http://www.wannawatches.com

İade Komisyonu'nda kimler olacak? Hangi itirazlara bakacak? » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 19:18

İade Komisyonu’nda kimler olacak? Hangi itirazlara bakacak?

İade Komisyonu’nda kimler olacak? Hangi itirazlara bakacak?
Son Güncelleme :

24 Ocak 2017 - 1:55

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın toplantısında, İade başvurularını değerlendirmek için kurulan komisyonda kimlerin olacağını açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın toplantısında, İade başvurularını değerlendirmek için kurulan komisyonda kimlerin olacağını açıkladı.

Kurtulmuş, 4 kişi başbakanlık tarafından atanacak. İçişleri ve Adalet Bakanlığı tarafından ve HSYK tarafından tespit edilecek kişiler var. toplam 7 kişi olacak dedi.

Komisyon, yedi üyeden oluşuyor. Üyelerin üçü kamu görevlileri arasından Başbakan tarafından, bir üye Adalet Bakanlığının merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında çalışan hâkim ve savcılar arasından Adalet Bakanınca, bir üye mülki idare amirleri sınıfına mensup personel arasından İçişleri Bakanınca, birer üye Yargıtayda ve Danıştayda görev yapan tetkik hâkimleri arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirleniyor. Komisyon, kendi üyeleri arasından yapacağı seçimle bir başkan ve bir başkanvekili seçiyor.

KOMİSYONUN GÖREVLERİ ŞU ŞEKİLDE:

 Komisyon, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen aşağıdaki işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verir.

a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi.

b) Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi.

c) Dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması.

ç) Emekli personelin rütbelerinin alınması.

(2) Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle gerçek veya tüzel kişilerin hukuki statülerine ilişkin olarak doğrudan düzenlenen ve birinci fıkra kapsamına girmeyen işlemler de Komisyonun görev alanındadır.

(3) Bu maddede belirtilen işlemlere bağlı olarak olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerde yer alan ilave tedbirler ile kanun yollarının açık olduğu işlemler hakkında ayrıca başvuru yapılamaz.