mali yasalara göre suç sayılan bir eylem
dolayısıyla aleyhine verilmiş bir hüküm bulunmamak,
5) Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda
bulunmamak,
6) Diğer nitelikler bakımından “Sınav Broşürü”nde gösterilen şartları taşımak.
GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ
Sınav Tarihi: Giriş sınavının yazılı aşaması 06 Mayıs 2017 tarihinde sabah ve
öğleden sonra, 07 Mayıs 2017 tarihinde öğleden sonra ayrı bölümler halinde Uzman
Yardımcılığı için altı, Uzman Hukukçu Yardımcılığı için beş, Bilişim Uzman Yardımcılığı
için dört ayrı oturum şeklinde yapılacaktır.
Sınav Yeri: Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 06500 Beşevler / ANKARA
Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurulun
(http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.
Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi
tutulacaklardır. Sözlü sınavın yapılacağı tarih, yer ve saat Kurulun yukarıda belirtilen
internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.
BAŞVURU ŞEKLİ
Giriş Sınavı’na katılabilmek için “Başvuru Formu” ve istenen belgelerle, 10 Nisan
– 21 Nisan 2017 tarihleri (saat 9.30 – 17.30) arasında Kurul’un Ankara’daki merkezine
elden veya posta yoluyla başvurulması gerekmektedir. İstenilen belgelerin en geç son
başvuru günü saat 17:30’a kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru süresi içerisinde
Kurula ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu ve meslek personelinin görev ve yetkilerini, sınava
katılma koşullarını, sınav konularını, sınavların yapılış şeklini ve sınavların
değerlendirilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren “Sınav Broşürü” ve “Başvuru Formu”
Kurul’un aşağıda adresleri gösterilen Ankara Merkezinden veya internet sayfasından
(www.spk.gov.tr) temin edilebilir

İlan pdf’si için tıklayınız. (güncellemelerden sitemiz sorumlu tutulamaz)