http://www.wannawatches.com

Sözleşmeli Şoför Alınacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

23 Haziran 2024 - 11:56

Sözleşmeli Şoför Alınacak

Sözleşmeli Şoför Alınacak
Son Güncelleme :

12 Şubat 2021 - 0:15

Gelir İdaresi Başkanlığına merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerinde Destek Personeli (Şoför) pozisyonunda toplam 280 (iki yüz seksen) sözleşmeli personel alınacak.

GÖREV YERİ
 
  
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (MERKEZ)13
ADANA2
AFYONKARAHİSAR5
AĞRI2
AMASYA3
ANKARA35
ANTALYA8
ARDAHAN2
ARTVİN2
AYDIN2
BALIKESİR8
BAYBURT2
BİLECİK1
BOLU2
BURDUR2
BURSA5
ÇANAKKALE3
ÇANKIRI2
ÇORUM1
DENİZLİ2
DİYARBAKIR1
EDİRNE3
ERZURUM1
ESKİŞEHİR5
GAZİANTEP4
GİRESUN2
GÜMÜŞHANE1
HAKKARİ1
HATAY3
ISPARTA2
İSTANBUL60
İZMİR15
KAHRAMANMARAŞ1
KARABÜK1
KARAMAN1
KARS2
KASTAMONU1
KIRIKKALE2
KIRKLARELİ2
KIRŞEHİR1
KİLİS2
KOCAELİ8
KONYA3
KÜTAHYA2
MALATYA1
MANİSA4
MARDİN1
MERSİN9
MUĞLA5
NEVŞEHİR2
ORDU1
RİZE2
SAKARYA3
SAMSUN3
SİİRT1
SİNOP2
SİVAS2
ŞANLIURFA1
ŞIRNAK1
TEKİRDAĞ3
TOKAT1
TRABZON2
UŞAK2
VAN1
YALOVA2
YOZGAT2
ZONGULDAK3
TOPLAM280

İLAN ŞU ŞEKİLDE:

Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; tercih ettiği görev yeri pozisyon sayısının 2 (iki) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri görev yeri dikkate alınarak, KPSS puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 2 (iki) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS puan türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

 1. Sözlü sınav 16-25 Mart 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.
 2. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
 4. 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),
 5. Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,
 6. ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans) katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
 7. Geçerlilik süresi dolmamış D1 veya D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 8. Süresi içinde başvuru yapmış olmak.
 9. Başvurular, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp, 24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 17.30’da sona erecektir.
 10. Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.
 11. Adaylar ilanda belirtilen görev yerlerinden en fazla 5 (beş) yer için tercihte bulunabilirler.
 12. Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.
 13. – SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
 14. Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalıdır.
 15. Sözlü sınav konuları; genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan oluşur.
 16. – DEĞERLENDİRME
 17. Sözlü sınav, adayların;
 18. Sözlü sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 19. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 20. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

 • Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, yukarıda sayılan her bir kriter için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder.
 • Sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen pozisyon sayısı kadar başarılı aday belirlenir.
 • Başarı listesinde sıralama yapılırken, adayların sözlü sınav puanının eşit olması halinde KPSS-P93 türünden puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
 • Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan almış olmak başarı listesindeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
 • Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sözlü sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 • – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
 • Sözlü sınavda başarılı olan adayların ad ve soyadlarının yer aldığı listeler Başkanlık internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.
 • Sözlü sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanarak sonuç ilgiliye bildirilecektir.
 • – DİĞER HUSUSLAR
 • Adayların sınava girebilmeleri için T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 • Sözlü sınavda başarılı olup, listede yer alanlardan sınava başvuru şartlarını taşıyan ve kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuru şartlarında yer alan belgeleri ibraz edenler Sözleşmeli Destek Personeli (Şoför) olarak istihdam edilecektir.
 • Başarı listesinde yer alanlardan sözleşmeli istihdam işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacaktır. Sözleşmeli istihdam için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya sözleşmeli istihdam işlemleri yapıldığı halde mazeretsiz olarak süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları müktesep hak sayılmaz.
 • Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak sözleşmeli istihdam işlemleri yapılmayacağı gibi, bu şekilde istihdam işlemleri yapılmış olsa dahi bu işlemler iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır.