http://www.wannawatches.com

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinde değişiklik » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2022 - 00:57

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinde değişiklik

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinde değişiklik
Son Güncelleme :

07 Ekim 2017 - 8:21

Resmi Gazete

Sayı : 30203

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/10/2013 tarihli ve 28790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasındaki “31/12/2016” ibareleri “31/12/2017” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.


DÜZENLEME YAPILAN GEÇİCİ MADDE 1

Geçici Madde 1 – (1) Mevcut tıbbi laboratuvarlar, 31/12/2016 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlamak ve ruhsat almak zorundadır. Uyum süresi içerisindeki ruhsat değişikliği gerektiren durumlarda ruhsat işlemleri, 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğe göre yürütülür.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık tarafından belirlenmiş olan referans hizmet laboratuvarları, 31/12/2016 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlamak ve Test Bazında Referans Yetkili Laboratuvar Belgesini yenilemek zorundadır. Aksi halde referans olma durumları herhangi bir işleme gerek olmaksızın iptal edilir.