http://www.wannawatches.com

İTÜ Paramedik mezunu, Gıda mühendisi ve teknikeri alacak » Kamu BilgiKamu Bilgi

3 Mart 2024 - 02:33

İTÜ Paramedik mezunu, Gıda mühendisi ve teknikeri alacak

İTÜ Paramedik mezunu, Gıda mühendisi ve teknikeri alacak
Son Güncelleme :

20 Şubat 2017 - 17:20

Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımlanan ilan şu şekilde;

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizde çalıştırılmak üzere 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca 8 adet Sözleşmeli Personel
alınacaktır

1- GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,
b) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
c) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak ve olumlu sonuçlanmak.
d) Son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,
e) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda başvurulan pozisyona uygun olmalarına engel bir durumu
bulunmamak,
f) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
g) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.
h) Daha önce bu şekilde istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren
bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne
uygun olması,

ilanın tamamı için tıklayınız (pdf dosyasıdır. tarayıcıda açmanız gerekebilir)