http://www.wannawatches.com

Kadın subay ve astsubaylar başörtüsü takabilecek » Kamu BilgiKamu Bilgi

16 Haziran 2024 - 21:59

Kadın subay ve astsubaylar başörtüsü takabilecek

Kadın subay ve astsubaylar başörtüsü takabilecek
Son Güncelleme :

22 Şubat 2017 - 15:20

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinde Genelkurmay karargahı, kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerde görev yapan kadın subay ve astsubaylar başörtüsü takabilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliği’nin “Genel Hükümleri” bölümüne eklenen maddede, “Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri mensubu bayan subaylar, sözleşmeli subaylar, astsubaylar, sözleşmeli astsubaylar ve askeri öğrenciler ile bunların adayları ve kursiyerleri, resmi üniformalarıyla birlikte şapka, bere veya kep altına başlarına taktıkları üniforma renginden istihkak olarak verilen desensiz giysileri yüzlerini kapatmayacak şekilde takabilirler” ifadelerine yer verdi.

Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığında yürürlüğe girecek.

 

BİLGİ NOTUNDA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ;

Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliği Değişikliği.

Kamu kurum vekuruşlarında çalışan personel kılık kıyafetlerine dair yönetmelikte
yer alan “…Türk silahlı kuvvetlerinde görev yapanlar kendi kurum ve kuruluşun özel yönetmelik hükmünde belirtilen usul ve esaslara tabidirler ..* ibaresi 11 Kasım 2016 tarih ve 29885 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile “Türk Silahlı Kuvvetleri…nde görev yapan subay, sözleşmeli subay, yedek subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş…, sözleşmeli erbaş ve er ile erbaş ve erler, ilgili kurum ve kuruluşun özel yönetmelik hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara tabidirler.* şeklinde düzenlenmiştir.
Anılan deşiklik sonrası, üniforma giyen diğer meslek gruplarına tanınan kıyatet serbestisinden, üniforma zorunluluğu ve bütünlüğünü korumak şartıyla bayan subaylar, astsubaylar, askeri öğrenciler ile aday ve kursiyerlerin de faydalanmasına yönelik düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Söz konusu ihtiyacın giderilebilmesi maksadıyla hazırlanan ve metni aşağıda sunulan TSK Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Değişikliği 15 Şubat 2017 tarihinde Millî Savunma Bakanı tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmuştur.

Millî Savunma Bakanlığından:
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 2/6/1989 tarihli ve 20183 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinin. ‘Genel Hükümleri” başlıklı bölümüne 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 4/A maddesi eklenmiştir.

-MADDE 4/A – “Kara. Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu bayan subaylar. sözleşmeli subaylar, astsubaylar, sözleşmeli astsubaylar ve askeri öğrenciler ile bunların adayları ve kursiyerleri; resmi üniformaları ile birlikte şapka, bere veya kep altına, başlarına taktıkları üniforma renginden, istihkak olarak verilen desensiz giysileri yüzlerim kapatmayacak şekilde takabilirler. Bu Yönetmelik ekinde yer alan örnek kıyafet biçimlen, bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı olarak yorumlanamaz ve uygulanamaz.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.