http://www.wannawatches.com

Kamu kurumları diskotek işletmeyi ne zaman bırakacak? » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 19:27

Kamu kurumları diskotek işletmeyi ne zaman bırakacak?

Kamu kurumları diskotek işletmeyi ne zaman bırakacak?
Son Güncelleme :

22 Ocak 2017 - 14:30

Kamu kurumlarının diskotek işletmesini daha önce gündeme getirmiştik. Ancak, 21.01.2017 tarihli ve 2017-3 nolu Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ bir kere daha gösterdi ki aynı hamam aynı tas, değişen bir şey yok.

Yıllar önce Sayın Başbakan tarafından, Maliye Bakanlığı’na sosyal tesislerle ilgili bir çalışma başlatması yönünde talimat verilmişti. Bu köşede bu işe, öncelikle sosyal tesislerdeki ayrımcılıkların kaldırılmasıyla başlanması gerektiğini ifade etmiştik. Çünkü, her kamu kurumu elindeki sosyal tesislerle ilgili kendi çalışanı için çeşitli ayrıcalıklar sağlamaktadır. Ancak, bu ayrıcalık Maliye Bakanlığı tarafından meşru hale getirilerek zorunlu ayrımcılığa dönüştürülürse bu durumun doğru olduğunu kabul etmek mümkün değildir.

Sürekli eleştirdiğimiz Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğlerde yer alan ayrımcılık hükümleri yıllardır aynen ve ısrarla sürdürülmektedir. İşte bu yüzden işe, 21.01.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ’deki (Sayı: 2017-3) kurum personeli ile kurum dışı personel ve sade vatandaş ayrımını meşrulaştıran hükümlerin kaldırılmasıyla başlanmalıdır.

Ayrıca, bu tebliğin 7’nci maddesinde yer alan; “Bir kurum veya kuruluşun eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, kreş ve çocuk bakımevlerinden yararlanan diğer kurum ve kuruluşların personeli ve emeklileri ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarifenin % 25 fazlası uygulanır” hükmünün yılladır aynen devam ettirilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Sendikaların bu durumu gündeme getirmemesi ise ayrı bir garabettir.

Konunun daha da vahimi ise eğitim ve dinlenme tesisleri ile misafirhanelerden kamu personeli dışında yararlandırılanlara yani vatandaşlara kurum personeli için belirlenen tarifenin % 50 fazlasının uygulanacağını, ayrıca, tesislerden yararlanmada önceliğin o kurum personeli ve emeklisi ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına verileceği ifadesine yer verildiğini görüyoruz. Bir kamu kurumunun uhdesinde bulunan sosyal tesis, o kurumun çalışanlarının değildir. Ancak, sosyal tesisin ilgili kurumun personelinin malı gibi bir algı oluşturularak mevzuat düzenlenmesi yapılarak başka kurum personeline ikinci sınıf memur muamelesi, sade vatandaşlara ise üçüncü sınıf muamelesi yapılması doğru değildir ve bu durum mevzuatla meşrulaştırılamaz. Ancak, yıllardır tebliğlere aynı hükümler yazılarak meşrulaştırma devam ettirilmektedir.

Ayrıca, bu tebliğde yer alan sosyal tesislerin diskotek işletilmesine de el atılması gerekiyor. Kişisel görüşüm farklı olsa da kimsenin diskoteğe gitmesi bizi ilgilendirmez, ancak benimle birlikte milyonlarca vatandaşın vergileriyle toplanan paralarla kamu kurumları diskotek işletiyorsa buna da rıza gösteremem.

Bu çerçevede, tebliğin (Sayı: 2017-3) ekinde yer alan ifadeleri görünce demek ki kamu kurumları diskotek de işletebiliyorlarmış diye düşündüm. Tebliğin ekinde kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinde bulunabilecek özellikler aşağıda belirtilmiştir denildikten sonra belirtilen özellikler arasında diskotek ve plaj ifadelerini görünce hayret ettim. Bunda hayret edilecek ne var denilebilir. Ama bu işi yapan kamu kurumları olunca ve buraların giderleri 80 milyon ülke vatandaşının cebinden çıkıyorsa o zaman sormamız doğal hale gelir.

Kamunun artık bu işlerden çekilmesinin zamanı çoktan gelmiş ve geçmektedir. Yapılması gereken en temel konular arasında bu tür sosyal tesislerin 80 milyon ülke vatandaşının hizmetine açılması yani özel sektöre devredilmesidir. Bundan önce de bu tesislerin ücretinin kamu personeli ile vatandaşa eşit hale getirilmesidir.

Ayrıca, tebliğde kurum ve kuruluşların bu tebliğ kapsamındaki tesislere ilişkin olarak 2017 yılında uygulayacakları tarife ve yararlanma bedelleri, kendi internet sitelerinde yer alacak ve daima güncel tutulacaktır denilmektedir. Ancak, buna çok fazla riayet edilmemektedir. İsterseniz kamu kurumlarının internet sitelerine girerek test edebilirsiniz. Hatta bazı kurumların sosyal tesislerinin üst düzey personelin dinlenme tesisi olarak adlandırılması daha doğru olacaktır. Ayıp olmasın diye daha ilerisine gitmeyelim. Sonuç olarak düğmeyi doğru iliklerseniz tekrar düzeltmek zorunda kalmazsınız.

Kemal öz atlı Cümhur Reisimiz’e hangi soyadı verildi?

Kamu kurumları ısrarla “Mustafa Kemal” ismini kullanmaktadır. Halbuki 27.11.1934 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2587 sayılı “Kemal öz atlı Cümhur Reisimiz’e verilen soy adı hakkında kanunda” sadece KEMAL ismi kullanılmaktadır.

Nitekim kanunun 1’inci maddesinde aynen ; “KEMAL öz atlı Cümhur Reisimize ATATÜRK soy adı verilmiştir.” (Resmi Gazete’deki ifadelere aynen yer verilmiştir) hükmünün yer aldığını görüyoruz. Bu kanuna göre, Mustafa ismi bilerek ve istenerek kullanılmamıştır. Dolayısıyla kanuna göre, kamu kurum ve kuruluşlarının duvarlarında asılı resimlerinde veya büstlerde yer alan isimlerin değiştirilerek aslına uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Çünkü, kanunun kullanmadığı bir ismi kamu kurum ve kuruluşlarının ısrarla kullanması doğru değildir.

PDY reklamı yapan bakanlık vurdumduymazlığa niçin devam ediyor?

Daha önce bu köşeden bir bakanlığın KHK ile kapatılan “Aktif Sanayici ve İşadamları Derneği” yönetim kurulunun yaptığı ziyaret görüntüleri ile başka birçok görüntüsünü internet sayfasında yayımladığını ifade etmiştik. Maalesef hiçbir şey olmamış gibi görüntüler hala yerinde duruyor.

Garip ama PDY ile mücadelenin zirve yaptığı bir dönemde hala bazı kamu kurumlarının internet sitesinde KHK ile kapatılan derneklerle yıllar önce yapılan görüşmelere yer verilmesine anlam vermek mümkün değildir. Bakanlığın ismini vererek yıpratmak istemiyoruz. Ancak, bu kadar vurdumduymazlığa da doğrusu pes demek gerekiyor. Bu görüntüler gariban bir memurun sosyal paylaşımlarında yer alsa iltisaktan ve irtibattan dolayı çoktan memuriyeti sona erdirilmişti. Lütfen biraz daha duyarlı olalım ve zahmet olacak ama internet sayfalarını basın müşavirine kontrol ettirelim.

Ahmet Ünlü

Yeni Şafak