http://www.wannawatches.com

» Kamu BilgiKamu Bilgi

19 Nisan 2024 - 12:11

Son Güncelleme :

15 Aralık 2016 - 15:35

Anayasa değişiklik teklifinin “hızlı iş yapma” ve “siyasi istikrar” amacıyla yapıldığına dair kamuoyunda genel bir kabulleniş var. Hızlı iş yapmanın her zaman doğru sonuçlara götürmeyeceği veya istenilen sonuçları almada tek kıstas olmayacağı açıktır. İşi hızlandırmak; ancak doğru ortamlarda ve doğru adımlarla sonuca etki eder.

nayasa değişiklik teklifinin “hızlı iş yapma” ve “siyasi istikrar” amacıyla yapıldığına dair kamuoyunda genel bir kabulleniş var. Hızlı iş yapmanın her zaman doğru sonuçlara götürmeyeceği veya istenilen sonuçları almada tek kıstas olmayacağı açıktır. İşi hızlandırmak; ancak doğru ortamlarda ve doğru adımlarla sonuca etki eder. Bu anlamda konuyu uzatmadan “doğru ortam”ın nasıl sağlanacağını “kalkınma” konusu üzerinde yapacağımız kısa bir tahlille açıklamaya çalışacağız.

Adında “Kalkınma” sözcüğünün geçtiği yürürlükteki kanunlarımız şunlardır:

Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğünün Korunması Hakkında Kanun (06.11.1984)

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun (17.10.1999)

Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun (08.02.2006)

İslam Kalkınma Bankasına Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun(23.02.1986)

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun (18.05.2007)

Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak ……Hakkında Kanun (01.03.1984)

Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi……Hakkında Kanun (26.04.2012)

OHAL Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde….Hakkında Kanun (23.01.1998)

Ayrıca GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK (06.11.1989) ile Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK (08.06.2011) da halen yürürlüktedir.

Kalkınma Bakanlığının da varlığı düşünüldüğünde mevzuatta “Kalkınma” ile ilgili onlarca kurum, kuruluş ve teşkilat varlığını devam ettirmektedir. Çok sayıda kurumun varlığının hem yetki karmaşasını beraberinde getirdiğini hem de etkinliği azalttığı kamuda bilinen bir vakıadır. Ayrıca kamu personel rejimine onlarca farklı istihdam modelinin yerleşmesine sebep olmuştur.

Hızlı karar alabilmek için:

1-Mevzuatın yeniden elden geçmesi gerekmektedir.

2-Farklı farklı tüzel kişiliklerin varlığı sorgulanmalıdır.

3-Kamu personel rejimi de aynı mantıkla sorgulanmalı ve gerekli düzeltmeler yapılmalıdır.

Memurlar.Net - Özel