http://www.wannawatches.com

Gaziosmanpaşa Ünv. Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri ve Siğer Sağlık Personeli alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

16 Haziran 2024 - 21:45

Gaziosmanpaşa Ünv. Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri ve Siğer Sağlık Personeli alacak

Gaziosmanpaşa Ünv. Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri ve Siğer Sağlık Personeli alacak
Son Güncelleme :

02 Haziran 2017 - 9:05

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde veya diğer birimlerinde görevlendirilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin (B) fıkrası gereğince istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. Maddesinin (b) fıkrası gereğince 2016 KPSS puan sırasına konulmak kaydıyla aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır. İstenilen belgeler ve geniş açıklama Gaziosmanpaşa Üniversitesi www.gop.edu.tr adresinden temin edilecektir.

Hemşire 20 kişi Ortaöğretim
Sağlık Meslek Liselerinin hemşirelik veya sağlık
memurluğu alanı/dalı mezunu olmak ve üçüncü
basamak sağlık kurumlarının yoğun bakım
servislerinin birinde en az 2 (iki) yıl iş tecrübesi
olmak.

Hemşire 16 kişi Ortaöğretim
Sağlık Meslek Liselerinin hemşirelik veya sağlık
memurluğu alanı/dalı mezunu olmak ve üçüncü
basamak sağlık kurumlarında en az 2 (iki) yıl iş
tecrübesi olmak.

Hemşire 3 kişi Lisans
Fakülte veya Yüksekokulların hemşirelik veya sağlık
memurluğu bölümü/programı mezunu olmak ve
üçüncü basamak sağlık kurumlarının yoğun bakım
servislerinin birinde en az 2 (iki) yıl iş tecrübesi
olmak.
Hemşire 1 kişi Lisans
Fakülte veya Yüksekokulların hemşirelik veya sağlık
memurluğu bölümü/programı mezunu olmak ve
üçüncü basamak sağlık kurumlarında en az 2 (iki) yıl
iş tecrübesi olmak.

Ebe 1 kişi Lisans
Fakülte veya Yüksekokulların ebelik
bölümü/programı mezunu olmak ve üçüncü basamak
sağlık kurumlarında en az 3 (üç) yıl iş tecrübesi
olmak.

Sağlık Teknikeri 1 kişi Önlisans
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu veya Meslek
Yüksekokullarının anestezi bölümü/programı mezunu
olmak ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında en az
3 (üç) yıl iş tecrübesi olmak.

Diğer Sağlık Personeli 1 kişi Ortaöğretim
Sağlık Meslek Liselerinin acil tıp teknisyenliği
alanı/dalı mezunu olmak, en az B sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak ve üçüncü basamak sağlık
kurumlarının Acil Ünitesinde en az 3 (üç) yıl iş
tecrübesi olmak

 

ilan sayfası: http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?edd41518-ae26-4766-9b0e-659126697753