Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişti.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sağlık

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) için değişiklik tebliği 26 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ şu şekilde:

“SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.8.4 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yardımcı” ibaresi, “Bir hastalığın tedavisinin başka tıbbi bir yöntemle mümkün olmaması nedeniyle yapılacak yardımcı üreme yöntemi tedavisi dışındaki yardımcı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 1.9.1 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “(vakıf üniversiteleri hariç)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3-Aynı Tebliğin 2.2 numaralı maddesinin yirmi birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Tebliğin 2.2.2 numaralı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üçüncü basamak sağlık kurumları; SUT eki EK-2/C Listesinde yanında (*} işareti bulunmayan işlemleri SUT eki EK-2/B Listesinden de faturalandırabilir, yanında (*) işareti olmayan işlemleri SUT eki EK.-2/B veya SUT eki EK.-2/C listelerinin hangisini esas alacaklarına ilişkin tercihlerini Ocak ve Temmuz aylarında MEDULA sisteminde belirteceklerdir. Ancak, SU T metninde SUT eki EK-2/C Listesi üzerinden faturalandırılacağı belirtilen işlemler; (*) işareti olup olmadığına bakılmaksızın SUT eki EK-2/C Listesindeki işlemler esas alınarak faturalandırılır.”

MADDE 5-Aynı Tebliğin 2.2.2.B numaralı maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “U1” ibareleri “U” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Tebliğin 2.4.3-B numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2.4.3-B- Grip aşısı bedeli: 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişilerin bu durumlarını belgelendirmeleri halinde sağlık rapora aranmaksızın; gebeliğin 2. veya 3. trimesterinde olan gebeler, astım dâhil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olanlar, diyabet dâhil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, kronik renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olan veya immünsupresif tedavi alanlar ile 6 ay – 18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanların hastalıklarını/gebelik durumunu belirten sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde yılda bir defaya mahsus olmak üzere karşılanır.”

MADDE 7- Aynı Tebliğin 2.4.4.F-2 numaralı maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Ul ve U3” ibaresi “U” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Ayın Tebliğin 2.6.1.B-4 numaralı maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Uçak ile yapılan şevklerde, faturanın/biletin yanında o seferle seyahat etliğine ilişkin olarak uçak biniş kartının da ibraz edilmesi gerekmektedir.”

MADDE 9- Aynı Tebliğin 2.6.3 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(18 yaşını doldurmamış çocuklar için refakatin tıbben lüzum görülmesi şartı aranmaz)” cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“18 yaşını doldurmamış çocuklar için bir kişi ile sınırlı olmak üzere refakatçi giderlerinin ödenmesinde yukarıda belirtilen koşullar aranmaz.”

MADDE 10- Aynı Tebliğin 2.6.9 numaralı maddesin yedinci fıkrasında yer alan “il sağlık müdürlüğüne” ibaresi “Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11-Aynı Tebliğin 3.1.1 numaralı maddesinin on altıncı fıkrasında yer alan “SUT eki Ek-3 listelerindeki” ibaresinden sonra gelmek üzere ” (Ek-3/C listeleri hariç)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12- Aynı Tebliğin 3,3.1 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “genel cerrahi” ibaresinden sonra gelmek üzere “geriatri.” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13- Aynı Tebliğin 3.3,35 maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.”

Resmi Gazete’de Yayınlanan SUT’un Değişmesi Hakkında Yayınlanan Tebliğin Tam Metni İçin Tıklayın.