http://www.wannawatches.com

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 500 SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALACAK » Kamu BilgiKamu Bilgi

16 Haziran 2024 - 22:42

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 500 SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALACAK

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 500 SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALACAK
Son Güncelleme :

14 Aralık 2020 - 10:14

I- BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 3. Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
 4. 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
 5. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,
 6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
 7. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,
 8. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
  * Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden
  itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
  * Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
  II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
 9. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 04 Ocak 2021 (10:00) – 20 Ocak 2021 (17:00) tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav
  Başvurusu Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır.
 10. Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere .jpeg formatında fotoğraf olarak yükleyeceklerdir.
 11. Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra “Başvuruyu Onayla” butonunu kullanarak başvurularını tamamlayacaklardır.
 12. basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan veya başvurusunu onaylamayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.
 13. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 14. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
 15. Adaylar yalnızca 1 (bir) pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.
 16. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
  III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 17. Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olmalıdır),
 18. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınmış denklik belgesi),