http://www.wannawatches.com

İŞKUR, Maliye’den Talep Ettiği Kadroları Açıkladı » Kamu BilgiKamu Bilgi

20 Nisan 2024 - 12:44

İŞKUR, Maliye’den Talep Ettiği Kadroları Açıkladı

İŞKUR, Maliye’den Talep Ettiği Kadroları Açıkladı
Son Güncelleme :

13 Şubat 2017 - 22:03

2017 yılı personel talepleriyle ilgili olarak İŞKUR,  Maliye Bakanlığı’na yazı gönderildiğini belirtti. 10.Kalkınma Planı “1.8 İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi Programı” kapsamında Aktif İşgücü Programlarının Etkinleştirilmesi bileşeni bünyesinde «İş ve Meslek Danışmanlarının sayılarının artırılarak niteliklerinin yükseltilmesi» politikasına yer verilmiştir. denildi.

Kurumdan yapılan açıklama şu şekilde;

“Kurumumuz 2017 yılı personel ihtiyacı için Maliye Bakanlığından 03.11.2016 tarih 33049 sayılı yazımız ile 1500 adet açıktan ve naklen atama kotası istenilmiş olup 2017 yılı Bütçe Kanununda belirlenecek olan atama sayısının Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından Kurum bazında dağıtımının yapılmasından sonra personel ihtiyacımız açıktan atama veya kurumlar arası nakil yolu ile karşılanacaktır.

Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 60 adet İstihdam Uzman Yardımcısı alımı için gerekli yazışmalara başlanmış olup süreç devam etmektedir.

Ayrıca 10.Kalkınma Planı “1.8 İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi Programı” kapsamında Aktif İşgücü Programlarının Etkinleştirilmesi bileşeni bünyesinde «İş ve Meslek Danışmanlarının sayılarının artırılarak niteliklerinin yükseltilmesi» politikasına yer verilmiştir. 30 Mayıs 2014 tarih ve 29015 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Planlama Kurulu’nun 06.05.2014 tarih ve 2014/4 sayılı kararı ile kabul edilen Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planları (2014-2015) nın Temel Politika Eksenleri” başlıklı İkinci Bölümünün, “I. Eğitim- İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi” başlığı altında yer alan “C. Hedefler” alt başlığının 2. maddesinde “2013 yılı Haziran ayı itibariyle 8 bin 436 olan İŞKUR personel sayısının 2015 yılında 12 bine çıkarılacağı” kararına istinaden Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına 20.07.2015 tarih ve 41229 sayılı yazımız ile kadro ihdas talebimiz gönderilmiştir. Kadro talebimiz revize edilerek 30.05.2016 tarih ve 11934 sayılı yazımız ile 3010 adet kadronun ihdası hakkında Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına yeni talep yazımız gönderilmiştir.” denildi.