http://www.wannawatches.com

Dışişleri Bakanlığı en az lise mezunu Sözleşmeli Personel Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

14 Nisan 2024 - 00:34

Dışişleri Bakanlığı en az lise mezunu Sözleşmeli Personel Alacak

Dışişleri Bakanlığı en az lise mezunu Sözleşmeli Personel Alacak
Son Güncelleme :

30 Ocak 2017 - 14:54

Dışişleri Bakanlığı 1 Sözleşmeli Personel Alacak

Başvuru tarihleri: 31 Ocak – 17 Şubat

 

LÜBLİYANA BÜYÜKELÇİLİĞİ

Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu Lübliyana Büyükelçiliği’nde münhal bulunan bir adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,

3.En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4.Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5.Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, 6.Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7.Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8.Çok iyi derecede Slovence ve Türkçe bilmek,

9.Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

 

Ayrıntılı bilgiyi bilgisayarınıza indirebilirsiniz