Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

MEB, norm kadro yönetmeliğinde değişiklik yaptı

25 Kasım 2016 tarihli

25 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Karar Sayısı : 2016/9488

Ekli “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolanna İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 6/10/2016 tarihli ve 10879746 sayılı yazısı üzerine, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı ve 38 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/6/2014 tarihli ve 2014/6459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİYENİ
i) Proje okulu: Ulusal projeler ile uluslararası ikili ya da çok taraflı olarak yapılan anlaşma veya protokollere göre proje uygulaması yapılan eğitim kurumlarını,“i) Proje okulu: Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen eğitim kurumlarını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİYENİ
Madde 6 – (1) Eğitim kurumlarından;
a) Özel eğitim kurumları hariç olmak üzere yatılı veya pansiyonlu olanlara,
b) Müdür yardımcısı sayısı altı olan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarına,
müdür başyardımcısı norm kadrosu verilir.
“a) Yatılı veya pansiyonlu olanlara,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

ESKİYENİ
Madde 8 – (1) İlkokullarda, öğrenci sayısı;
a) 100-601’e kadar 1,
b) 601-1201’ekadar 2,
c) 1201-1801’ekadar 3,
ç) 1801 ve daha fazlası için 4,
müdür yardımcısı norm kadrosu verilir.
“ç) 1801-2401 ‘e kadar 4,
d) 2401 ve daha fazlası için 5,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

ESKİYENİ
Madde 9 – (1) Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında, öğrenci sayısı;
a) 501’e kadar 1,
b) 501-1001’e kadar 2,
c) 1001-1501’e kadar 3,
ç) 1501 ve daha fazlası için 4,
müdür yardımcısı norm kadrosu verilir.
“ç) 1501-2001’e kadar 4,
d) 2001 ve daha fazlası için 5,”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

ESKİYENİ
Madde 10 – (1) Ortaöğretim kurumları ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde, öğrenci sayısı;
a) 501’ekadar 1,
b) 501-1001’e kadar 2,
c) 1001-1501’e kadar 3,
ç) 1501 ve daha fazlası için 4,
müdür yardımcısı norm kadrosu verilir.
“ç) 1501-2001’e kadar 4,
d) 2001 ve daha fazlası için 5,”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİYENİ
Madde 11 – (1) Özel eğitim kurumlarında, öğrenci sayısı;
a) 101‘e kadar 1,
b) 101 ve daha fazlası için 2,
müdür yardımcısı norm kadrosu verilir.
(2) Özel eğitim kurumlarına müdür yardımcısı norm kadrosu verilmesinde, aynı bina veya bahçede farklı kademelerde eğitim veren özel eğitim okullarının öğrenci sayıları birlikte değerlendirilir.
“MADDE 11- (1) Özel eğitim kurulularında, öğrenci sayısı;
a) 51‘ekadar 1,
b) 51-126’ya kadar 2,
c) 126’dan sonra gelen her 150 öğrenci için 1, müdür yardımcısı norm kadrosu verilir.
(2) Özel eğitim kumrularından aynı bina veya bahçede farklı kademelerde eğitim verenlerin öğrenci sayıları birlikte değerlendirilerek müdür yardımcısı norm kadrosu öğrenci sayısı en fazla olan eğitim kurumuna verilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (ç) bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİYENİ
Madde 17 – (1) Özel eğitim kurumları ile özel eğitim sınıflarında;
a) Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara yönelik açılan her anasınıfı için 1,
b) Görme ve işitme engellilere yönelik ilkokullarda açılan her sınıf veya şube için 1,
c) Ortopedik engellilere yönelik açılan her sınıf veya şube için 1,
ç) Her tür ve kademede orta ve ağır düzeyde zihin engelliler ile otistikler için açılan her sınıf veya şube için 2,

d) İlkokul ve ortaokul kademesinde hafif düzeyde zihin engellilere yönelik açılan her sınıf veya şube için 2,
e) Lise kademesinde hafif düzeyde zihin engelliler için açılan her sınıf veya şube için 1,
f) Birden fazla engellilere yönelik açılan her sınıf veya şube için alanın gerektirdiği engel durumu dikkate alınarak 2,
g) Yatılı ve pansiyonlu özel eğitim ilkokullarına grup gözetimi ve eğitimi görevi için 26 yatılı öğrenciye kadar 1; 26’dan sonrası için 2,
özel eğitim öğretmeni norm kadrosu verilir.

