http://www.wannawatches.com

Edüd merkezleri kapatılıyor. Sosyal etkinlik merkezleri ücretsiz olacak. » Kamu BilgiKamu Bilgi

20 Mayıs 2024 - 16:08

Edüd merkezleri kapatılıyor. Sosyal etkinlik merkezleri ücretsiz olacak.

Edüd merkezleri kapatılıyor. Sosyal etkinlik merkezleri ücretsiz olacak.
Son Güncelleme :

15 Şubat 2017 - 19:38

Türkiye Belediyeler birliği sitesinde yer alan bilgiye göre Belediyeler ücretsiz Sosyal etkinlik merkezi açabilecek. Sosyal etkinlik merkezinin nasıl açılacağı ve açılma süreci haberimizde…

Belediyeler birliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Belediyeler Öğrenciler İçin Sosyal Etkinlik Merkezi Açabilecek

Bilindiği üzere 676 sayılı KHK ile;

İlköğretim ve ortaöğretim örgün eğitim programlarının aynısı veya bir kısmını uygulayan ya da bu programlara yönelik deneme, seviye tespit sınavı gibi adlarla toplu sınav organizasyonları yapmak üzere faaliyet göstermek için yüz yüze veya uzaktan öğretim yöntemi ile özel öğretim kurumları veya yerlerin açılamayacağı, işletilemeyeceği, öğretim programları oluşturulamayacağı ve belediyeler, sivil toplum kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının sürekli eğitim merkezleri gibi birimlerinde de bu faaliyetlerin yürütülemeyeceği belirtilmiştir.

Daha sonra çıkarılan 678 sayılı KHK ile belediyelerin il milli eğitim müdürlükleri ile yapılan ve Bakanlıkça onaylanan ortak işbirliği protokolleri çerçevesinde, örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde ücretsiz kurslar açabileceği kararlaştırılmıştır.

9 Şubat 2017 tarihinde yayımlanan 687 sayılı KHK’da ise 5580 sayılı Kanuna “Sosyal etkinlik merkezi” tanımı eklenmiştir. Bu tanımda sosyal etkinlik merkezinin; il millî eğitim müdürlükleri ile belediyeler arasında yapılan ve Bakanlıkça onaylanan ortak işbirliği protokolleri çerçevesinde, Bakanlığın verdiği işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile belediyelerce açılan ve işletilen, ilköğretim ve/veya ortaöğretim öğrencilerinin ödev ve projelerine ilişkin araştırmalar yaptığı, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yürütüldüğü özel öğretim kurumlarını ifade ettiği belirtilmiştir.

Bu hükümlere göre belediyelerimizin ilköğretim ve/veya ortaöğretim öğrencilerinin ödev ve projeleri ile araştırma yapacağı, öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyette bulunacağı bir merkez açmak istemesi durumunda;

  • İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği protokolü imzalaması,
  • Bu protokolün Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) onaylanması,
  • MEB’den işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması

gerekmektedir.”