http://www.wannawatches.com

2021 yılı yeni trafik cezaları belli oldu » Kamu BilgiKamu Bilgi

19 Nisan 2024 - 13:01

2021 yılı yeni trafik cezaları belli oldu

2021 yılı yeni trafik cezaları belli oldu
Son Güncelleme :

31 Aralık 2020 - 22:00

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca değerleme oranının % 9,11 olarak düzenlenmesinden sonra 2021 yılı yenilenmiş trafik cezaları belli oldu.

 Yeniden değerlendirme oranlarının belirlenmesi ile birlikte 2021 yılında  pasaport, ehliyet ve kimlik harcı, motorlu taşıtlar vergisi ve trafik cezalarına kadar birçok kalemde yaşanacak artış oranı da kesinleşti ve vergi harç ve cezalar yüzde 9.11 oranında arttı. Yeni Trafik Cezaları Listesi 2021 yılından itibaren geçerli olacak.

Trafik Cezaları 2021’de % 9,11 Arttı

Yeniden değerlendirme oranlarının belirlenmesi ile birlikte 2021 yılında  pasaport, ehliyet ve kimlik harcı, motorlu taşıtlar vergisi ve trafik cezalarına kadar birçok kalemde yaşanacak artış oranı da kesinleşti ve vergi harç ve cezalar yüzde 9.11 oranında artacak.

Yeni trafik cezaları 2021 yılı başından itibaren geçerli olacak

Yeniden değerlendirme oranlarının belirlenerek % 9,11 oranına artan vergi harç ve cezalar ile;

 • Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 288 liradan 314 liraya çıkacak.
 • Emniyet kemeri takmamanın cezası 132 liradan 144 liraya çıkacak.
 • Yurtdışından getirilecek cep telefonlarından 2 bin 5 lira harç alınacak
 • Araca sahte plaka takmak 6.687 TL ile cezalandırılacak
 • Emniyet kemeri kullanmamak 144 TL ile cezalandırılacak.

Diğer cezalar haberimizde…

Detaylar.

2021 Trafik Cezaları Listesi

 • Tescilli aracı Plakası olmadan kullanan sürücüye 2.081 TL. tescil plaka ve belgesi olmadan trafiğe çıkmak 1340 TL.
 • Yayalara öncelik vermeyenlere 652 TL
 • Aracın maksat dışı kullanılması 1.228 TL.
 • Araca sahte plaka takmak 6.687 TL
 • Tescil Belgesini bulundurmamak 122 TL
 • Alkollü araç kullanmak 1. defa 1340 TL ye 2. defa 1.679 TL’ye 3. defa 2699 TL yükseldi.
 • Ehliyetsiz araç kullanan ve 3. kez alkollü araç kullananlara 2.699 TL,
 • Uyuşturucu ve uyarıcı  madde alarak yola çıkanlara 6910 TL ceza
 • Kış lastiği kullanmayanlara ceza 766 TL
 • Sahte plaka takmak 6687 TL
 • Plakada değişikliğin cezası ise 505 TL
 • Drift yapanlara 6141 TLceza ve 60 gün ehliyete alıkoyma,
 • Plakanın okunması engellemek 551 TL
 • Plakasız araç kullanmak 2270 TL
 • Engelli yerine park eden 264 TL
 • Seyir halinde cep telefonu kullanma 314 TL.
 • Yayalara ilk geçiş hakkına uymama 488 TL.
 • Belediyeden ruhsat almadan yolcu taşımak 5.010 TL.
 • Emniyet kemeri kullanmamak 132 Tl den 144 TL‘ye
 • Hız sınırını % 10-30 den fazla aşmak 314 TL 
 • Hız sınırını % 30-50 den fazla aşmak 652 TL
 • Hız sınırını % 50 den fazla aşmak 1228.00 TL’den 1340 TL’ye
 • Alkol testine itiraz etmek 2.869.00 TL’ den 3.516 TL‘ye
 • Seyir halinde cep telefonu kullanmak 235 TL’den 314 TL’ye
 • Hurda araçla trafiğe çıkana para cezası, 2698 TL araca el konulur ve araç mülkiyeti Devlete geçer.
 • Çakar lamba takana, aracına gereksiz lamba takana 1.228 TL.
 • Abart egzoz kullananlara 1.002 TL. ceza, mevzuata uygun hale getirilene kadar trafikten men,
 • Muayenesi olmayan araçla trafiğe çıkma 314 TL. para cezası,
 • Yasak olan alanda sollama yapmak 314 TL
 • Hatalı park etmek 144 TL
 • Emniyet şeridi ihlali 1.228 TL.
 • Trafikte makas atma 1.228 TL.
 • Ters şeride girme 1.228 TL.
 • Kırmızı ışık kuralına uymamak 314 TL.
 • Trafik işaretlerine uymamak 314 TL.
 • Radara girmek (%30 314 TL.)
 • Makas Atmak 1340 TL
 • Şerit izleme kurallarına uymayan sürücüler 652 TL
 • Takograf ve taksimetre kullanmayan 652TL
 • Ehliyetsiz araç kullanan 2698 TL
 • Ehliyeti yanında bulundurmamak 314 TL
 • Yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamayan 652 TL idari ceza kesilecek.

