http://www.wannawatches.com

TÜBİTAK BİLGEM ÇOK SAYIDA PERSONEL ALIYOR » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 01:53

TÜBİTAK BİLGEM ÇOK SAYIDA PERSONEL ALIYOR

TÜBİTAK BİLGEM ÇOK SAYIDA PERSONEL ALIYOR
Son Güncelleme :

30 Eylül 2017 - 9:11

1- Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Yazılım Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren;
Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
Telekomünikasyon Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve
Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği,
Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri,
Sistem Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini
bitirmiş olmak.
 Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine
sahip olması tercih sebebidir.
 C, C++, C#, Java ve/veya Javascript programlama dillerinden en az
birine hakim durumda olmak.
 Yazılım geliştirme (Eclipse, Netbeans, Intellij, Visual Studio vb.)
araçlarından en az birini kullanabilir durumda olmak.
 Web platformları için yazılım geliştirebilir durumda olmak.
 ‘Nesne Tabanlı Programlama’ metodu ve ‘Katmanlı Mimari’ yapılarında
tecrübe sahibi olmak.
 Veritabanı uygulamaları konusunda (PL/SQL, SQL vb.) tecrübeli olmak.
 Mobil ortamlar için uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak.
 Test otomasyon araçları (Selenyum vb.) kullanımında tecrübe sahibi
olmak.
 Güvenli yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Gerçek zamanlı işletim sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Yazılım Geliştirme Süreçleri ve Konfigürasyon Yönetimi konusunda
tecrübe sahibi olmak.
 Yazılım sistemlerinin modellenmesi ve dokümantasyonu çalışmalarında
uygulanan çevik (agile) yöntemler konusunda tecrübe sahibi olmak.
2
 Herhangi bir mikroişlemcinin makine dili (Assembler) ile program
geliştirmiş olmak.
 Derleyici, simülasyon araçları ve emülatörlerin çalışma prensipleri
hakkında bilgi sahibi olmak.
 GCC, GNU Binutils vb. program derleme araçları kullanımında tecrübe
sahibi olmak.
 GDI+, DirectX, OpenGL vb. grafik işleme yazılımlarından en az birinde
tecrübe sahibi olmak.
 Örüntü tanıma (Pattern Recognition) ve/veya hesaplamalı geometri
(Computational Geometry) konularında pratik tecrübe sahibi olmak.
 Microsoft Windows ve/veya Linux işletim sistemlerine hakim olmak.
 Ağ yapıları konusunda bilgi sahibi olmak.
 Bilgi güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Vmware sanallaştırma yazılımları konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Firewall konfigürasyon ve yönetim tecrübesine sahibi olmak.
 Ağ depolama (SAN) ve veri yedekleme uygulamaları (SAN) konusunda
pratik tecrübe sahibi olmak.
 Ekip çalışmasına ve çözüm odaklı çalışmaya yatkın olmak.
 Erkek adaylar için en az 2 yıl askerlikle ilişkisi bulunmamak.

2- Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Elektronik Donanım Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
Telekomünikasyon Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon
Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine
sahip olması tercih sebebidir.

