http://www.wannawatches.com

DENİZ KUVVETLERİNDE SUBAY OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI » Kamu BilgiKamu Bilgi

17 Nisan 2024 - 05:17

DENİZ KUVVETLERİNDE SUBAY OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

DENİZ KUVVETLERİNDE SUBAY OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI
Son Güncelleme :

17 Kasım 2016 - 22:49

Başvuru klavuzu şu şekilde;

Bu kılavuz,

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında muvazzaf subay olmak için başvuru yapacak adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Meslek olarak subaylığı ve denizciliği tercih ettiğiniz için sizi kutluyor ve başarılar diliyoruz.

 

ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. Başvuru, sınav ve sınav sonrası işlemlere ait kurallar bu kılavuzda açıklanmıştır.

2. Alım süresince her türlü resmi duyuru ve bilgilendirme aşağıdaki internet adresinden yapılacaktır. http://www.msb.gov.tr 3. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yasama, yürütme ve yargı organları, Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir. İlgili değişiklik yukarıda yer alan internet adreslerinde yayımlanır.

4. İnternet sitelerinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup, adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Genel Koşullar:

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(3) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

(b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c) 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Kanunun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak,

(4) Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilmemiş olmak,

(5) FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile kendisi, eşi, annesi, babası, kardeşlerinin herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak şartları aranmaktadır.

b. Öğrenimle İlgili Koşullar:

(1) Adayların, alım yapılacak branşlara uygun eğitim veren okullardan en geç Ocak 2017 döneminde mezun olmaları gerekmektedir.

(2) Yüksek Lisans mezunları için mezun oldukları lisans bölümü geçerlidir.

(3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurt içinde geçerli olduğunu belirten Yüksek Öğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri zorunludur. 7/15

(4) Alım yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlardan, diplomalarının denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmalı ve adaylar bu denklik onaylarını seçim aşamalarına getirmelidir.

(5) Deniz (Güverte ve makine görevleri), Deniz/Deniz Piyade, Deniz İstihkam ve Mühendis Sınıflarında başvuran adaylarda geçerli (en son yapılan) Kamu Personeli Seçme Sınavından, “KPSSP3 lisans puanı” türünden en az 60 puan ve üzeri alınması şartı aranacaktır.

(6) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak (Askerlik yükümlülüğüne ilişkin hükümler saklıdır.) (Kredi Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredileri hariç) gereklidir.

c. Yaş İle İlgili Koşullar:

01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(1) Lisans mezunları için 27 yaşını bitirmemiş olmak,

(2) Lisansüstü mezunları için 32 yaşını bitirmemiş olmak (Deniz/Deniz Piyade Sınıfını seçen adaylar için 30 yaşını bitirmemiş olmak), şartı aranır.

 

ç. Sağlık İle İlgili Koşullar:

 

(1) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Fiziki Kabiliyet ve Değerlendirme Testlerini tamamlayan adaylar sevk edilecekleri Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından “Muvazzaf Subay Olur” kararlı sağlam raporu alacaklardır. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaktır. Adaylar, sağlık raporu sonuçlarının sınav merkezlerince temin edilerek görülebileceğini kabul etmiş sayılır.

(2) 2’nci seçim aşamasında başarılı olan Deniz/Deniz Piyade Sınıfı subay adayları sevk edilecekleri hastanelerden “Dalgıç Olur” kararlı sağlık raporu alacak, basınç odası testinde başarılı olacak, ilave olarak;

(I) Sualtı Taarruz (SAT) Özel İhtisas Kursu’na gönderilecek adaylar “SAT Özel İhtisas Kursuna Katılır” raporu alacak,

(II) Sualtı Savunma (SAS) Özel İhtisas Kursu’na gönderilecek adaylar “SAS Özel İhtisas Kursuna Katılır” raporu alacaktır. (III) 1’inci Sınıf Dalgıç Özel İhtisas Kursu’na gönderilecek adaylar “1’inci Sınıf Dalgıç Olur” raporu alacaktır.

(3) Adayların Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testlerine başlamadan önce sayfa 12’de belirtilen boy/kilo standartlarına uygun olup olmadıkları kontrol edilecektir. 8/15

d. Özel Koşullar:

(1) Askerlik hizmetini yaparken başvuran yedek subay, kısa dönem erbaş/er ve erbaş/erler için üç sicil amirinden uygun onaylı nitelik belgesi almak (Kıtada üç ayını doldurmamış olanların nitelik belgesi üç ayı doldurmalarını müteakip gönderilir),

(2) Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden uygun onaylı nitelik belgesi almak (Kıtada üç ayını doldurmamış olanların nitelik belgesi üç ayı doldurmalarını müteakip gönderilir),

(3) Yedek subayların hizmet esnasında aldıkları sicil not ortalaması 85 not ve üzerinde olmak gereklidir.

Klavuza ulaşmak için tıklayınız

Başvuru için tıklayınız