http://www.wannawatches.com

Harran Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

20 Haziran 2024 - 01:51

Harran Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alacak

Harran Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alacak
Son Güncelleme :

12 Mayıs 2017 - 10:54

Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımlanan ilan şu şekilde;

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin
(B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle
aşağıda belirtilen pozisyonlarda 34 (Otuzdört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.


I) GENEL ŞARTLAR:
* 657 Sayılı Devlet Memurlar Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.
* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
* Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
* 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü
hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)
* Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans
mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı ve Meslek Lisesi mezunları için 2016
KPSS(B) grubu KPSSP94 puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak.
II) BAŞVURU ŞEKLİ:
Adaylar, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) aşağıda
istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri
gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, birden fazla
unvan için başvuru yapıldığı veya istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak,
sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar
kabul edilmeyecektir.
III) İSTENEN BELGELER:
1) Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe/Başvuru Formu. (http://personel.harran.edu.tr/) adresinden
elektronik ortamda doldurulacaktır.
2) 2016 KPSS (B) sonuç belgesi internet çıktısı (sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir.)
3) Mezuniyet belgesinin fotokopisi. (Atanmaya hak kazananlardan noter onaylı suret alınacaktır)
4) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.
5) Kimlik Fotokopisi
6) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adeti Başvuru Formuna yapıştırılacak)
7) Özel şartlarda istenilen çalışma belgesi (isme/ilgili makama yazılmış ıslak imzalı ve onaylı yazının aslı) ile
SGK hizmet dökümü
IV) BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1) İlgili 2016 KPSS (B) puan sıralaması ile sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe
başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en
geç 15 (onbeş) gün içerisinde www.harran.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Belirtilen kadro sayısının 1 (bir)
katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde
veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme
yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesine eklenen
bende göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun müspet
gelmesi halinde atanmaları yapılacaktır.
NOT:
1) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların
sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.
2) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih
tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında
yeniden istihdam edilemez.
3) Eczacı için; “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca I sayılı cetvelde yer alan
pozisyon unvanları arasında bulunduğundan KPSS şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday
sayısının kadro sayısından fazla olması halinde alınacak Eczacı yazılı ve/veya sözlü sınav (mülakat) yoluyla
belirlenecek olup, ayrıca duyurulacaktır.
4) Bu ilan da yer almayan hususlar için Genel Hükümler geçerlidir.

 

uyarı: ilandaki güncellemelerden sitemiz sorumlu tutulamaz