(2) Rehberlik ve araştırma merkezlerine;
a) Görev alanlarına giren il veya ilçenin nüfusu 100.000’e kadar olan yerlerde 4; sonra gelen her 50.000 nüfus için 1,
b) Gezerek özel eğitim görevi için 3,
özel eğitim öğretmeni norm kadrosu verilir.

“ç) Anaokulları ile anasınıfları hariç olmak üzere, her derece ve türdeki eğitim kurumlarmda orta ve ağır düzeyde zihin engelliler ile otizmli öğrenciler için açılan her sınıf veya şube için 2,”

“(2) Rehberlik ve araştırma merkezlerine; görev alanlarına giren il veya ilçenin nüfusu 100.000’e kadar olan yerlerde 7, sonra gelen her 100.000 nüfus için 1, bu şekilde yapılacak hesaplama sonunda artan nüfusun en az 50.000 olması halinde ilave olarak 1 özel eğitim öğretmeni norm kadrosu daha verilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİYENİ
Madde 18 – (1) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, genel bilgi ve meslek dersleri toplam ders yükü;
a) 6-31 saate kadar 1,
b) 31-42 saate kadar 2,
e) 42’den fazla olması halinde her 21 saat için 1,
genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu daha verilir.
(2) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, yatılı bölge ortaokulları ve özel eğitim kurumları hariç olmak üzere, aynı yerleşim merkezinde bulunan eğitim kurumlarının genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri bakımından alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde, o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır. Belirlenen norm kadroların eğitim kurumları itibarıyla dağıtımı, toplama dahil edilen her bir eğitim kurumuna o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 21 saate bir genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilecek şekilde yapılır. Bu şekilde yapılacak dağıtımda artan norm kadro, bakiye ders yükü 6 saatten az olmamak şartıyla ders yükü en fazla olan ve o alanda norm kadro verilmemiş olan eğitim kurumuna verilir. Eğitim bölgesinde bulunan eğitim kurumlarının her birine o alanda norm kadro verilmiş olması durumunda, o alanın artan ders yükü için ayrıca norm kadro verilmez.
“(2) Yatılı bölge ortaokulları, proje okulları ve özel eğitim kurumlan hariç olmak üzere, aynı yerleşim merkezinde bulunan eğitim kurumlarının genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri bakımından alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde, o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır. Belirlenen norm kadroların eğitim kurumları itibarıyla dağıtımı, toplama dahil edilen her bir eğitim kurumuna o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 21 saate bir genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilecek şekilde yapılır. Bu şekilde yapılacak dağıtımda artan norm kadro, öncelikle o alanda norm kadro verilmemiş olan eğitim kurumuna olmak üzere, 6 saatten az olmamak şartıyla artan ders yükü en fazla olan eğitim kurumuna verilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİYENİ
Madde 19 – (1) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulan atölye ve laboratuvar dersleri ile işletmelerde meslek eğitimi dersi dahil toplam ders yükü;
a) 15-41’e kadar 1,
b) 41-81’ekadar 2,
c) 81-121’e kadar 3,
ç) 121-161’e kadar 4,
d) 161-201’e kadar 5,
e) Toplam ders yükünün 201’den fazla olması halinde her 40 saat ders yükü için İlave 1, atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu verilir.
(2) Birinci fıkraya göre yapılan hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 20 saat olması halinde ilave olarak 1 atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu daha verilir.
(3) Özel eğitim kurumları hariç olmak üzere, aynı yerleşim merkezinde bulunan eğitim kurumlarının atölye ve laboratuvar öğretmenleri bakımından alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde, o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır. Belirlenen norm kadroların eğitim kurumları itibarıyla dağıtımı, toplama dahil edilen her bir eğitim kurumuna o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 40 saate bir atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu verilecek şekilde yapılır. Bu şekilde yapılacak dağıtımda artan norm kadro, bakiye ders yükü 15 saatten az olmamak şartıyla ders yükü en fazla olan ve o alanda norm kadro verilmemiş olan eğitim kurumuna verilir. Eğitim bölgesinde bulunan eğitim kurumlarının her birine o alanda norm kadro verilmiş olması durumunda, o alanın artan ders yükü için ayrıca norm kadro verilmez.
“MADDE 19- (1) Örgün ve yaygın eğitim kuramlarında okutulan atölye ve laboratuvar dersleri ile işletmelerde meslek eğitimi dersi dahil toplam ders yükü;
a) 15-41 ‘e kadar 1,
b) 41-81 ‘e kadar 2,
c) 81-121 ‘e kadar 3,
ç) 121-161’e kadar 4,
d) 161-201 ‘e kadar 5,
e) Toplam ders yükünün 201’den fazla olması halinde, her 40 saat ders yükü için 1, atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 20 saat olması halinde, ilave olarak 1 atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu daha verilir.
(2) Özel eğitim kuramları ile proje okulları hariç olmak üzere, aynı yerleşim merkezinde bulunan eğitim kurumlarının atölye ve laboratuvar öğretmenleri bakımından alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde, o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır. Belirlenen norm kadroların eğitim kuramları itibarıyla dağıtımı, toplama dahil edilen her bir eğitim kurumuna o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 40 saate bir atölye ve laboratuvar dersleri öğretmeni norm kadrosu verilecek şekilde yapılır. Bu şekilde yapılacak dağıtımda artan norm kadro, öncelikle o alanda norm kadro verilmemiş olan eğitim kurumuna olmak üzere, 15 saatten az olmamak şartıyla artan ders yükü en fazla olan eğitim kurumuna verilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİYENİ
Madde 21 –
(1) Rehberlik ve araştırma merkezlerine, görev alanlarına giren il veya ilçenin nüfusu 100.000’e kadar olan yerlerde 4, sonra gelen her 50.000 nüfus için 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu verilir. Bu şekilde yapılacak hesaplama sonunda artan nüfusun en az 25.000 olması halinde ilave olarak bir rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu daha verilir.
(2) Okul rehberlik servislerine;
a) Özel eğitim kurumlarında (aynı bina veya bahçede farklı kademelerde eğitim veren özel eğitim okulları dahil) toplam öğrenci sayısı 25 ve daha fazlası için 1,
b) İlkokullarda öğrenci sayısı 300, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1,

