http://www.wannawatches.com

Torba Kanun Tasarısında kamu çalışanları için neler var? » Kamu BilgiKamu Bilgi

13 Nisan 2024 - 03:18

Torba Kanun Tasarısında kamu çalışanları için neler var?

Motorlu Taşıtlar Vergisindeki artışın gölgesinde kalan torba kanun tasarısında kamu çalışanlarını da yakından ilgilendiren birçok düzenleme yer alıyor.

Torba Kanun Tasarısında kamu çalışanları için neler var?
Son Güncelleme :

07 Ekim 2017 - 22:04

Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilerek TBMM Başkanlığına sunulan “Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” MTV’nin gölgesinde kaldı. Halbu ki bu Tasarıda kamu çalışanlarıyla ilgili de bir çok hüküm bulunmaktadır.

130 maddeden oluşan Tasarıda, kamu çalışanlarına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. Torba Kanun Tasarısının kamu çalışanlarına ilişkin düzenlemelerinden bazıları şunlar:

1- Çalışanalrın maaşlardan kesilen gelir vergisinin 3.dilim oranı %27’den %30’a çıkarılıyor

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılarak, ücretten kesilen gelir vergisi tarifesinin üçüncü dilimine uygulanan %27 oranının %30’a çıkarılması öngörülüyor.

Bu düzenlemenin mevcut haliyle kabul edilmesi durumunda, kamu görevlilerinden bazılarının aylık ücretinden kesilen gelir vergisinin yıllık toplam miktarı yükselecek. Bu düzenlemenin etkilerine ilişkin yazımız için tıklayınız…

Net asgari ücret düşmeyecek

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılarak, gelir vergisi uygulamaları nedeniyle 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ödenen net asgari ücret rakamı 2017 yılı Ocak ayına ilişkin net asgari ücret rakamının (1.404,06 TL) altında kalacak olanlar için, aradaki farkın ücretlinin asgari geçim indirimine ilave edilmesi suretiyle karşılanması sağlanacak.

Kişisel Verileri Koruma Uzmanı kadrolarına naklen atama yapılacak

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa eklenen geçici bir madde ile şartları ağır olmakla birlikte Kişisel Verileri Koruma Uzmanı kadrolarına, kariyer meslek personeli ve öğretim üyeleri arasından naklen atama yapılması öngörülüyor.

Tasarıyagöre; en az dört yıllık lisans öğrenimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, hukuk ve işletme fakültelerinden, mühendislik fakültelerinin elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, bilgisayar, bilişim sistemleri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlardan; mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden ve özel bir yeterlik sınavından sonra 657 sayılı Kanunun 36/A-11 maddesinde belirtilen unvanlara ilişkin kurumların merkez teşkilatlarına ait kadrolara atanmış ve bu kadrolarda aylıksız izin süreleri hariç en az iki yıl bulunmuş olanlar ile öğretim üyesi kadrolarında bulunanlar arasından, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 70 puan almış olmak ve atama tarihi itibarıyla 40 yaşından gün almamış olma şartını taşıyanlardan, (düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren 1 yıl içinde) Kişisel Verileri Koruma Uzmanı ataması yapılabilecek. Bu şekilde atanacakların sayısı en çok 15 olacak.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda değişiklik yapılmak suretiyle, hâkim ve savcıların da kendilerinin muvafakatiyle Kişisel Verilerin Korunması Kurumunda geçici olarak görevlendirilebilmelerine imkan tanınıyor.

Şehit yakınları ve gazilerin istihdamında değişiklikler öngörülüyor

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında istihdam hakkı bulunanların, bu haktan yararlanmalarında aranan yaş sınırı kaldırılıyor, şehitlerin anne, baba ve kardeşlerinin istihdam hakkını kullanmaması durumunda bu hakkın da şehit çocukları veya şehidin eşi tarafından kullanılmasına imkan sağlanıyor.

Şehit yakını hizmetliler memur kadrosuna geçiriliyor

Terörle mücadele esnasında yaralanan vazife malulleri ile 15 Temmuz Darbe Kalkışmasının bastırılması esnasında yaralananlardan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında istihdam hakkı bulunanların atama tekliflerinin hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonlar yerine memur unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılması öngörülüyor. Ayrıca, bu düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar geçen sürede hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonlara ataması yapılanların da memur unvanlı kadrolara atanması sağlanacak.

 

 

Kaynak : SGK Rehberi