 Sayısal ve/veya Analog devre tasarımı konusunda tecrübe sahibi olmak.
 VHDL ve/veya Verilog programlama dillerini kullanarak FPGA
tasarımında tecrübe sahibi olmak.
 Elektronik devre tasarımı (Altium, Allegro, Pads vb.) programlarından en
az birinin kullanımında tecrübe sahibi olmak.
 Elektronik simülasyon (SPICE, Hyperlynx, Modelsim vb.)
programlarından en az birinin kullanımında tecrübe sahibi olmak.
 Osiloskop, Sinyal üreteci, Lojik analizör vb. cihazların kullanımında pratik
tecrübe sahibi olmak.
 Elektromanyetik Girişim (EMI) ve Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)
konularında tecrübe sahibi olmak.
 C/C++ programlama dilleri ile gömülü yazılım geliştirme tecrübesine
sahip olmak.
 Linux işletim sistemi kullanımında pratik tecrübe sahibi olmak.
 Ağ güvenliği protokolleri konusunda bilgi sahibi olmak.
 Analog, Sayısal, RF tümdevre (IC) tasarımı konularından en az birinde
tecrübe sahibi olmak.
 Tümdevre (IC) üretim süreçleri ve bu süreçlerde kullanılan cihazların
(İyon ekme, İnce film depolama (PVD, CVD), Film aşındırma (RIE, ICP,
CMP), Fotolitografi, Tümdevre kılıflama vb.) işletim/bakım/onarımlarında
pratik tecrübe sahibi olmak.
 Tümdevre (IC) üretim sürecinde, temizalan olarak nitelendirilen
laboratuvar ortamında görev almakta engeli bulunmamak.
 Tümdevre (IC) geliştirme sürecinde tam özel serim (Full Custom Layout)
tasarımı konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Tümdevre (IC) geliştirme sürecinde yarıiletken eleman modelleme
konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Tümdevre (IC) geliştirme sürecinde Proses Tasarım Kiti geliştirme
konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Mikro Elektromekanik Sistem (MEMS) tasarımı konusunda tecrübe
sahibi olmak.
 Vardiya sisteminde çalışmaya engelli bulunmamak.
 Ekip çalışmasına, analitik düşünmeye, sonuç odaklı çalışmaya,
dokümantasyon hazırlamaya yatkın; ileri teknolojiler konusunda
araştırmaya ve öğrenmeye açık olmak.
 Erkek adaylar için en az 2 yıl askerlikle ilişkisi bulunmamak.

 

3-Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Optik Ürün Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Fizik,
Fizik Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak ve
Uzay Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden
birini bitirmiş olmak.

Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine
sahip olması tercih sebebidir.
 Endüstriyel elektronik devre tasarımında tecrübe sahibi olmak.
 Arduino platformunda program geliştirme tecrübesine sahip olmak.
 Uzaktan kumandalı sistem programlama prensipleri konusunda bilgi
sahibi olmak.
 C, C# ya da C++ programlama dillerinden en az birinde uygulama
geliştirme tecrübesine sahip olmak.
 C++ Builder veya MS Visual Studio geliştirme ortamlarında program
geliştirme tecrübesine sahip olmak.
 Optik sistemler konusunda bilgi sahibi olmak.
 PLC, SCADA vb. kontrol sistemleri için program geliştirme tecrübesine
sahip olmak.
 Gömülü sistemler konusunda bilgi sahibi olmak.
 Elektronik devre tasarımı (Altium, Allegro, Pads vb.) programlarından en
az birinin kullanımında tecrübe sahibi olmak.
 MATLAB ortamında program geliştirme tecrübesine sahip olmak.
 Erkek adaylar için en az 2 yıl askerlikle ilişkisi bulunmamak.

4-Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Kimya alanında görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Kimya,
Kimya Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği
ve Uygulamalı Kimya veya Kimya ve Süreç Mühendisliği bölümlerinden
birini bitirmiş olmak.

Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine
sahip olması tercih sebebidir.
 Tümdevre (IC) üretim süreçleri ve bu süreçlerde kullanılan cihazların
işletim/bakım/onarımlarında pratik tecrübe sahibi olmak.
 Tümdevre (IC) üretim sürecinde, temizalan olarak nitelendirilen
laboratuvar ortamında görev almakta engeli bulunmamak.
 Yoğun ve yüksek titizlikle çalışma koşullarına yatkın olmak.
 Ekip çalışmasına, analitik düşünmeye, sonuç odaklı çalışmaya,
dokümantasyon hazırlamaya yatkın; ileri teknolojiler konusunda
araştırmaya ve öğrenmeye açık olmak.
 Vardiya sisteminde çalışmaya engelli bulunmamak.
 Temel bilgisayar uygulamaları ve MS-Office kullanımında tecrübe sahibi
olmak.
 Erkek adaylar için en az 2 yıl askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5-Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Kriptografik Algoritma ve Protokol Tasarım ve Gerçekleme faaliyetlerinde görev almak ve bunun için gerekli araştırma faaliyetlerini yürütmek üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren;
Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği veya Yazılım
Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine
sahip olması tercih sebebidir.
 C, C#, C++ veya Java programlama dillerinden en az birinde uygulama
geliştirme tecrübesine sahip olmak.
 Magma, Sage, Mathematica, Matlab vb hesaplama araçlarından en az
birinde uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak.
 Kriptografik algoritmalar ve protokollerin tasarımı ve analizi konusunda
tecrübe sahibi olmak.
 Kriptografik algoritmaların yazılım (Mikroişlemci) ve/veya donanım
(FPGA) ortamında gerçeklenmesi konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Cebir, sayılar teorisi ve olasılık teorisi hakkında bilgi sahibi olmak.
 Üst düzey matematiksel muhakeme ve analiz yeteneğine sahip olmak ve
yeni teknolojiler konusunda öğrenmeye açık olmak.
 Konu ile ilgili literatürü kolayca takip edebilme yetkinliğine sahip olmak.
 Erkek adaylar için en az 2 yıl askerlikle ilişkisi bulunmamak.

6-Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Mekanik Tasarım ve Üretim alanında görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Makine
Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, İmalat Mühendisliği,
Makine ve Üretim Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Mekatronik
Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği veya Kontrol ve
Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine
sahip olması tercih sebebidir.
 CNC, enjeksiyon kalıplama ve benzeri üretim metotlarında pratik tecrübe
sahibi olmak.
 Solidworks, NX vb. CAD/CAM programlarından en az birinin
kullanımında tecrübe sahibi olmak.
 Yeni mekanik tasarım ve üretim teknolojileri konusunda öğrenmeye açık
olmak.
 ArGe çalışmalarına yatkın olmak.

7-Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Proje Destek Faaliyetlerinde görev almak üzere personel istihdam edilecektir.

Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren;
Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
Telekomünikasyon Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve
Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği,
Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri,
Sistem Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini
bitirmiş olmak.
7.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine
sahip olması tercih sebebidir.
 Proje yönetim metodolojisini bilmek, iletişim ve sunum becerilerine sahip
olmak. takım çalışmalarına yatkın olmak. ARGE projelerinde proje takım
elemanı olarak teknik iş tecrübesine sahip olmak.
 Projenin gerekleri, ilgili standartlar ve Kurum süreçlerini referans alarak
Proje Konfigürasyon Yönetim Planı’nı hazırlama tecrübesine sahip
olmak.
 Proje kapsamındaki Konfigürasyon Ögelerini belirleme, tanımlama ve
proje süresince yönetme tecrübesine sahip olmak.
 Ürün ağaçlarını oluşturma ve proje süresince idamesini sağlama
tecrübesine sahip olmak.
 Proje kapsamındaki Dayanakları (Milestone-Temelhat) belirleme,
planlanan zamanlarda dayanakları oluşturma tecrübesine sahip olmak.
 Konfigürasyona Bağlı Ürün Dokümanları Setinin ve diğer proje
dokümanlarının tanımlanmasını sağlama tecrübesine sahip olmak.
 Proje- ürün dokümanlarının hazırlanmasını sağlama tecrübesine sahip
olmak.
 Konfigürasyon Kontrolü kapsamında; değişiklik, sapma ve feragat
süreçlerini yönetme tecrübesine sahip olmak.
 Konfigürasyon Denetimlerini planlama, gerçekleştirme ve raporlama
tecrübesine sahip olmak.
 Konfigürasyon Durum Raporlarını hazırlama tecrübesine sahip olmak.
 Projenin veri yönetim ortamını belirleme (Proje Yöneticisi ile birlikte),
hazırlama/kurma ve proje yaşam döngüsü boyunca idame ettirme
tecrübesine sahip olmak.
 Projede Konfigürasyon Yönetimi kapsamındaki diğer dokümanları
hazırlama tecrübesine sahip olmak.
 Projeye ait Konfigürasyon Faaliyet Raporlarını oluşturma tecrübesine
sahip olmak.
 Proje ile ilgili ölçüm bilgilerini toplama, Proje Yöneticisi’ne iletme
tecrübesine sahip olmak.
 Projenin gerekleri, ilgili standartlar ve Kurum süreçlerini referans alarak
Proje Kalite Güvence Planı’nı hazırlama tecrübesine sahip olmak.
 Proje süreç denetimlerini planlamak, gerçekleştirme, raporlama ve çıkan
uygunsuzlukları takip edip sonuçlandırma tecrübesine sahip olmak.
 Gerektiğinde Proje gözden geçirme toplantılarına katılma tecrübesine
sahip olmak.
 Projedeki testlere gerekli aşamalarda katılım sağlama ve/veya takip
etme tecrübesine sahip olmak.
 Projedeki faaliyetlerinin yönetimini gerçekleştirme tecrübesine sahip
olmak.
 Proje kapsamında hazırlanması gereken dokümantasyon için şablon
hazırlama tecrübesine sahip olmak.
 Proje çıktılarını (doküman, veri, ürün vb.) kalite açısından gözden
geçirme tecrübesine sahip olmak.
 Proje Kalite Güvence toplantıları yapma, gerektiğinde süreç eğitimleri
verme tecrübesine sahip olmak.
 Proje süresince ve ürün yaşam döngüsü çerçevesinde gerçekleştirilmesi
gereken faaliyetlerde Proje Yöneticisi ve ekibine süreç desteği verme
tecrübesine sahip olmak.
 İç ve dış denetimlere katılmak, öncesindeki hazırlık çalışmalarını
yürütme tecrübesine sahip olmak.
 Proje kapsamındaki altyüklenici faaliyetlerinin güvence altına alınmasını
sağlama tecrübesine sahip olmak.
 Proje Konfigürasyon Denetimlerine katılma tecrübesine sahip olmak.
 Proje Risk Yönetim çalışmalarına katılma tecrübesine sahip olmak.
 Projenin Kalite Güvence ölçütlerini takip etme ve raporlama tecrübesine
sahip olmak.
 Projeye ait Kalite Faaliyet Raporlarını oluşturma tecrübesine sahip
olmak.
 Süreçleri ve süreç varlıklarını (şablon, form, kılavuz, vb.)
tanımlama/iyileştirme tecrübesine sahip olmak.
 Süreç performans göstergelerini ve kurumsal performans göstergelerini
(KPI) takip etme ve raporlama tecrübesine sahip olmak.
 Düzeltici/Önleyici Faaliyetler, Öneri verilerini toplama, analiz etme,
raporlama tecrübesine sahip olmak.

8-Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Yazılım Tasarım/Geliştirilmesinde ve Sunucu/Ağ Sistemlerin yönetilmesinde görev almak üzere tecrübeli Ar-Ge
Personeli istihdam edilecektir.

8.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren;
Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
Telekomünikasyon Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve
Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği,
Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri,
Sistem Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini
bitirmiş olmak.
8.2.2- Alanında en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