c) Ortaöğretim kurumlarından öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1,
ç) Yatılı veya pansiyonlu eğitim kurumlarının öğrenci sayılarına bakılmaksızın her birine 1,
d) İlçe merkezindeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenci sayısının yetersiz olması nedeniyle norm kadro verilememesi halinde öğrenci sayısı en fazla olan eğitim kurumuna 1,
e) Mesleki eğitim merkezlerinden çırak ve kursiyer sayısı 200 ve daha fazla olanların her birine 1,
rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu verilir.
(3) Her derece ve türdeki eğitim kurumlarına, öğrenci sayısının 500 ve 500’ün katlarına ulaşması halinde her defasında ilave olarak 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu daha verilir.
(4) Bir yerleşim merkezindeki her eğitim kurumunda en az 1 rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolara öğretmen atanamaz.
“a) Özel eğitim anaokulları hariç olmak üzere, özel eğitim kuramlarına (aynı bina veya bahçede farklı kademelerde eğitim veren özel eğitim kuramlarından öğrenci sayısı fazla olana verilmek üzere), toplam öğrenci sayısı 25 ve daha fazlası için 1,

b) Anaokulları hariç olmak üzere, ilkokullarda öğrenci sayısı 300, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1,”

“(3) Anaokulları hariç olmak üzere, özel eğitim kuramlarında öğrenci sayısının 100 ve 100’ün katlarına, diğer eğitim kuramlarında ise öğrenci sayısının 500 ve 500’ün katlarına ulaşması halinde her defasında ilave olarak 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu daha verilir.

