http://www.wannawatches.com

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Kalkacak mı? » Kamu BilgiKamu Bilgi

27 Mayıs 2024 - 11:58

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Kalkacak mı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Kalkacak mı?
Son Güncelleme :

06 Ocak 2017 - 2:19

Maliye bakanı Naci Ağbal’ın meclis konuşmaları bazı kişilerin açıktan atanacağı bilgisini vermiş ve KPSS yavaş yavaş kalsırılacak mı izlenimini doğurmuştur.

Maliye Bakanı Ağbal ne dedi?

Açıktan atama yapılacak kadroların durumu hakkında da değerlendirmede bulunan Naci Ağbal, şunları kaydetti:

“2017 yılında kamuya ilk defa açıktan atama yapılacak personel sayılarına ilişkin çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı ile birlikte yürüteceğiz. Yapılan çalışmalar neticesinde de hangi kuruma, hangi unvanda ne kadar açıktan atama yapılacağını belirleyeceğiz. Bu çalışmaların neticesi de önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak.” dedi.

Peki açıktan atama nedir?

Açıktan atama, boş olan kadrolara, işsiz kişilerin atanması olarak uygulanmaktadır.Yani genel olarak, herhangi bir kamu görevi olmayanların, memur kadrolarına atanması açıktan atamadır.

Açıktan atama ikiye ayrılır:

Açıktan ilk defa atama bir adayın sınavla yada sınavsız olarak ilk kez Devlet Memurluğuna atanmasıyla gerçekleştirilir.

Açıktan yeniden atama ise Devlet Memurları Kanunu’nun 92. maddesinde şöyle tanımlanmıştır.

İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenlerin ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunması ve bu sınıfın niteliklerini taşımaları şartıyla atanmalarıdır.

Açıktan atama için her kamu kurumunun kriteri vardır. Bütün kamu kurumlarında ortak olan kriter KPSS şartıdır. Bazı kurumlar sadece KPSS ile bazı kurumlar ise KPSS+mülakat ile personel almaktadır. Onun için hiç bir kurumun rastgele personel alma durumu yoktur. Açıktan atama sadece kurumların kuralsız memur alımıdır. Bunun için adayların KPSS kalkacak endişesine kapılmasına gerek yoktur. Ancak şu var ki mülakatın sınavlardan daha etkili olması zaten KPSS’nin önemini ortadan kaldırmıştır.Kamubilgi.com olarak isteğimiz mülakatların etkisinin asla sınavların etkisini geçmemesi ve liyakate göre personel alımıdır.