http://www.wannawatches.com

Anadolu Üniversitesi 27 Sözleşmeli Personel Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

14 Nisan 2024 - 00:41

Anadolu Üniversitesi 27 Sözleşmeli Personel Alacak

Anadolu Üniversitesi 27 Sözleşmeli Personel Alacak
Son Güncelleme :

08 Mart 2017 - 13:52

Anadolu Üniversitesi 27 Sözleşmeli Personel Alacak

Başvurular: 8 Mart – 22 Mart

Devlet personel başkanlığı aracılığıyla, üniversiteden yapılan duyuru şu şekilde;

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Açıköğretim Fakültesinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, Sınav Hizmetleri Uzmanı pozisyonuna Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek ikinci maddesinin c bendi doğrultusunda, her bir unvan için boş bulunan pozisyonun 10 katı aday arasından 2016-KPSS (B) grubu puan sırasına konularak gerçekleştirilecek sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 27 (yirmiyedi) adet sözleşmeli personel alınacaktır.
Genel Şartlar:
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK’ nın 48.
maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak,
d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilişkisi bulunmamak, Muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’ nın 4/B maddesinin “Bu şekilde
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde,
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
4- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (15. Günün
mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Anadolu Üniversitesi
Personel Dairesi Başkanlığı – Yunusemre Kampüsü Eskişehir adresine şahsen
veya son başvuru tarihinde Üniversitemize ulaşacak şekilde posta ile yapılması
gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar
ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

(Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak,
atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş
ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)

 

Alınacak Bölümler:

İstatistik bölümü lisans mezunu,

İktisat bölümü lisans mezunu,

Yabancı Diller Eğitimi bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı lisans mezunu,

Yabancı Diller Eğitimi bölümü Almanca Öğretmenliği Programı lisans mezunu veya Alman Dili ve Edebiyatı bölümü Alman Dili ve Kültürü Programı lisans mezunu,

İşletme bölümü lisans mezunu,

Kamu Yönetimi bölümü lisans mezunu,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü lisans mezunu,

Türk Dili Edebiyatı bölümü lisans mezunu,

Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü lisans mezunu,

Sosyoloji bölümü lisans mezunu,

Tarih bölümü lisans mezunu,

Hukuk Fakültesi mezunu,

Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü lisans mezunu,

Grafik bölümü lisans mezunu,

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı lisans mezunu,

İktisat bölümü İngilizce İktisat Programı lisans mezunu,

Ayrıca adaylarda; Yükseköğretim kurumlarında sınav hizmetlerinde görev almış olmak, soru bankası oluşturmak, test hazırlamak ve geliştirmek konularında tecrübe sahibi olmak şartı aranıyor

Ayrıntılı ilan pdf dosyası için tıklayınız (Bilgisayardaki tarayıcınızda açmanız tavsiye edilir)

Uyarı: İlandaki güncellemelerden www.kamubilgi.com sorumlu tutulamaz

KAMU BİLGİ ANDROİD Programı ile Haberlere daha hızlı ulaşın>> TIKLAYIN.