8.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine
sahip olması tercih sebebidir.
 C, C++, C#, Java veya Javascript programlama dillerine hakim olmak.
 Yazılım geliştirme (Eclipse, Netbeans, Intellij, Visual Studio vb.)
araçlarından en az birini kullanabilir durumda olmak.
 Web platformları için yazılım geliştirebilir durumda olmak.
 ‘Nesne Tabanlı Programlama’ metodu ve ‘Katmanlı Mimari’ yapılarında
tecrübe sahibi olmak.
 Nesne-yönelimli analiz, tasarım ve programlama ile UML modelleme
konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Spring Framework, Struts, Vaadin, Hibernate, JAX-RS/JAX-WS web
servisler, websoket, MVC ve MVVM, QT Framework uygulamaları
konularında tecrübe sahibi olmak.
 HTML5, Javascript, jQuery, Bootstrap, Angular 1x/2x, Gulp, Bower,
CSS/LESS/Sass konularında tecrübe sahibi olmak.
 Veritabanı uygulamaları konusunda (PL/SQL, SQL, Oracle, MSSQL,
PostgreSQL, MySQL vb.) pratik tecrübe sahibi olmak.
 Mobil ortamlar için uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak.
 Linux İşletim sistemi üzerinde uygulama geliştirme tecrübesine sahip
olmak.
 Tasarım kalıpları (OOP, Design Patterns, SOLID, TDD ve Refactoring)
konularında tecrübe sahibi olmak.
 Test otomasyon araçları (Selenyum vb.) kullanımında tecrübe sahibi
olmak.
 Güvenli yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Gerçek zamanlı işletim sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Yazılım Geliştirme Süreçleri ve Konfigürasyon Yönetimi konusunda
tecrübe sahibi olmak.
 Yazılım sistemlerinin modellenmesi ve dokümantasyonu çalışmalarında
uygulanan çevik (agile) yöntemler konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Herhangi bir mikroişlemcinin makine dili (Assembler) ile program
geliştirmiş olmak.
 Derleyici, simülasyon araçları ve emülatörlerin çalışma prensipleri
hakkında bilgi sahibi olmak.
 GCC, GNU Binutils vb. program derleme araçları kullanımında tecrübe
sahibi olmak.
 GDI+, DirectX, OpenGL vb. grafik işleme yazılımlarından en az birinde
tecrübe sahibi olmak.
 Örüntü tanıma (Pattern Recognition) ve/veya hesaplamalı geometri
(Computational Geometry) konularında pratik tecrübe sahibi olmak.
 Ağ yapıları konusunda bilgi sahibi olmak.
 Bilgi güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Vmware sanallaştırma yazılımları konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Firewall konfigürasyon ve yönetim tecrübesine sahibi olmak.
 Microsoft Windows ve/veya Linux işletim sistemlerine hakim olmak.
 Ağ depolama (SAN) ve veri yedekleme uygulamaları (SAN) konusunda
pratik tecrübe sahibi olmak.
 Tape Library&Drive, VTL, BackupToDisk teknolojileri ve yedekleme
yazılımları konusunda bilgi sahibi olmak.
 Ekip çalışmasına, analitik düşünmeye, sonuç odaklı çalışmaya,
dokümantasyon hazırlamaya yatkın; ileri teknolojiler konusunda
araştırmaya ve öğrenmeye açık olmak.

9- Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Sayısal Elektronik Donanımı Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere tecrübeli Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
Telekomünikasyon Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon
Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
9.2.2- Alanında en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
9.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine
sahip olması tercih sebebidir.
 Ekip çalışmasına, analitik düşünmeye, sonuç odaklı çalışmaya,
dokümantasyon hazırlamaya yatkın olmak.
 Mikroişlemci tabanlı sayısal devre tasarımı konusunda tecrübe sahibi
olmak.
 VHDL ve/veya Verilog programlama dilleriyle FPGA programı geliştirme
tecrübesine sahip olmak.
 Sayısal devre tasarımı simülasyon ve test programları (SPICE,
Hyperlynx, Modelsim vb.) kullanımında tecrübe sahibi olmak.
 Güç elektroniği devre tasarımında tecrübe sahibi olmak.
 Gömülü sistemler geliştirme faaliyetlerinde tecrübe sahibi olmak.
 C/C++ programlama dilleriyle gömülü yazılım geliştirme tecrübesine
sahip olmak.
 Linux İşletim sistemi üzerinde uygulama geliştirme tecrübesine sahip
olmak.
 Ağ cihazları ve ağ güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak.
 Yazılım tabanlı telsiz kavramları ve donanımları konusunda bilgi sahibi
olmak.

