http://www.wannawatches.com

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sözleşmeli bilişim personeli alımı devam ediyor » Kamu BilgiKamu Bilgi

14 Nisan 2024 - 02:26

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sözleşmeli bilişim personeli alımı devam ediyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sözleşmeli bilişim personeli alımı devam ediyor
Son Güncelleme :

31 Ocak 2017 - 1:55

Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
not: Bilgi amaçlıdır, güncellemelerden sitemiz sorumlu değildir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV GİRİŞ DUYURUSU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, ÖSYM tarafından 2015 veya 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak dikkate alınır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere sıralanması neticesinde (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 20 (yirmi) katı aday sözlü sınava alınacaktır.

Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 1 (bir) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A – GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

B – ÖZEL ŞARTLAR;

SİSTEM UZMANI (1 kişi- Tam Zamanlı – 2 katı)

1) En az 1.000 aktif kullanıcıya sahip; firewall, antivirüs, antispam, filtreleme, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir sistem merkezinde, en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak.

2) Microsoft Exchange konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

3) Uygulama sunucusu, web sunucusu LDAP, DNS, aktif dizin, DHCP kurulumu ve yönetimi işlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.

4) İşletim sistemleri ve firewall, antivirüs, antispam, filtreleme ürünleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

5) Sanallaştırma, yedekleme ve disk teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

6) Windows Server 2008 ve üzeri sunucu işletim sistemlerinde ve/veya Linux tabanlı(Centos / Ubuntu) işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak.

7) Replication, Backup, snapshot ve storage konularında tecrübe sahibi olmak.

8) SQL Server Failover Cluster ile SQL Server Always On konularında bilgi sahibi olmak.

9) File Server, File server Failover cluster konularında bilgi sahibi olmak.

10) Sunucu donanımları ve yapılandırması (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek. (Tercih sebebidir.)

(1) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Server Infrastructure

(2) Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Enterprise Administrator on Windows Server 2008

(3) Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Server Administrator

(4) Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Windows Server 2008/2012

(5) Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)

Pozisyon Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı
SİSTEM UZMANI (1 kişi – Tam Zamanlı) 2 katına kadar

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

a) Başvurular, 27/01/2017 – 11/02/2017 tarihleri arasında Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda 11/02/2017 günü mesai bitimine kadar yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini ve diğer belgelerini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

b) Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığa elden, e-mail veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

III. İSTENİLEN BELGELER

a) Fotoğraflı Başvuru Formu,

b) Detaylı Öz Geçmiş,

c) Lisans Diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibrazı halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanabilecektir.),

d) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

e) GENEL ŞARTLAR bölümünün (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (mesleki tecrübe sürelerinde; Lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır)

f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR bölümünde istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.

g) Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

IV. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

a) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

V. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Başvuruda bulunan adaylardan Sözlüye katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak yapılan başvurular arasından, atama yapılacak pozisyona Sözleşmeli Bilişim Personeli sayısının 20 katı kadar aday, Sözlüye çağırılacaktır.

b) Sözlüye girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.sanayi.gov.tr sitesinde 20/02/2017 tarihinde ilan edilecektir.

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VI. SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü, 27/02/2017 tarihinden itibaren ( Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7. Km) 2151.Cadde No: 154/A 06510 Çankaya / ANKARA ) da yapılacaktır.

b) Sözlü 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c) Sözlü sonuçlarına göre, hak kazananların listesi 06/03/2017 tarihinde www.sanayi.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

d) Başarı sırasına göre 1 (bir) aday asil, 3 (üç) aday yedek olarak belirlenecektir.

VII. SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

a) Bilişim Personeli olarak atama yapılabilecek boş Pozisyon sayısı 1 (Bir)’dir.

b) Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Bakanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

d) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VIII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Kamuoyuna duyurulur.

IX. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Mustafa Kemal Mahallesi

Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7. Km)

2151. Cadde No: 154/A – 06510 Çankaya / ANKARA

ÇAGRI MERKEZİ: 444 6 278

Web: www.sanayi.gov.tr

 

 

ilan metni için tıklayınız

BAŞVURU LİNKİ

Güncellemelerden sitemiz sorumlu değildir