http://www.wannawatches.com

Emniyet Genel M. Sözleşmeli Elektrik-Elektronik müh. Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

20 Haziran 2024 - 02:17

Emniyet Genel M. Sözleşmeli Elektrik-Elektronik müh. Alacak

Emniyet Genel M. Sözleşmeli Elektrik-Elektronik müh. Alacak
Son Güncelleme :

24 Şubat 2017 - 17:54

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK SÖZLEŞMELİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ İLANI

17 Nisan – 21 Nisan
(2017 – 3. DÖNEM)
1. GENEL HUSUSLAR

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel
Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında
Sözleşmeli statüde personel alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya
uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacak personel kontenjanı ve nitelikleri EK-1 de
belirtilmiştir.

b) Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular, www.egm.gov.tr
internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir.

c) Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal
edilecektir.

ç) İşlemler başvurulan İl Emniyet Personel Şube Müdürlüğü tarafından Personel Bilgi
Sistemine kayıt edilecek olup, adaya “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak bir örneği
verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu
“Başvuru Formu” nu sınava getirmek zorundadır. Adaylar Başvuru Formunda aksaklık görmesi
halinde görevli personele düzelttirilip, yeniden imzalayacaklardır. (Başvuru formundaki
bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın
kendisi sorumlu olacaktır.)

d) Merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2016 yılı KPSS-P3 puanı esas alınacaktır.

e) Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı
bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.

f) Başvuruda bulunacak adaylar hakkında, 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı “Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 1’inci maddesindeki; “ Sözleşmeli personelin,
hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel
pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü doğrultusunda işlem tesis edilecek olup
bu kapsamda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında
Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen aşağıdaki şartları
taşımaları gerekmektedir:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1 de belirtilen öğrenim şartı ve diğer
nitelikleri taşımak,

c. Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak
sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan
adaylardan istenilecek)

d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak
sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan
adaylardan istenilecek)

e. Esnek çalışma saatlerine uyumlu olmak,

f. Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,

g. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı
olmak.

ilan ayrıntısı için tıklayınız (pdf dosyasıdır lütfen tarayıcınızda açınız)

uyarı: güncellemelerden sitemiz sorumlu değildir

Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Elektrik-Elektronik Mühendis Alımı (Güncelleme)