10-Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Analog Elektronik Donanımı Tasarım ve
Geliştirilmesinde görev almak üzere tecrübeli Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

10.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
Telekomünikasyon Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon
Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
10.2.2- Alanında en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
10.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine
sahip olması tercih sebebidir.
 Ekip çalışmasına, analitik düşünmeye, sonuç odaklı çalışmaya,
dokümantasyon hazırlamaya yatkın olmak.
 Mikrodalga devre ve sistem tasarım, ölçüm ve entegrasyonu konusunda
tecrübe sahibi olmak.
 RF devre ve sistem tasarımı konusunda tecrübe sahibi olmak.
 AWR, Microwave Office, ADS vb. RF tasarım ve benzetim araçları
kullanımında tecrübe sahibi olmak.
 RF ve mikrodalga devrelerin şematik ve baskı devre (PCB) tasarımı
konusunda tecrübe sahibi olmak.
 İşaret üreteci, spektrum analizör, network analizör gibi ölçüm cihazları
kullanarak RF ve mikrodalga devrelerinin testlerini yapabilme yetkinliğine
sahip olmak.
 Sinyal işleme ve haberleşme sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak.
 Linux işletim sistemi ortamında C ve/veya C++ programlama dilleri ile
program geliştirme tecrübesine sahip olmak.
 Haberleşme veya network protokolü analizleri konusunda bilgi sahibi
olmak.

11. Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Yazılım Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 5
Personelin Görev Yapacağı Şehir: ANKARA
Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
11.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren;
Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
Telekomünikasyon Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve
Sistem Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği,
Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri,
Sistem Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini
bitirmiş olmak.
11.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine
sahip olması tercih sebebidir.
 C, C++, C#, Java programlama dillerinden en az birine hakim durumda
olmak.
 Enterprice Java, Web servisleri, JBOSS, Tomcat, .Net, ISS konularında
tecrübe sahibi olmak.
 Yazılım geliştirme (Eclipse, Netbeans, Intellij, Visual Studio vb.)
araçlarından en az birini kullanabilir durumda olmak.
 Veritabanı uygulamaları konusunda (PL/SQL, SQL vb.) tecrübeli olmak.
 Gerçek zamanlı işletim sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Java ile kullanıcı arayüzü geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Web platformları için yazılım geliştirebilir durumda olmak.
 Test otomasyon araçları (Selenyum vb.) kullanımında tecrübe sahibi
olmak.
 ‘Nesne Tabanlı Programlama’ metodu ve ‘Katmanlı Mimari’ yapılarında
tecrübe sahibi olmak.
 Mobil ortamlar için uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak.
 Yazılım Geliştirme Süreçleri ve Konfigürasyon Yönetimi konusunda
tecrübe sahibi olmak.
 Yazılım sistemlerinin modellenmesi ve dokümantasyonu çalışmalarında
uygulanan çevik (agile) yöntemler konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Ekip çalışmasına, analitik düşünmeye, sonuç odaklı çalışmaya,
dokümantasyon hazırlamaya yatkın; ileri teknolojiler konusunda
araştırmaya ve öğrenmeye açık olmak.

 

12-Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Bilgisayar Uygulamaları alanında görev
almak üzere Ar-Ge Teknisyeni istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 5
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

12.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
12.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans eğitimi veren; Bilgisayar
Operatörlüğü, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama,
Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama,
Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve
Teknolojileri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Grafik Tasarımı veya İnternet
ve Ağ Güvenliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

