• Meclis’in ve Cumhurbaşkanı’nın karşılıklı fesih yetkisi düzenlemesi aynen korunacak
 • Sistem bütünüyle 2019’da yürürlüğe girecek.
 • Büyükelçi ataması Meclis onayı ile olacak
 • Cumhurbaşkanı’nın kararname yetkisinin çerçevesi netleştirildi, itirazlar AYM’ye yapılacak.
 • Cumhurbaşkanı’nın Yüce Divan’a sevki için 413 oy şartı MHP’nin itirazıyla 367’ye düşürüldü.
 • Soruşturma önergesi verilmesi için gereken imza sayısı ve  komisyon kurulmasına ilişkin sayının da yine MHP’nin isteği doğrultusunda indirildiği öğrenildi.
 • Cumhurbaşkanlığı sistemi bütünüyle 2019’da yürürlüğe girecek.
 • Meclis’in ve Cumhurbaşkanı’nın karşılıklı fesih  yetkisi bulunması düzenlemesi de aynen korundu.
 • Milletvekili sayısının 600’e çıkarılacak
 • Cumhurbaşkanı’nın 5 yılda bir, iki defalığına seçilebilecek
 • Teklifle, Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olacak. Başbakanlık kurumu kaldırılacak.
 •  Parlamento seçimlerinin 5 yılda bir yenilenecek
 • Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) üye seçim yöntemi değişecek. Üyelerin yarısını Cumhurbaşkanı, diğer yarısını Meclis seçecek. Meclis’teki seçimde 5’te 3 çoğunluk aranacak. İki turda bulunamazsa üye kura ile belirlenecek.
 • En az yüz bin seçmen tarafından da Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme imkanı getirilecek.

 

 

 

REKLAM