http://www.wannawatches.com

ETÜT merkezlerinin yerini SOSYAL ETKİNLİK merkezleri alacak. » Kamu BilgiKamu Bilgi

20 Nisan 2024 - 14:00

ETÜT merkezlerinin yerini SOSYAL ETKİNLİK merkezleri alacak.

ETÜT merkezlerinin yerini SOSYAL ETKİNLİK merkezleri alacak.
Son Güncelleme :

09 Şubat 2017 - 14:15

 

 

Bugün yayımlanan KHK ile etüt merkezleri kalkıyor yerine Sosyal Etkinlik merkezleri alıyor. Belediye onayıyla ve  MEB denetimiyle kurulacak bu kurumlarda neler yapılabilecek:

-ödev ve projelerine ilişkin araştırmalar yapılabilecek

-öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yapılabilecek.

Etüt merkezleri ise en geç 29/7/2017 tarihine kadar, şartlara uygun hale getirilmeyen ve kurum açma izni buna göre düzenlenmeyen öğrenci etüt eğitim merkezleri hakkında sürekli kapatılma kararı verilecek.

 

İşte KHK’daki o madde:

MADDE 5 – 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, sosyal etkinlik merkezleri” ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “öğrenci etüt eğitim merkezleri,” ibaresi ile aynı fıkranın (j) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“p) Sosyal etkinlik merkezi: İl millî eğitim müdürlükleri ile belediyeler arasında yapılan ve Bakanlıkça onaylanan ortak işbirliği protokolleri çerçevesinde, Bakanlığın verdiği işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile belediyelerce açılan ve işletilen, ilköğretim ve/veya ortaöğretim öğrencilerinin ödev ve projelerine ilişkin araştırmalar yaptığı, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yürütüldüğü özel öğretim kurumlarını,”
MADDE 6 – 5580 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bu fıkranın yayımı tarihinde faaliyet gösterenlerden dönüşüm programına alınan öğrenci etüt eğitim merkezleri hariç olmak üzere, halen faaliyette olan öğrenci etüt eğitim merkezleri, faaliyetlerine 1/7/2017 tarihine kadar devam edebilirler. En geç 29/7/2017 tarihine kadar bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (g), (h), (i), (k), (o) ve (ö) bentlerinde tanımlanan özel öğretim kurumlarından birinin gerektirdiği şartlara uygun hale getirilmeyen ve kurum açma izni buna göre düzenlenmeyen öğrenci etüt eğitim merkezleri hakkında sürekli kapatma işlemi uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

 

Sosyal Etkinlik merkezi açmak için ne yapmalı?

İbarede yer alan, İl millî eğitim müdürlükleri ile belediyeler arasında yapılan ve Bakanlıkça onaylanan ortak işbirliği protokolleri çerçevesinde, Bakanlığın verdiği işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile belediyelerce açılan ve işletilen, ilköğretim ve/veya ortaöğretim öğrencilerinin ödev ve projelerine ilişkin araştırmalar yaptığı, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yürütüldüğü özel öğretim kurumları

Bu ibarede anlaşılacağı üzere Milli eğitim Bakanlığından ruhsat alma şartı getirilmiştir. Ayrıca belediyelerin denetimine tabi olduğu anlaşılmaktadır. Sosyal etkinlik merkezi açmak için ilk olarak İl Milli Eğitime Ruhsat alma konusunda başvurulması gerektiği anlaşılmaktadır. Yalnız burada kafa karıştıran nokta Belediyelerce açılan ve işletilen ibaresidir. Belediye haricinde bir kurum veya kişinin Sosyal etkinlik merkezi açıp açamayacağı soru işareti olarak kalmıştır.

KAMU BİLGİ ANDROİD Programı ile Haberlere daha hızlı ulaşın>> TIKLAYIN.