12.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine
sahip olması tercih sebebidir.
 Microsoft, Linux platformlarında sistem yönetimi tecrübesine sahip
olmak.
 Temel bilgisayar donanımı ve ağ altyapısı konularında bilgi sahibi olmak.
 Konfigürasyon yönetimi, gereksinim yönetimi, test süreçleri ve araçları
konularında tecrübe sahibi olmak.
 Yazılım geliştirme araç ve süreçleri konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Bakım, destek, kurulum ve eğitim verme tecrübesine sahip olmak.
 Linux işletim sistemlerinde (tercihen Centos veya Redhat) kurulum,
konfigürasyon ve yönetim seviyesinde tecrübe sahibi olmak.
 Sistem yönetimi için betik yazma (tercihen Python) tecrübesine sahip
olmak.
 Linux ortamında kaynak kodundan kurulum paketi oluşturma tecrübesine
sahip olmak.
 Linux ortamında Cluster uygulamaları tecrübesine sahip olmak.
 Yazılım geliştirme araç ve süreçleri konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Teknik doküman ve kılavuz hazırlama becerisine sahip olmak.
 CCNA ve/veya MCSA sertifikasına sahip olmak.
 Vmware, network, aktif dizin, veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak.
 Genel ağ bilgisine (TCP/UDP) sahip olmak.
 FTP, DNS, SSH gibi servisler konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Kullanıcı Arayüzü Tasarımı (UI), Kullanıcı Deneyimi (UX) ve
Kullanılabilirlik (Usability) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 Illustrator ve Photoshop programlarının iyi derecede kullanabiliyor
olmak.
 Seyahat engeli bulunmamak.

13-Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Bilgisayar Uygulamaları alanında teknik destek vermek üzere Ar-Ge Teknisyeni istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 10
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

13.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
13.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans eğitimi veren; Bilgisayar
Operatörlüğü, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama,
Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama,
Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve
Teknolojileri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Grafik Tasarımı veya İnternet
ve Ağ Güvenliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

13.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine
sahip olması tercih sebebidir.
 Microsoft, Linux platformlarında sistem yönetimi tecrübesine sahip
olmak.
 Temel bilgisayar donanımı ve ağ altyapısı konularında bilgi sahibi olmak.
 Konfigürasyon yönetimi, gereksinim yönetimi, test süreçleri ve araçları
konularında tecrübe sahibi olmak.
 Yazılım geliştirme araç ve süreçleri konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Bakım, destek, kurulum ve eğitim verme tecrübesine sahip olmak.
 Linux işletim sistemlerinde (tercihen Centos veya Redhat) kurulum,
konfigürasyon ve yönetim seviyesinde tecrübe sahibi olmak.
 Sistem yönetimi için betik yazma (tercihen Python) tecrübesine sahip
olmak.
 Linux ortamında, kaynak kodlarından kurulum paketi oluşturma
tecrübesine sahip olmak.
 Linux ortamında Cluster uygulamaları tecrübesine sahip olmak.
 Yazılım geliştirme araç ve süreçleri konusunda tecrübe sahibi olmak
 Teknik doküman ve kılavuz hazırlama becerisine sahip olmak.
 CCNA ve/veya MCSA sertifikasına sahip olmak.
 Vmware, network, aktif dizin, veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak.
 Genel ağ bilgisine (TCP/UDP) sahip olmak.
 FTP, DNS, SSH gibi servisler konusunda tecrübe sahibi olmak.
 Kullanıcı Arayüzü Tasarımı (UI), Kullanıcı Deneyimi (UX) ve
Kullanılabilirlik (Usability) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 Illustrator ve Photoshop programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak.
 Seyahat engeli bulunmamak.

14-Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Elektronik Uygulamaları alanında teknik destek vermek üzere Ar-Ge Teknisyeni istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 5
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

14.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
14.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans eğitimi veren; Elektrik, Elektronik,
Elektrik-Elektronik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik
Teknolojisi veya Telekomünikasyon bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
14.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine
sahip olması tercih sebebidir.
 Ağ yapısı ve ağda kullanılan cihazların kurulumu konusunda tecrübe
sahibi veya bu konularda eğitim/sertifika almış olmak.
 Elektronik cihaz montajı, kablolama, lehimleme, test ve ölçüm vb. işlerde
tecrübe sahibi olmak.
 İletişim becerileri gelişkin, ekip çalışmasına yatkın olmak.
15- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2017-2.15
AR-GE Teknisyeni pozisyonuna başvurabilmek için;

15- Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Kimya Uygulamaları alanında teknik
destek vermek üzere Ar-Ge Teknisyeni istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 6
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ
15.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
15.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans eğitimi veren; Kimya veya Kimya
Teknolojisi bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
15.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine
sahip olması tercih sebebidir.
 Temel kimya laboratuvarı aletlerinin kullanımında tecrübe sahibi olmak.
 Biyokimya alanındaki yeni teknolojileri öğrenmeye açık olmak.
 Ar-Ge çalışmalarına yatkın olmak.
 Biyokimya alanında tecrübe sahibi olmak.

