http://www.wannawatches.com

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK » Kamu BilgiKamu Bilgi

3 Mart 2024 - 08:27

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK
Son Güncelleme :

07 Nisan 2017 - 8:34

Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yapılan duyuru şu şekilde:

Millî Savunma Bakanlığı Muhabere ve Bilgi Sistem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin EK 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre toplam 25 (yirmibeş) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dâhil) Millî Savunma Bakanlığının www.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak ve yapılan duyurularla ilgili adayların e-posta adreslerine bildirim yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik
mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin,
bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik ve matematik bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak. (Belirtilen bölümlerden mezun olan adaylar aylık brüt sözleşme ücretinin 2 katı
ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir.)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ
sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücretinin iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç)
yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin
belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü
maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki
hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim
personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları
kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin A fıkrasının 7’nci bendi kapsamında
sevk edileceği hastaneden sağlık raporu almak.
f) Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sınav sonucunda
başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecektir.)
g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
h) Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabiliyor olmak.

 

ilan ayrıntısı şu şekilde (ilandaki güncellemelerden kamubilgi.com sorumlu tutulamaz)