2021 Yılı Güncel Trafik Cezaları

Trafik ihlalleri ile birlikte bazı kanunlarda da değişikliğe gidildi. Düzenlemeler aşağıdaki gibidir;

TESCİL BELGESİ DÜZENLEMESİ

“Tescil edilen araçlar, “Tescil Belgesi” ve “Tescil Plakası” alınmadan karayollarına çıkarılamaz”  (“Birinci fıkra) hükmüne uymayan sürücüler 2.081 Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılırlar.

Birinci fıkra hükmüne aykırılığı tespit edilen araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edilir.”

ÇAKAR LAMBA TAKAN ARAÇLAR İÇİN DÜZENLEME

“Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazların mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılması ve kullanılması yasaktır.”

“Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne uymayan sürücüler ile üçüncü fıkrasına göre çıkarılacak yönetmelik hükümlerine aykırı davranan sürücüler 108 Türk lirası, ikinci fıkra hükümlerine uymayan sürücüler ise 1340 türk lirası idari para cezası ile cezalandırılır. Sürücü, aynı zamanda araç sahibi değilse, devletdestekli.com ayrıca, tescil plakasına da aynı miktar için tekrar 1340 türk lirası ceza tutanağı düzenlenir ve toplamda 2680 TL ödemek durumunda kalır. İkinci fıkra kapsamında son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde üç defa işlem yapılan araçlar onbeş gün süre ile trafikten menedilir.”

ABARTI EGZOZ KULLANANLARA 1.520 TL. CEZA

Araçlar üzerindeki değişiklikleri bildirme

Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliğin işleten tarafından otuz gün içinde araç tescil belgesine işletilmesi zorunludur .Bu fıkra hükmüne uymayan işletenlere 108 Türk lirası idari para cezası verilir.

Üzerinde teknik değişiklik yapılan araçlar, değişikliğin mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenip bu durum ilgili tescil kuruluşunda araç tescil belgesine işletilinceye kadar trafikten menedilir.

Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda 1.520 Türk lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca, araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilir.”

MUAYENESİ OLMAYAN ARACIN SAHİBİNE 314 TL. (2. KEZ 628 TL.)

“Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması hâlinde, araç sahibine 314 TL idari para cezası verilir. Bu araçlara, muayenelerinin yaptırılması için süre ve şartları Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen şekilde izin verilir. İzin verilen süre sonunda, muayenesi yapılmadan veya muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen araçların trafiğe çıkarılması hâlinde, araç sahibine 628 Türk lirası idari para cezası verilir.”

“e) İki veya daha fazla şeritli yollarda motosiklet, otomobil, kamyonet, panelvan, minibüs ve otobüs dışındaki araçları kullanırken geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlemek,”
“f) Trafik kazası, arıza hâlleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmamak,
g) Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmemek,
h) Tek yönlü karayollarında araçlarını ters istikamette sürmemek”
“Bu maddenin ikinci fıkrasının (e) bendi hükümlerine uymayanlara 488 Türk lirası, (f), (g) ve (h) bentleri hükümlerine uymayan sürücülere 1.002 TL bu maddenin diğer hükümlerini ihlal eden sürücülere 235 TL. idari para cezası verilir. İkinci fıkranın (d) bendinin kamyon ve çekici sürücüleri tarafından ihlal edilmesi hâlinde ise 1.002 Türk lirası idari para cezası uygulanır.”

KIRMIZI IŞIKTA GEÇME 314 TL.

“Trafik işaret ve kurallarına uyma zorunluluğu”

“Trafik zabıtası veya diğer yetkililerin dur işaretlerine, ışıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına ve sesli işaretlere uymayan sürücüler 314 Türk lirası, bu maddede yazılı diğer trafik işaretlerine ve kurallarına uymayan sürücüler, 108 Türk lirası para cezası ile cezalandırılırlar.”
“Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde kırmızı ışık kuralını üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri otuz gün süreyle geçici olarak geri alınır. Aynı yıl içinde kırmızı ışık kuralını ikinci kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri kırk beş gün, üç ve daha fazla kez üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri altmış gün süreyle geçici olarak geri alınır. Aynı yıl içinde bu madde kapsamında iki ve daha fazla kez sürücü belgesi geri alınanlar geri alma süresi devletdestekli.com sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilir. Sürücü belgesi almasına mâni hâli olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilir.”

