http://www.wannawatches.com

İhraç edilenler, peşin ödenen maaşları iade etmeyecekKamu Bilgi

20 Nisan 2024 - 13:45

İhraç edilenler, ödenen maaşları iade etmeyecek

İhraç edilenler, ödenen maaşları iade etmeyecek
Son Güncelleme :

31 Ekim 2016 - 12:12

İhraç edilenler,  ödenen maaşları iade etmeyecek

675 sayılı KHK’da yer alan düzenleme gereğince, ihraç edilenler, kendilerine ödenmiş maaşları iade etmeyecek

Mevzuatımızda yer alan hüküm gereğince, kamu görevinden çıkarılanlar, kendilerine ödenen peşin maaşları geri ödemek zorundaydı. Örneğin 1 Eylül’de ihraç edilen bir personel, 1 ile 14 Eylül arasındaki peşin aldığı maaşı, geri vermek zorundaydı.

29 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede yer alan 675 sayılı KHK ile, bu konuda önemli bir düzenleme yapılmıştır.

 

Yapılan düzenleme şu şekildedir:

“Peşin ödenen aylıklar ve mecburi hizmet

MADDE 10- (1) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler ile doğrudan veya anılan kanun hükmünde kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılanlar ile 15/8/2016 tarihli ve 673 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi uyarınca öğrencilikle ilişikleri kesilenlerin;

a) Çıkarıldıkları veya öğrencilikle ilişiklerinin kesildiği aya ilişkin olarak peşin ödenen mali ve sosyal haklarının çıkarılma tarihinden sonraki günlere tekabül eden kısımları geri alınmaz.

b) Mecburi hizmet yükümlülükleri ve mecburi hizmete bağlı borç yükümlülükleri ortadan kalkar, buna ilişkin dava ve borç takibi işlemlerine son verilir. Bunlardan alınmış olan yüklenme senetleri ve muteber imzalı müteselsil kefalet senetlerinde yazılı olan tutarlar, ilgili kamu personelinden yahut kefillerinden talep ve tahsil edilmez.

(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki mali ve sosyal haklardan bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihe kadar tahsil edilmiş olan tutarlar geri ödenmez.

(3) Bu madde kapsamında sonlandırılan davalarda vekalet ücreti ve yargılama giderlerine hükmedilmez, hükmedilenler tahsil edilmez.”

DEĞERLENDİRME

1- Yapılan bu düzenlemeyle, ihraç edilen personelden peşin ödenen maaşların geri alınması uygulamasına son verilmiştir. Dolaysıyla 29 Ekim’de ihraç edilen kamu personeli 29 Ekim ila 14 Kasım arasındaki maaşlarını geri ödemeyecektir.

2- Ancak daha önceki ihraçlarda tahsil edilen tutarlar geri ödenmeyecektir.

Memurlar.Net - Özel