http://www.wannawatches.com

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) 70 sözleşmeli din görevlisi alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

27 Mayıs 2024 - 06:36

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) 70 sözleşmeli din görevlisi alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) 70 sözleşmeli din görevlisi alacak
Son Güncelleme :

23 Aralık 2016 - 20:01

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 70 sözleşmeli din görevlisi alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda yurtdışında istihdam edilmek üzere 70 sözleşmeli din görevlisi alımı yapılacağını web sitesinden duyurdu

Alım yapılacak personel: 70 sözleşmeli din görevlisi alımı yapılacaktır.

İş tanımı: DİB resmi internet sitesinden yayımladığı ilanda şu açıklamalara yer verdi; “Yurtdışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi, dinî konularda aydınlatılması ile din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yurtdışında çalıştırılmak üzere sınavla sözleşmeli personel (erkek ve kadın din görevlisi) alınacaktır.”

Başvuruda aranılan şartlar:
-İlgili ülke vatandaşlığına veya süresiz oturma iznine sahip olmak,
– Lisans düzeyinde dinî yükseköğrenim mezunu olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışında bir İslam ilahiyatı bölümü mezunu olmak (Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş Üniversitesi Denklik Belgesine sahip olmak),
– İstihdam edilecek ülkede konuşulan resmî dil veya o ülkede yaygın olarak kullanılan dillerden birisi için; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olmak ya da uluslararası geçerliği olan sınavlardan ÖSYM tarafından en az YDS’nin yetmiş puan dengi kabul edilen bir belgeye sahip olmak. Ancak, görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlayanlarda o ülkede konuşulan dillere ilişkin dil yeterlik şartı aranmaz,
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
– Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
– Görevini yapmasına engel olabilecek akıl, ruh ve vücut sağlığı ile ilgili her hangi bir özrü bulunmamak,
– İstihdam edileceği ülkede çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,

– Yürütülecek hizmetlerin gerekli kıldığı ölçüde Türkçe bilmek ve Türkçeyi kullanma
becerisine sahip olmak,
– Sınava başvuru tarihinin son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. (13.01.1982)
tarihinden sonra doğmuş olmak. UİP mezunlarında bu şart aranmaz.)
– İtikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir
olduğu şeklindeki ortak niteliği taşıyor olmak,
– Yurtdışı hizmetinin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,
– Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

Başvuru tarihi ve yeri:

Başvurular 23 Aralık 2016 tarihinde başladı ve 13 Ocak 2017 mesai bitimine kadar devam edecektir. Başvurular Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, yurtdışında Din Hizmetleri Müşavirliğine/Ataşeliğine/ Koordinatörlüğüne şahsen başvuracaklardır.


AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