http://www.wannawatches.com

AARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMA KILAVUZU YAYIMLANDIKamu Bilgi

25 Nisan 2024 - 00:32

MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMA KILAVUZU YAYIMLANDI

MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMA KILAVUZU YAYIMLANDI
Son Güncelleme :

14 Aralık 2016 - 22:39

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu Başkanlığı resmi İnternet sitesi tarafından yayımlanan duyuruya göre maarif müfettişi mülakat ve atama kılavuzu yayımlandı.

KİMLER BAŞVURABİLİR

– Maarif müfettişi, eğitim müfettişi, millî eğitim denetçisi ve il eğitim denetmeni unvanlarını ihraz etmiş olup Bakanlık teşkilatında görevli olanlar,
– Millî eğitim uzmanı ve millî eğitim uzman yardımcılarından yönetmelikte belirlenen yabancı dil ve tez şartını karşılayanlar, başvurabilir.

KİMLER BAŞVURAMAZ

– Aylıktan kesme, benzeri ve üstü disiplin cezası almış olanlar, Bakanlık Maarif Müfettişliği mülakatına başvuramazlar.

İSTENEN BELGELER

– Bakanlık Maarif Müfettişi Mülakat Başvuru Formu
–  Hizmet cetvelinin tasdikli örneği,
– Aylıktan kesme, benzeri ve üstü disiplin cezası almadığına dair biriminden alınmış yazı,
– Kendi el yazısıyla düzenlenmiş özgeçmiş,
– Görevlerini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalıkları olmadığına ve ülkenin her tarafında ve Bakanlıkça belirlenecek çalışma merkezinde görev yapabileceğine dair yazılı beyan,
– İlgili yönetmelikte belirlenen yabancı dil ve tez şartının karşılandığına ilişkin belgeler (Millî eğitim uzmanı ve millî eğitim uzman yardımcıları için),
– Vesikalık iki fotoğraf.

Yukarıda sayılan belgelerin noksan olduğu başvurular işleme konulmaz.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

– Mülakata başvurular, bu Kılavuz ekinde yer alan EK-2 Bakanlık Maarif Müfettişi Mülakat Başvuru, Değerlendirme ve Atama Süreci Takviminde belirtilen sürede yapılır.

-Mülakata başvuru, bu Kılavuz ekinde yer alan EK-1 Bakanlık Maarif Müfettişi Mülakat Başvuru Formu ve ekleri ile Teftiş Kurulu Başkanlığına (MEB Ek Hizmet Binası Milli Müdafaa Caddesi No: 6 Kat: 1 Kızılay/ANKARA) şahsen yapılır.

kadro1

KILAVUZU BURAYI TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