16- AR-GE Teknisyeni pozisyonuna başvurabilmek için;

16.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Makine Uygulamaları alanında teknik
destek vermek üzere Ar-Ge Teknisyeni istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 5
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
16.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
16.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans eğitimi veren; Makine, Mekatronik,
Makine Resim ve Konstrüksiyon, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi,
Bilgisayar Destekli Makine veya Bilgisayar Destekli Makine Resim ve
Konstrüksiyon bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
16.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde bilgi birikimine
sahip olması tercih sebebidir.
 Heidenhein kontrol ünitesi üzerinde program yazabilmek.
 Teknik resim okuyabilmek.
 Havacılık ve Savunma Sanayine yönelik imalatlarda çalışmış olmak.

 

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
bulunmamak.
d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile
aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla
hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı
veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat
karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü
bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik
Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,
oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı
bulunmamak.
e) Ar-Ge Personeli pozisyonları için aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.

i.  Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması +Tecrübe Yılı/15 + 10.000/Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması  ≥ 3,20
Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans
Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının
%20’sinin toplamıdır (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun
yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları
Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir). Tecrübe yılı, başvurulan
pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.
ii. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir
eğitim-öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş
olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
f) Ar-Ge Personeli pozisyonları için; alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda
Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu
adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının
%50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının
toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını
yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not
ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).
g) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için adayların 4,00 üzerinden en az 2,50 Ağırlıklı
Mezuniyet Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir (100’lük sistemdeki notlar,
Yükseköğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük
Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).
h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak
(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).
Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler
dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan
muaf tutulacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ
a) İlana başvuruda bulunmak için “www.bilgem.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru
Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm
evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru
yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde
başvuru kabul edilmeyecektir.
b) Başvuruların en geç 10/10/2017 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.
c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru
sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu
seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 2 (iki)
pozisyona başvuru yapabilecektir.
d) Ar-Ge Personeli pozisyonları için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e)
maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak
personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu
adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre en
yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının
5 katı kadar aday da mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan
başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
e) Ar-Ge Personeli pozisyonları için Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için
“Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi, Doktora öğrenimini yurt
dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f)
maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye
alınacaklardır.
f) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g)
maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak
personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı
puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
g) Ar-Ge Personeli pozisyonları için adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine
girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya
aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz
sayılacaktır.
 Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan
internet çıktısı),
 Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan
internet çıktısı),
 Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon
numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),
 Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki
yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),
 YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı),
 Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,
 Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili
olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu
gösterir belge (üniversiteden alınmış, onaylı),
 Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü,
 Askerlik durumunu gösterir belge.
h) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine
girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya
aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz
sayılacaktır.
 Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon
numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),
 Ön lisans Diploma veya Çıkış Belgesi,
 Yükseköğretim Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan
internet çıktısı),
 Ön lisans Transkript Belgesi,
 Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü,
 Askerlik durumunu gösterir belge.
Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında
(www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.
İletişim Bilgileri:
Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli
E-Posta: [email protected]
Telefon: (262) 648 10 00 – 2434-3529-1696-3520

DİĞER ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ORİJİNAL LİNKİ İÇİN DPB SİTESİNDE YER ALAN MUTLAKA AŞAĞIDAKİ ADRESİ ZİYARET EDİNİZ

WEB ADRESİ1: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?0fc2d3ff-10b9-43db-aabd-673bcb76ebd2

WEB ADRESİ2: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?36b515d5-59f0-4af9-9fb3-1ab35b01ca90