http://www.wannawatches.com

Kamu Personeli Alımına İlişkin Sınav Yönetmeliği Değişti » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 07:11

Kamu Personeli Alımına İlişkin Sınav Yönetmeliği Değişti

Kamu Görevine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik, 7 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kamu Personeli Alımına İlişkin Sınav Yönetmeliği Değişti
Son Güncelleme :

07 Temmuz 2017 - 10:31

Bugünkü Resmi Gazete’de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’nın 14/3/2017 tarihli ve 1545 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/5/2017 tarihinde kararlaştırılan yönetmelik değişikliği yayımlandı.

Buna göre; Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı uzman yardımcısı alımında KPSS şartı aranmayacak.

Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulları, kaymakam adayları, Dışişleri Bakanlığı aday meslek memurları, aday konsolosluk ve ihtisas memurları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılanlar ile Devlet senfoni orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.