http://www.wannawatches.com

MEB REHBER ÖĞRETMENLİK KURSU AÇTI. PDR MEZUNU OLMASANIZ DA REHBER ÖĞRETMEN OLABİLİRSİNİZ » Kamu BilgiKamu Bilgi

21 Haziran 2024 - 04:06

MEB REHBER ÖĞRETMENLİK KURSU AÇTI. PDR MEZUNU OLMASANIZ DA REHBER ÖĞRETMEN OLABİLİRSİNİZ

MEB REHBER ÖĞRETMENLİK KURSU AÇTI. PDR MEZUNU OLMASANIZ DA REHBER ÖĞRETMEN OLABİLİRSİNİZ
Son Güncelleme :

19 Aralık 2016 - 0:10

MEB rehber öğretmen açığını kapatmak için farklı alanlara yöneldi. istenen alanlarda eğitim görmüş olanlarda rehber öğretmen olabilecek. işte MEB’in konuyla alakalı yazısı

 

Rehber Öğretmenlik Kursu 2017 Yılı 1.Dönem Başvuru Tablosu
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü

Sayı : 10058203-774.01-E. 14194777 15.12.2016
Konu :Rehberlik Kursu

VALİLİĞİNE
( İl Milli Eğitim Müdürlüğü )

İlgi : a) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 07/12/2016 tarihli ve 43501582-774.01-E.13803524 sayılı Makam Onayı, b) 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kararı.

Rehber öğretmen görevlendirme zorunluluğu bulunan özel okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevlendirilecek yeterli sayıda rehber öğretmen temininde güçlüklerle karşılaşılmaktadır. İlgi (b) Karar kapsamında ihtiyacın öncelikle bu alanlara kaynak gösterilen yükseköğretim programlarınca karşılanması gerekmektedir. İhtiyacın bu şekilde karşılanamaması halinde “Özel alan kredisinden az olmamak şartıyla” düzenlenecek olan kursta, belge almaya hak kazanan adaylar istihdam edilecektir. Bu doğrultuda Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün ilgi (a) Makam Onayı gereği başvunı şartlarını taşıyan adaylar için EK-1’deki tabloda belirtilen yer ve tarihlerde “Rehberlik Kursu” düzenlenecektir. Bu hususun, ilinizde faaliyet gösteren özel okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine duyurulması ve kurs başvurularında aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hareket edilmesi gerekmektedir:

1) Kurslara;

a) Felsefe Grubu Öğretmenliği mezunları,

b) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı belgesi bulunan Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler) ve Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, en az 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler) mezunları,

c) Eğitim Fakültelerinin; Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitim Yöneticiliği ve Denetçiliği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması ile Halk Eğitimi bölümü/anabilim dalları lisans mezunu olup özel okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde halen görev alan öğretmenler katılabilecektir.

2) Yukarıda belirtilen yükseköğretim programları mezunlarından bu kurumlara teklifi yapılan isteklilerin, söz konusu alanda Özel Öğretim Kuramları Modülü Hizmetiçi Eğitim İşlemlerinden başvurusu yapıldıktan sonra 19/12/2016-22/12/2016 tarihleri arasında görevlendirmelerinin yapılması gerekmekte olup, görevlendirmesi yapılanların görevlendirme onaylarına “Özel alan kredisinden az olmamak üzere Bakanlıkça düzenlenecek hizmetiçi eğitim kursuna katılması kaydıyla” şeklinde şerh düşülecektir.

3) Rehber öğretmen olarak atananlardan “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” alanında yüksek lisans yapanlar hizmet içi eğitimden faydalandırılmayacağından, görevlendirme onaylarına bu yönde herhangi bir şerh düşülmeyecektir.
4) Birinci maddede belirtilen yükseköğretim bölümü mezunlarından halen özel okullarda/özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin başvurularının, 6 ve 7. maddeye göre yapılması halinde, görevden istifa onayı alınmaksızın hizmetiçi eğitim kursuna devam etmeleri sağlanacaktır. Kurs sonunda başarılı olmaları halinde ise yeni görev onayları verilecektir.
5) Eğitim görevlilerinin, eğitim ve diğer giderleri Bakanlığımızca, kursiyerlerin kurs merkezindeki salon, yemek, barınma ve her türlü giderleri ise kendileri tarafından karşılanacaktır.

6) Kurumlar, bilgi girişleri için “Özel Öğretim Kuramları Modülü” altında bulunan ve sadece özel öğretim kuramlarının kullanımına açık olan “Hizmetiçi Eğitim İşlemleri” ekranını kullanarak EK-l’deki tabloda yer alan Rehberlik Kurslarından birini seçerek 19.12.2016 tahinde 11:00-14:00 saatleri arasında başvuru yapacaklardır. Başvuru 1 (bir) kursiyerle sınırlıdır. Ancak; Kontenjanların dolmaması halinde aynı tarihde 14:30-23:59 saatleri arasında tüm kurumlar ikinci bir kursiyer başvurusunda bulunabileceklerdir.

7) Kurumlar, kursiyer için “Özel Öğretim Kurumlan Modülü”nde Hizmetiçi Eğitim İşlemlerinden başvura işlemini onayladıktan sonra aynı sayfada yer alan Hizmetiçi Eğitim Başvuru Formu raporunu alarak kursiyerin diploma, nüfus cüzdanı, tezli veya tezsiz yüksek lisans diplomaları, pedagojik formasyon belgesi, Felsefe Bölümü ve Sosyoloji Bölümü mezunları için yukarıda belirtilen şartları taşıdıklarına dair alan kredi durumlarını gösterir belge ile görevlendirme onaylarını (“özel alan kredisinden az olmamak üzere Bakanlıkça düzenlenecek hizmet içi eğitim kursuna katılması kaydıyla” şeklinde şerh düşülmüş olacak) ve varsa milli eğitim müdürlüğünce istenen diğer belgeleri EK-l’de belirtilen tarihe kadar bulundukları İl Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

8) Belgeler İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin özel öğretim kuramlarının iş ve işlemlerinden sorumlu müdür yardımcısı başkanlığında, özel öğretim kuramlarından sorumlu bir şube müdürü ve şeften oluşturulacak toplam 3 kişilik komisyon tarafından incelenerek, en geç 23/12/2016 tarihi mesai bitimine kadar uygun görülenler MEBBİS Özel Öğretim Kurumlan Modülü altında bulunan Hizmet İçi Eğitim Onay İşlemleri, İl Aday Başvuru Onay İşlemleri bölümünden onaylanacak, uygun görülmeyenler ise reddedilerek açıklamalar bölümünde gerekçesi ile belirtilecektir. (Başvuru evrakları ve Başvura Listeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüklerince muhafaza edilecek, Bakanlığa gönderilmeyecektir.)

9) Belgeleri eksik olan veya yukarıda belirtilen alanlara ait diploması bulunmayan kursiyerlerin evrakları işleme alınmayacaktır.

10) Kurs şartlarını taşımamasına rağmen başvuruları kabul edilen kursiyerlerin tespiti halinde, kursa başlamış olsalar bile başvuruları iptal edilecek, söz konusu iş ve işlemleri yürüten kurum müdürleri hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Kemal ŞAMLIOGLU
Bakan a. Genel Müdür V.