http://www.wannawatches.com

Sağlık Bakanlığı 2. sözleşmeli personel alım ilanını yayımladı » Kamu BilgiKamu Bilgi

24 Şubat 2024 - 12:33

Sağlık Bakanlığı 2. sözleşmeli personel alım ilanını yayımladı

Sağlık Bakanlığı 2. sözleşmeli personel alım ilanını yayımladı
Son Güncelleme :

21 Ekim 2016 - 0:21

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TAŞRA TEŞKİLATINDA İSTİHDAM
EDİLMEK ÜZERE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE
SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre ortaöğretim, ön lisans, ve lisans düzeyleri ayrı olmak
üzere sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak suretiyle tercih yapılabilecek kadro ve
pozisyonların bulunduğu Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2016/7 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.
Tercih işlemlerinde lisans düzeyi kadrolarda 2016-KPSS lisans sonucu, ön lisans ve ortaöğretim
düzeyi kadrolarda 2014-KPSS ortaöğretim – ön lisans sınavı sonuçları kullanılacaktır. 2014-KPSS
ortaöğretim – ön lisans sınav sonucu bulunanlardan 2016-KPSS lisans sınavına girenler, ön lisans
ve/veya ortaöğretim düzeyi kadroları tercih edemeyecek sadece 2016 KPSS Lisans puanı ile lisans
düzeyi kadroları tercih edebileceklerdir.
Adaylar 28 Ekim-03 Kasım 2016 tarihleri arasında kılavuzda belirlenen kurallara, sözleşmeli
pozisyonlara ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr adresinden Tercihler alanına ardından KPSS-2016/7
Tercih İşlemleri alanından T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek tercihlerini yapabilirler.
Sağlık Fizikçisi, Odyolog, Dil ve Konuşma Terapisti ve Perfüzyonist pozisyonlarında tercih
yapmak isteyen yüksek lisans mezunu adayların KPSS Tercih İşlemlerinin başlayacağı günden önce
mutlak suretle Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen
başvuru yapması gerekmektedir. Anılan Başkanlığın 24/07/2014 tarihli duyurusuna istinaden daha
önce başvuru yapmış ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvurmalarına gerek yoktur.
Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre
sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki
sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4/B maddesinde (*) ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4
üncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde yer alan hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler,
hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme
dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”
(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında yer
alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren
bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
Sözleşmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi
bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir
yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c)
bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden
istihdam edilebilirler.”

pozisyonlar: http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-108181/h/4984-bakanlik-ve-bagli-kuruluslari-kadro-pozisyonlari.pdf