http://www.wannawatches.com

Tübitak 12 Sürekli İşçi Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 13:02

Tübitak 12 Sürekli İşçi Alacak

Tübitak 12 Sürekli İşçi Alacak
Son Güncelleme :

16 Mart 2017 - 23:34

Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (Tübitak) 12 Sürekli İşçi Alacak

Başvurular: 16 Mart – 6 Nisan

Devlet personel başkanlığı aracılığıyla yayımlanan ilan şu şekilde;
ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ

AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

1.1- İşin Tanımı Ve Özellikleri
Manyetik Laboratuvarında yürütülen projelerde görevlendirilmek üzere AR-GE
Personeli (Araştırmacı) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; ElektrikElektronik
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
1.2.2- Askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli olmak (erkek adaylar için).
1.2.3- Devre Analizi, Dijital Sinyal işleme, Analog-Dijital Filtre tasarımı konularında
ders almış olmak (Transkriptle belgelenmelidir).
1.2.4- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip
olması tercih sebebidir.
* Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya
Elektronik Mühendisliği bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği
yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim
kurumlarının birinde yüksek lisans yapmış olmak,
* Elektronik cihazlar, Devre analizi, Dijital Sinyal işleme, Analog-Dijital
Filtre tasarımı, Test cihazları kullanımı (osiloskop, spektrum analizör vs),
Mikro işlemci ve mikro denetleyiciler tasarımı, kullanımı ve kontrolü,
C/C++ kodlama, faz duyarlı detektör, lock in, faz kilitleyici döngü
devrelerin tasarımı konularında bilgi sahibi olmak,
* LabView, Matlab, Zemax, Solidworks, Autocad, COMSOL, ANSYS ve
benzeri programlar konusunda tecrübe sahibi olmak,
* Mikroişlemciler ve yazılımı konusunda tecrübe sahibi olmak (C, C++,
DSPic, DSP,FPGA),
* Elektronik devre tasarımı ve simülasyonu konusunda tecrübe sahibi
olmak (PCB çizim programları: DesingSpark, Ares, Proteus, Orcad v.b.).

 

AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;
2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Manyetik Laboratuvarında yürütülen projelerde görevlendirilmek üzere AR-GE
Personeli (Araştırmacı) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Fizik
veya Fizik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
2.2.2- Askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli olmak (erkek adaylar için).
2.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip
olması tercih sebebidir.
* Yükseköğretim Kurumlarının Fizik, Fizik Mühendisliği, ElektrikElektronik
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden ve
bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki
yükseköğretim kurumlarının birinde yüksek lisans yapmış olmak,
* Atomik Fizik, Lazer Spektroskopisi, Atom-Lazer Mikrodalga Etkileşimi,
Lazer Frekans Kilitlenmesi, Kısa Atımlı Lazerler, Fiber Optik, Görüntü
İşleme, Lazer Işın Karakterizasyonu, UV-NIR-VIS bölgelerde lazerler,
Detektörler, Atomik Manyetometre tasarımı, Atomik Gaz Spektroskopisi,
NMR spektroskopisi, Cihaz Otomasyonu ve Bilgisayar Kontrolü,
Optoelektronik Cihaz ve Sistemleri konularının en az ikisi hakkında bilgi
sahibi olmak,
* LabView, Matlab, Zemax, Solidworks, Autocad, COMSOL, ANSYS ve
benzeri programların kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
* Lazer ve optik sistemlerin deney düzeneklerinin kurulması ve analizleri
konusunda tecrübe sahibi olmak.
AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;
3.1- İşin Tanımı Ve Özellikleri
Basınç Metrolojisi alanında deney, kalibrasyon, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin
yürütülmesi, yurtiçi ve yurtdışı toplantılarda laboratuvarı ve Enstitüyü temsil etmek
ve Ar-Ge projelerinin yürütülmesi hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Ar-Ge
personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
3.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Fizik,
Fizik Mühendisliği veya Makine Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş
olmak.
3.2.2- Askerliğini tamamlamış olmak. (erkek adaylar için).
3.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip
olması tercih sebebidir.
* Yükseköğretim Kurumlarının Fizik, Fizik Mühendisliği ya da Makine
Mühendisliği bölümlerinden ve bu bölümlere denkliği yetkili
makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının
birinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,
* Basınç metrolojisi alanında teorik ve deneysel çalışmalarda deneyim
sahibi olmak,
* MS Office programlarını çok iyi derecede kullanabilmek,
* Labview ve ya benzeri programlama dillerinde bilgi ve tecrübe sahibi
olmak.
AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;
4.1- İşin Tanımı Ve Özellikleri
Organik Kimya Laboratuvarında yürütülen projelerde görevlendirilmek üzere Ar-Ge
Personeli (Araştırmacı) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

