http://www.wannawatches.com

TBMM PERSONEL ALIMI YAPACAK (EN AZ LİSE MEZUNU) » Kamu BilgiKamu Bilgi

20 Haziran 2022 - 23:53

TBMM PERSONEL ALIMI YAPACAK (EN AZ LİSE MEZUNU)

TBMM PERSONEL ALIMI YAPACAK (EN AZ LİSE MEZUNU)
Son Güncelleme :

21 Ekim 2017 - 10:46

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı ve sözlü veya uygulama sınavıyla personel alınacaktır.
1- SINAV ŞEKLİ
Sınavın yazılı aşaması için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM)
2016-2017 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) sonuçları esas
alınacaktır.
Kadro unvanlarına göre KPSS’den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan
kadroların üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar dâhil) sözlü sınava
veya uygulama sınavına alınacaktır.

2- ARANAN ŞARTLAR
Sınava başvuruda bulunacak adayların;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,
b) Sınav açılan kadrolar için aranan şartları taşımaları ve belirtilen KPSS puan türünden en az
yetmiş puan almış olmaları,
gerekmektedir.
3- BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ
Başvurular 16.10.2017 tarihinde başlayıp 30.10.2017 tarihinde sona erecektir.
Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden elektronik
ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
4- SÖZLÜ VEYA UYGULAMA SINAVI
Yazılı sınav puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü veya uygulama sınavına
katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınavının yapılacağı yer, gün ve saat
http://www.tbmm.gov.tr/duyurular internet adresinden ilan edilecektir.
Başarı sıralamasına göre sözlü veya uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, sınav
ilanında belirtilen şartlara ilişkin belgelerin aslını veya noter onaylı örneklerini ile talep edilecek diğer
belgeleri Kurumca belirlenecek tarihte posta yolu ile personel birimine gönderecektir.
Sözlü veya uygulama sınavında başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır.
Sözlü veya uygulama sınavı sonucunda, yazılı sınav puanının %60’ı ile sözlü veya uygulama
sınav puanının %40’ı toplanarak adayların giriş sınavı puanı tespit edilecektir.
5- DİĞER HUSUSLAR
Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenler
hakkında ilgili Yönetmeliğin 20’inci maddesi kapsamında işlem tesis edilecektir.
Yayımlandığı tarihten sonra sınav ilanında herhangi bir değişiklik yapılması halinde söz konusu
değişiklik http://www.tbmm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

 

İLAN DETAYI: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?f7f26f83-d28b-4a48-8007-16862cbd7cb8