(4) Özel eğitim kurumlan hariç olmak üzere, bir yerleşim merkezindeki her eğitim kurumunda en az 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolara öğretmen atanamaz.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “saat” ibareleri “saate kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

ESKİYENİ
Madde 22 – (1) Okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar şunlardır:

(4) Spor liseleri ve güzel sanatlar liselerinin bölümler itibarıyla alan derslerinin ders yükü;
a) Öğrencinin öğretmenle bire bir çalışmasını gerektiren dersler bakımından haftalık ders saati sayısına her iki öğrenci için 6 saat,
b) Koro eğitimi, çalgı toplulukları, atölye ve benzeri grup çalışmasını gerektiren dersler bakımından haftalık ders saati sayısına her grup için 10 saat,
ilave edilerek bulunur. Ancak, bir şube 3’ten fazla gruba ayrılamaz ve her grup 8 öğrenciden az olamaz. Bire bir çalışmayı veya grup çalışmasını gerektiren derslerin norm kadroları ayrı belirlenir.
Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “saat” ibareleri “saate kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ulusal projeler ile uluslararası ikili ya da çok taraflı olarak yapılan anlaşma veya protokollere göre proje uygulaması yapılan eğitim kurumlarının” ibaresi “Proje okullarının” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

ESKİYENİ
Madde 23 – (1) Ulusal projeler ile uluslararası ikili ya da çok taraflı olarak yapılan anlaşma veya protokollere göre proje uygulaması yapılan eğitim kurumlarınınyönetici ve öğretmenlerinin norm kadroları, bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinden bağımsız olarak eylül ayı içinde eğitim kurumlarının Bakanlıkta bağlı oldukları birimlerin teklifi ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görüşü üzerine Bakan onayı ile belirlenir.“(3) Sınıfları bilişim teknolojisi araçları ile donatılmış olan eğitim kuramlarından bilişim teknolojisi alanı norm kadrosu bulunmayanların bilişim teknolojisi alanı norm kadroları, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün teklifi ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün uygun görüşü üzerine Bakan onayı ile belirlenir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİYENİ
Madde 26 – (1) Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte belirlenen norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, değişikliğe konu olan eğitim kurumlarının norm kadro sayıları Bakanlığın uygun gördüğü tarihlerde yeniden belirlenir.“(1) Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte belirlenen norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, değişikliğe konu olan eğitim kuramlarının norm kadro sayıları ekim ayında yeniden belirlenir. Bakanlık ihtiyaç duyulan hallerde bu ay dışında da eğitim kuramlarının norm kadro sayılarını yeniden belirleyebilir.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile (e) bendinde yer alan “Yöneticilik” ibareleri “Kadroları doğrudan merkez teşkilatına bağlı eğitim kuramlarında bulunan yönetici ve öğretmenler ile yöneticilik” şeklinde değiştirilmiştir.

ESKİYENİ
Madde 29 – (1) Bakanlığa tahsis edilmiş bulunan serbest öğretmen kadro sayısının, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca ülke genelinde belirlenen yönetici ve öğretmen norm kadro sayısından fazla olması halinde, fazla durumdaki boş kadrolar il milli eğitim müdürlüklerine aktarılır. Bu kadrolar;..
d) Yöneticilik görevi verilenler hariç olmak üzere, çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde yer alan hükümlere göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak altı aydan fazla görevlendirilen öğretmenlerin görevlendirmeden önce atanmalarında,
e) Yöneticilik görevi verilenler hariç olmak üzere, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında altı aydan fazla süreli görevlendirilen öğretmenlerin, görevlendirilmelerinden önce atanmalarında,
Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile (e) bendinde yer alan “Yöneticilik” ibareleri “Kadroları doğrudan merkez teşkilatına bağlı eğitim kuramlarında bulunan yönetici ve öğretmenler ile yöneticilik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.