4.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
4.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Kimya
veya Kimya Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
4.2.2- Alanında en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
4.2.3- Askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli olmak (erkek adaylar için).
4.2.4- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip
olması tercih sebebidir.
* Enstrümental analiz yöntemleri (GC, GC/MS, HPLC, LC/MS) konusunda
deneyimli olmak (gerekli görüldüğünde adaylara teknik uygulama
yaptırılabilecektir),
* Raporlama ve yazışma tecrübesine sahip olmak,
* MS Office Word ve Excel kullanabilmek.
AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;
5.1- İşin Tanımı Ve Özellikleri
Ar-Ge projelerinde talep edilen yazılımların tasarlanması ve geliştirilmesi, UME’de
kullanılan ortak yazılımların geliştirilmesi ve güncellenmesi süreci ile ilgili
görevlendirilmek üzere AR-GE Personeli (Araştırmacı) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

5.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
5.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az lisans eğitimi veren; Mühendislik
Bölümleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
5.2.2- Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli olmak (erkek adaylar
için).
5.2.3- Oracle Forms, Reports ile uygulama geliştirme konusunda deneyimli olmak
ve PL/SQL ve SQL bilgisine sahibi olmak, (Değerlendirmede ilgili belge
esas alınacaktır. Çalışma alanını içeren çalışma belgesi, Eğitim Sertifikası,
Transkript v.b.).
5.2.4- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip
olması tercih sebebidir.
* Oracle Forms 6i’den 11g’ye upgrade tecrübesine sahip olmak,
* Asp.net, C# ve Java yazılım dillerine hakim olmak,
* ‘Nesne Tabanlı Programlama’, ‘Katmanlı Mimari’ konularında bilgi sahibi
olmak,
* CSS, AJAX teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
* Web Servis, WPF, WCF, XML konularında tecrübeli olmak.

 
AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;
6.1- İşin Tanımı Ve Özellikleri
Kurumsal veritabanı ve veri ambarlarının yönetimi, yedeklenmesi, güncel tutulması
ve veritabanında kodların geliştirilmesinde görevlendirilmek üzere AR-GE Personeli
(Araştırmacı) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

6.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
6.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az lisans eğitimi veren; Bilgisayar
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği,
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği,
Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği
veya Matematik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
6.2.2- Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli olmak (erkek adaylar
için).
6.2.3- Oracle 10g, 11g, 12c veritabanları konusunda DBA seviyesinde bilgi ve
tecrübe sahibi olmak, (Başvuru sırasında bilgi ve tecrübe ile ilgili belge
sunulması zorunludur. Çalışma alanını içeren çalışma belgesi, Eğitim
Sertifikası, Transkript v.b.).
6.2.4- Oracle performans yönetimi, RMAN, yedekleme, Disaster Recovery
konusunda tecrübe sahibi olmak, (Başvuru sırasında bilgi ve tecrübe ile
ilgili belge sunulması zorunludur. Çalışma alanını içeren çalışma belgesi,
Eğitim Sertifikası v.b.).
6.2.5- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip
olması tercih sebebidir.
* Veritabanı tasarımı, SQL sorgu optimizasyonu ve veritabanı yönetimi
araçları konusunda tecrübe sahibi olmak,
* Veri Ambarı, İş Zekası, Raporlama, ETL aracı hakkında tecrübeli ve İş
Zekası/Veri Ambarı projelerinde rol almış olmak,
* İleri derecede PL/SQL ve SQL bilgisine sahibi olmak,
* Asp.net ve C# yazılım dillerine hakim olmak ve XML bilgisine sahip
olmak.

AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

7.1- İşin Tanımı Ve Özellikleri
Ar-Ge projeleri kapsamında geliştirilen veya projelendirilen sistemler ile ilgili
elektronik cihaz tasarımı ve üretiminde görev yapmak üzere AR-GE Personeli
(Araştırmacı) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

7.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
7.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren;
Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon
Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
7.2.2- Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli olmak (erkek adaylar
için).
7.2.3- Elektronik devre simülasyonu ve elektronik devre şeması çizim
programlarına hakim olmak (Altium Designer Proteus Designer, LT Space,
National Instruments Multisim, Tanner EDA v.b.) ve baskı devre çizebilmek
(Başvuru sırasında bilgi ve tecrübe ile ilgili belge sunulması zorunludur.
Eğitim Katılım Belgesi, Transkript, Çalışma Raporu v.b.).
7.2.4- Elektronik devre elemanları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve
elektronik cihaz yapabilmek. (Başvuru sırasında bilgi ve tecrübe ile ilgili
belge sunulması zorunludur. Çalışma Raporu, Proje, Tez v.b.).
7.2.5- Temel ölçüm cihazlarının (multimetre, osiloskop, analizör, transdüser v.b.)
çalışma prensiplerini bilmek ve bu cihazları kullanabilmek.
7.2.6- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip
olması tercih sebebidir.
* MATLAB, Labview uygulama geliştirme yazılımını kullanarak uygulama
yapmış olmak,
* Mikroişlemci programlama (Mikrovision, Keil, Atmel Studio ve Assembly)
konusunda tecrübe sahibi olmak,
* Mikro işlemci uygulamaları konusunda proje yapmış olmak,
* Arıza takibi ve onarımı konusunda tecrübe sahibi olmak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Uyarı: ilandaki güncellemelerden kamubilgi.com sorumlu tutulamaz