RADARA GİRENLER YANDI (314 – 1.228TL.)

“Hız sınırlarına uyma zorunluluğu”
“Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını;

 • %10 – %30 (30 dâhil) kadar aşan sürücülere 314 Türk lirası,
 • %30 – %50 (50 dâhil) kadar aşan sürücülere 652 Türk lirası,
 • %50’den fazla aşan sürücülere 1.340 Türk lirası

idari para cezası verilir.

Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlalin işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde bu kuralı beş defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri bir yıl süre ile geri alınır. Süresi sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mâni hâli olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilir.”

“Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilir. Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt devletdestekli.com sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hâli bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı zorunludur.”

DRIFT YAPANLARA 6141 TL. CEZA VE 60 GÜN EHLİYETLERİ ALINACAK

“d) Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi yasaktır.”

“Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri hükümlerine uymayan sürücülere 235 Türk lirası idari para cezası verilir. Aynı fıkranın (d) bendi hükümlerine uymayan sürücülere 6.141 Türk lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınır. Ayrıca, devletdestekli.com araç altmış gün süre ile trafikten menedilir. Bu şekilde sürücü belgesi geri alınanlar psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mâni hâli olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla geri alma süresi sonunda belgeleri iade edilir.”

Sürücü belgesinin iptal edilmesine kadar gidecek;

“Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru beş yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilir. Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hâli bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı zorunludur.”

TRAFİKTE CEP TELEFONU KULLANMANIN CEZASI 314 TL.

“Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücüler 314 Türk lirası, maddenin diğer hükümlerine uymayanlar 108 Türk lirası para cezası ile cezalandırılırlar.”

Diğer hükümleri olarak maddenin ilk hali şöyle İdi;

YAYALARA İLK GEÇİŞ HAKKI VERİLDİ

Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları devletdestekli.com ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar. Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler 652 Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılırlar.”

Devletdestekli.com olarak, bu maddeyi yorumlamak gerekirse;

Trafik lambası varsa; Lambaya uyulacak,

Trafik polisi varsa; Polisin talimatına uyulacak,

Lamba veya polis yoksa, yaya geçmeyi bekliyorsa geçiş üstünlüğü yayanındır.

Trafik Cezaları Listesi

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”nde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca değerleme oranının % 9,11 olarak düzenlenmesi ile birlikte 2021 yılı trafik cezaları belli oldu.

 Yeniden değerlendirme oranlarının belirlenmesi ile birlikte 2021 yılında  pasaport, ehliyet ve kimlik harcı, motorlu taşıtlar vergisi ve trafik cezalarına kadar birçok kalemde yaşanacak artış oranı da kesinleşti ve vergi harç ve cezalar yüzde 9.11 oranında arttı. Yeni Trafik Cezaları Listesi 2021 yılından itibaren geçerli olacak.

MAKSAT DIŞI KULLANIM

Araçlarını motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullananlar ile sürülmesine izin veren araç sahiplerine 1.340 Türk lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca, araç on beş gün süre ile trafikten menedilir.

ÇALIŞMA RUHSATSIZ YOLCU TAŞIMA CEZASI 2021

10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden;

 • a) Çalışma izni/ruhsatı almadan,
 • b) Alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında,
 • c) Alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergâh dışında

belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak yasaktır. Bu fıkranın (a) bendine uymayanlara,(b) bendine uymayanlara, (c) bendine uymayanlara belirlenen miktarlarda idari para cezası verilir. Fiilin işlendiği tarihten itibaren geriye devletdestekli.com doğru bir yıl içinde tekerrürü hâlinde, bu fıkrada yer alan idari para cezaları iki kat olarak uygulanır.

İşleteni veya sahibi, sürücüsünün kendisi olup olmadığına bakılmaksızın aracın bu maddenin üçüncü fıkrasına aykırı olarak kullanılmaması hususunda gerekli tedbirleri almak ve denetimini yapmakla yükümlüdür. Araç, bu maddenin üçüncü fıkrasının;

 • (a) bendinin ihlali hâlinde 60 gün,
 • (b) bendinin ihlali hâlinde 30 gün,
 • (c) bendinin ihlali hâlinde ise 15 gün süreyle trafikten menedilir.

İlgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği hâlde, belediye sınırları dâhilinde yolcu taşıyan kişiye 2.699 Türk lirası idari para cezası uygulanır ve eksikliği giderilinceye kadar araç trafikten menedilir. Ayırıcı işareti bulunmayan üçüncü fıkra kapsamındaki araçlardan taşımacılık hizmeti alanlara da 334 Türk lirası idari para cezası uygulanır.”

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 

TRAFİK CEZALARI RESMİ GAZETE 7148 SAYILI KANUN